fbpx

Cubic Code Online

คอร์สโค้ดดิ้งออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

ไม่ใช่เฉพาะคนที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ทุกคนสามารกฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้การโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ง่ายๆ ที่บ้าน คอร์ส Cubic Code Online มีให้เลือกอย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพกว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใกล้ชิดและไม่เหมือนใครสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

ทำไมต้องเรียนโค้ดดิ้ง?

“การเขียนโค้ดในวัยเด็กมีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาทักษะความคิด เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการ (algorithms) ที่เป็นรูปธรรมใก้ลเคียงกับการวางแผนการทำงาน รู้จักสร้างลำดับ คิดเป็นขั้นตอน สร้างจินตนาการ คิดเป็นระบบ (systematic) และมีเหตุมีผล (logical idea) การเรียนโปรแกรมในวัยต้น จึงมีความสำคัญเป็นฐานในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น”

ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและวิทยากรคิวบิกครีเอทีฟ

การเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหนือกว่าใคร

เราเชื่อว่าการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ไม่ควรเป็นเพียงการจับผู้เรียนผู้สอนมาใส่รวมในโปรแกรมประชุมออนไลน์แล้วจบ แต่โลกออนไลน์มีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดที่แตกต่างจากห้องเรียนปกติมากมาย รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรเนื้อหา และเทคนิกวิธีการเรียนรู้ควรถูกคิดใหม่ทำใหม่จากศูนย์ และนั่นคือสิ่งที่คิวบิกครีเอทีฟทำ

ทั้งการปรับเนื้อหาให้มีชิ้นส่วนย่อยเล็กลง สามารถเรียนรู้ติดตามได้ง่ายในสภาพที่ผู้เรียนอาจไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนปกติ การเลือกและออกแบบสื่อการสอนต่างๆ ที่ดึงนำเอาจุดแข็งจากการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงผสมผสานโปรแกรมและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ตามแต่ละโอกาส คิวบิกครีเอทีฟบรรจงออกแบบทุกรายละเอียดให้กระบวนการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกแง่มุม

เป็นการสอนสดผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้อย่างสะดวก ในอัตราส่วนผู้เรียนไม่เกิน 4 คนต่อผู้สอน 1 คน

ด้วยระบบออนไลน์ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถแบ่งปันหน้าจอกันได้โดยสะดวก ทำให้ผู้สอนสามารถช่วยดูการโค้ดดิ้งและแนะนำผู้เรียนได้ตรงจุด

รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้น้องได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์โปรแกรมด้วยตนเอง มากกว่าการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้ได้ผลงาน

คอร์สแบบกลุ่ม

เลือกเข้าร่วมคอร์สแบบกลุ่มที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ในอัตราค่าธรรมเนียมที่แสนคุ้มค่า

พิเศษยิ่งขึ้นกับการเลือกเรียนแบบออนไซต์ที่ผู้เรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน

คอร์สส่วนตัว

สะดวกกว่ากับการเลือกหัวข้อและเวลาเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวก เลือกเรียนคนเดียวเพื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็วไม่ต้องรอเพื่อน หรือประหยัดยิ่งขึ้นด้วยการรวมกลุ่มได้ถึง 4 คน

เริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 600 บาท หรือประหยัดยิ่งขึ้นหากชำระแบบเหมาคอร์ส โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อนัดหมายทดลองเรียนได้ฟรี 30 นาที

การเรียนแบบออนไซต์มีเฉพาะคอร์สแบบกลุ่มที่กำหนดบางคอร์สเท่านั้น เงื่อนไขส่วนลดและการทดลองเรียนเป็นไปตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดสอบถามจากทีมงาน

คอร์สแบบกลุ่มล่าสุด

 • Micro Bit Gadget Invention for Starters
  25 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 66
  มาสร้างสรรค์นวัตกรรมแกดเจ็ตสุดเก๋ด้วยบอร์ดอัจฉริยะ Micro Bit เริ่มตั้งแต่เรียนรู้การโค้ดดิ้งแบบลากบล็อควางเพื่อควบคุม Micro Bit ให้ทำงานได้ตามจินตนาการ
 • Python for Kids
  24 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 66
  คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
 • Hardwire Coding Workshop
  วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 66
  เสริมพื้นฐานความเข้าใจคณิตศาสตร์แบบต่อเนื่อง ทั้งวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการทดลองสร้างหุ่นยนต์ให้ทำงานอัตโนมัติโดยการต่อวงจรสายไฟแบบ Hardwire ทำให้การต่อวงจรหุ่นยนต์เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย
 • Electronics 101
  วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 66
  คอร์สเรียนรู้โลกของอิเล็กทรอนิกส์สำหรับน้องๆ อายุ 10 ปีขึ้นไป ผ่านการเรียนรู้ด้วยการต่อวงจรจริงทั้งอุปกรณ์จริงหรือซิมูเลเตอร์ Tinkercad
 • Python for Kids
  11 – 12, 18 – 19 มีนาคม 2566
  คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์