fbpx

Cubic Universal Access Program

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าถึงศักยภาพที่ทุกคนมีแตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้จะทำให้เกิดการผสมผสานทักษะ ความคิด และความเชื่อสู่การพัฒนาของสังคม คิวบิกครีเอทีฟจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถเปิดโอกาสให้คนสามารถมีส่วนร่วมได้มากที่สุดและมีข้อจำกัดที่น้อยที่สุด

ที่มาของโครงการ

นับตั้งแต่ปี 2552 คิวบิกครีเอทีฟเริ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ และการเข้าถึง (Safety, Health and Accessiblity) ควบคู่กับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ของค่ายที่จะสามารถเข้าใจการดูแลความปลอดภัย ความเสี่ยง และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเยาวชนผู้เข้าร่วมก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในมุมมองของคิวบิกครีเอทีฟ เราเชื่ออย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงความจริงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจมีข้อจำกัดต่างๆ ได้พิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาในปี 2555 คิวบิกครีเอทีฟเป็นผู้จัดกิจกรรมเยาวชนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีการให้ข้อมูลเหล่านี้

นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าทุกๆ กิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มคนในสังคมที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น คิวบิกครีเอทีฟได้ริเริ่มโครงการ Cubic Universal Access Program ขึ้นในปี 2556 เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมของเราด้วยอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษที่สอดคล้องและคุ้มค่ากับผู้เข้าร่วมที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านั้น

คิวบิกครีเอทีฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Cubic Universal Access Program จะเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภาพกว้างของสังคมไทยที่มีต่อการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดเหล่านี้ ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และความสนุกสนานอย่างที่คนอื่นๆ ได้รับ

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์

  1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ และข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการดังกล่าว
  2. ติดต่อคิวบิกครีเอทีฟโดยแจ้งโครงการที่ต้องการเข้าร่วม ลักษณะข้อจำกัดที่มี ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ทำให้ทีมงานได้ทราบถึงข้อจำกัดเหล่านั้น และข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับมายังอีเมล contact@cubiccreative.org
  3. คิวบิกครีเอทีฟอาจมีขั้นตอนการตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์ การตรวจสอบทางการแพทย์ โดยทีมงานจะติดต่อกลับไปยังที่ติดต่อที่ได้รับ
  4. อนึ่ง คิวบิกครีเอทีฟขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ Cubic Universal Access Program แต่เพียงผู้เดียว

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วม CUAP

กิจกรรม/โครงการอัตราพิเศษข้อมูลการเข้าถึง
Cubic Code Online (คอร์สแบบกลุ่ม)ส่วนลด 50%ข้อมูล
Cubic Science Explorer Campส่วนลด 30%ข้อมูล
Cubic Creative Campส่วนลด 50% – 70%ข้อมูล
  • ส่วนลดจะพิจารณาจากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ ไม่ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • อัตราพิเศษและส่วนลดอาจปรับเปลี่ยนตามการพิจารณาของคิวบิกครีเอทีฟเป็นรายกรณี
  • อัตราพิเศษอาจไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ ขึ้นกับข้อกำหนดของแต่ละโครงการ
  • การลงทะเบียนผ่าน Cubic Universal Access Program จะถือเป็นการลงทะเบียนที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ในทุกกรณี
Cubic Code Online
ข้อจำกัดการเข้าถึงสิทธิ์ CUAP
ยืนและเดินเข้าถึงได้50%
มือหนึ่งข้างเข้าถึงได้50%
มือทั้งสองข้างสอบถามเพิ่มเติม50%
การมองเห็นไม่ได้
การได้ยินไม่ได้
การพูดไม่ได้
พัฒนาการรอบด้าน (PDD)สอบถามเพิ่มเติม
พัฒนาการเฉพาะเจาะจง (SDD)สอบถามเพิ่มเติม
พูด/ฟัง/อ่าน/เขียนภาษาไทยเข้าถึงได้
ตาบอดสีเข้าถึงได้
กลัวที่แจ้งเข้าถึงได้
กลัวที่แคบเข้าถึงได้
กลัวความสูงเข้าถึงได้
กลัวลูกโป่งเข้าถึงได้

กลับไปยังรายชื่อกิจกรรม/โครงการ

Cubic Science Explorer
ข้อจำกัดการเข้าถึงสิทธิ์ CUAP
ยืนและเดินได้บางส่วน30%
มือหนึ่งข้างได้บางส่วน30%
มือทั้งสองข้างสอบถามเพิ่มเติม30%
การมองเห็นไม่ได้
การได้ยินสอบถามเพิ่มเติม30%
การพูดสอบถามเพิ่มเติม30%
พัฒนาการรอบด้าน (PDD)ไม่ได้
พัฒนาการเฉพาะเจาะจง (SDD)ไม่ได้
พูด/ฟัง/อ่าน/เขียนภาษาไทยไม่ได้
ตาบอดสีได้บางส่วน
กลัวที่แจ้งเข้าถึงได้
กลัวที่แคบเข้าถึงได้
กลัวความสูงเข้าถึงได้
กลัวลูกโป่งได้บางส่วน

กลับไปยังรายชื่อกิจกรรม/โครงการ

Cubic Creative Camp
ข้อจำกัดการเข้าถึงสิทธิ์ CUAP
ยืนและเดินได้บางส่วน70%
มือหนึ่งข้างได้บางส่วน70%
มือทั้งสองข้างสอบถามเพิ่มเติม70%
การมองเห็นสอบถามเพิ่มเติม70%
การได้ยินไม่ได้
การพูดได้บางส่วน50%
พัฒนาการรอบด้าน (PDD)สอบถามเพิ่มเติม
พัฒนาการเฉพาะเจาะจง (SDD)สอบถามเพิ่มเติม
พูด/ฟัง/อ่าน/เขียนภาษาไทยไม่ได้
ตาบอดสีได้บางส่วน
กลัวที่แจ้งได้บางส่วน
กลัวที่แคบสอบถามเพิ่มเติม
กลัวความสูงเข้าถึงได้
กลัวลูกโป่งได้บางส่วน

กลับไปยังรายชื่อกิจกรรม/โครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์