fbpx

News & Media Literacy

News & Media Literacy

Cubic Digital Citizenship
23 เมษายน 2565

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาถึงตัวเราได้รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น แต่ท่ามกลางสื่อออนไลน์ที่ใครๆ ก็สามารถสร้างได้เหล่านี้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ? และทำอย่างไรที่เราจะสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจ?

News & Media Literacy เป็นหนึ่งใน 6 หัวข้อการเรียนรู้หลักของ Cubic Digital Citizenship

หัวข้อการเรียนรู้

เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับ ส่งต่อ หรือสร้างข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างมีวิจารณญานและด้วยความรับผิดชอบ ผ่าน 2 กิจกรรมในเวลา 2 ชั่วโมง

  • A Creator’s Rights and Responsibilities – เรามีสิทธิ์และความรับผิดชอบอะไรบ้างในฐานะผู้สร้างสื่อออนไลน์?
  • Finding Credible News – เราจะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?

วิทยากร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อป

ณัช ภู่วรวรรณ
ผู้ดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เวิร์กช็อปนี้สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 7 – 12 ปีและครอบครัว (เฉพาะช่วงอายุ 7 – 11 ปีจำเป็นต้องมีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมด้วย)

รูปแบบเวิร์กช็อป

ออนไลน์

เข้าร่วมผ่านระบบ Webex โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน จำกัดจำนวนรอบละ 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมกล้อง ไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

เวิร์กช็อปนี้ผู้เรียนจะต้องพิมพ์เอกสารประกอบด้วยตนเอง โดยทีมงานจะจัดส่งไฟล์ให้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มกิจกรรม

ออนไซต์

เวิร์กช็อปนี้ไม่มีเปิดแบบออนไซต์

กำหนดการและอัตราค่าธรรมเนียม

ช่วงอายุจำนวนที่รับต่อรอบอัตราค่าธรรมเนียม
7 – 9 ปี
เสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
13:30 – 15:30 (รวม 2 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)1,500 บาท
ต้องมีผู้ปกครอง 1 – 2 ท่าน
10 – 12 ปี
เสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
16:00 – 18:00 (รวม 2 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)1,500 บาท
พร้อมผู้ปกครองสูงสุด 2 ท่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/digital-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร Cubic Digital Citizenship เมื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อปครบทั้ง 6 หัวข้อเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์