fbpx

History

กว่าจะมาเป็น “คิวบิกครีเอทีฟ”

นับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของนักเรียนและครูไม่กี่คนกว่าทศวรรษที่แล้ว ในวันนั้นใครจะคาดฝันว่าจะกลายเป็นวิสัยทัศน์และความฝันที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์การศึกษารูปแบบใหม่ในอีกหลายปีต่อมา

จุดเริ่มต้น

นับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2545 ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ได้มีนักเรียนม.ปลายคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าค่ายคัดเลือกรอบที่ 1 ของโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ที่เขาผู้นั้นได้รับจากในค่าย เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากที่จะขยายโอกาสนี้ให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียนแห่งนี้

จากโครงการเล็กๆ ที่มีทีมงานไม่กี่คน แต่ด้วยสายใยแห่งการแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน ทำให้แนวคิด อุดมการณ์ถ่ายทอดจากคนหนึ่งสู่อีกคน จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง ความคิดได้เริ่มก่อตัวกลายเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่มีต่อการศึกษา พร้อมๆ กับการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการในชื่อว่า ชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตร (KUSAC) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2547

แม้ว่าชมรมฯ จะมีแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องของความสนุกสนาน ท้าทาย ทันสมัย เพื่อสร้างแรงดึงดูดที่ดีให้กับเยาวชน แต่น่าเสียดายที่ชื่อชมรมวิชาการฯ อาจไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีเยี่ยมนัก จึงเป็นเหตุผลที่ชมรมฯ ได้สร้างชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งขึ้นมา นั่นคือ คิวบิกครีเอทีฟ (Cubic Creative)

เติบโต…เปลี่ยนแปลง

คิวบิกครีเอทีฟได้ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้การเป็นชมรมในระดับโรงเรียน เมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่ง คิวบิกครีเอทีฟได้เริ่มรู้จักและร่วมงานกับนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่นเดียวกับนักเรียนที่เคยทำงานก็เริ่มกลายเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน เมื่อศักยภาพของคิวบิกครีเอทีฟเพิ่มพูนขึ้นถึงจุดที่คำว่าชมรมในระดับโรงเรียนเกินกว่าจะรองรับไว้ได้ ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจึงได้เกิดขึ้น

พวกเราตัดสินใจแยกตัวออกมาเป็นองค์กรเยาวชนอิสระภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า คิวบิกครีเอทีฟ (Cubic Creative) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 จนดำเนินการต่างๆ เรียบร้อยในวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ในขณะที่ชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตรเดิมก็ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนตามปกติ

แต่แม้ว่าทั้งคิวบิกครีเอทีฟ และชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตรจะแยกจากกันแล้ว แต่อุดมการณ์และความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่สนุกสนานยังคงมีอยู่เหมือนกันและไม่เปลี่ยนแปลง

บ้านหลังใหม่

หลังจากการเปลี่ยนแปลงในปี 2550 คิวบิกครีเอทีฟก็อยู่ในสภาพองค์กรแบบเสมือน เนื่องจากไม่มีที่อยู่สำนักงานอย่างถาวร การดำเนินการต่างๆ รวมถึงการประสานงานระหว่างทีมงานจึงอยู่บนโลกออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งด้วยรากฐานที่มั่นคงของระบบออนไลน์ภายในของคิวบิกครีเอทีฟตั้งแต่เริ่มแรก การทำงานบนโลกออนไลน์จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่

จนกระทั่งในปี 2553 อาคารสำนักงานและจัดกิจกรรมเอนกประสงค์ของคิวบิกครีเอทีฟก็แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งาน โดยยังคงอยู่ในย่านใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านเกิดของพวกเรา โดยเราได้ให้ชื่ออาคารสีส้มสดใสที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานนี้ว่า คิวบิกครีเอทีฟ เพลย์คิวบ์ (Cubic Creative PlayCube)

ปัจจุบันเพลย์คิวบ์เป็นศูนย์กลางการดำเนินการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมขนาดเล็กที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย