fbpx

Python for Kids

11 – 13 พฤษภาคม 2565
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Everyday Spreadsheet Workshop

2 เมษายน 2565
เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ มาเรียนรู้การใช้สเปรดชีตอย่าง Microsoft Excel หรือ Google Spreadsheet ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยคำนวณหรือจัดการข้อมูลมากประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการทำงานในอนาคต นับว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในโลกยุคใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องทำเป็น

Electronics 101/102

3 – 4,5 – 6 พฤษภาคม 2565
คอร์สเรียนรู้โลกของอิเล็กทรอนิกส์สำหรับน้องๆ อายุ 10 ปีขึ้นไป ผ่านการเรียนรู้ด้วยการต่อวงจรจริงทั้งอุปกรณ์จริงหรือซิมูเลเตอร์ Tinkercad

Python for Kids

5 – 7 เมษายน 2565
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Cubic STEM Camp 1

28 – 30 เมษายน 2565
ค่ายกลุ่มเล็กสำหรับน้องๆ ป.5 – ม.3 ที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการณ์แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟเข้าไว้ด้วยกัน

Everyday Photo Editing Workshop

26 มีนาคม 2565
พัฒนาทักษะการปรับแต่งรูปเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้ของเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมปรับแต่งภาพทั่วไป และนำทักษะนี้ไปต่อยอดในการแต่งรูปในสไตล์ของตนเอง สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยเน้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจในระดับพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกโปรแกรมแต่งภาพ

Presentation and Storytelling Workshop

19 มีนาคม 2565
พัฒนาทักษะการนำเสนอและการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังเข้าใจ น่าฟัง ชวนติดตาม โดยเริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบเนื้อหา วิธีการพูด น้ำเสียง ท่าทาง ไปจนถึงการทำสไลด์นำเสนอที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ

Game Development in Python 3-course Series

21 – 22, 24 – 25, 28 – 30 มีนาคม 2565
คอร์สต่อเนื่องที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษา Python ตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน แล้วจึงเชื่อมโยงต่อไปยังการใช้งานจริงด้วยการพัฒนาเกม

Python for Kids

17 – 19 มีนาคม 2565
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย