fbpx

Cubic Digital Citizenship

สุดยอดเวิร์กช็อปเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เท่าทัน

ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เยาวชนของเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship Skills) ที่สมบูรณ์และรู้เท่าทัน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในโลกดิจิทัลและชีวิตจริง

ในเวิร์กช็อปนี้น้องๆ จะได้พบกับ 6 หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์และเท่าทัน ด้วยหลักสูตรที่อิงจากงานวิจัยของ Harvard University ผสานเข้ากับเทคนิกการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนานของคิวบิกครีเอทีฟ

6 หัวข้อการเรียนรู้

Media Balance & Well-being

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ล้อมรอบไปด้วยสื่อดิจิทัลที่มาจากทั่วทุกมุมโลกต่างๆ มากมาย แต่ด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วเหล่านี้ อาจตามมาด้วยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หัวข้อการเรียนรู้ Media Balance & Well-being จะให้น้องๆ ได้ทบทวนการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ ของตนเองเพื่อหาจุดสมดุลที่เหมาะสม พร้อมกับชวนให้คิดว่าสื่อดิจิทัลเหล่านี้ส่งผลอย่างไรกับสังคมของเราในภาพรวม

Privacy & Security

การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานั้นส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันจะนำไปสู่การเติบโตทางอารมณ์อย่างมั่นคง แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านั้นอาจทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงจากภัยอันตรายต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตที่อาจทำให้เราสูญเสียได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทอง

หัวข้อการเรียนรู้ Privacy & Security จะแนะนำให้น้องรู้จักและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในโลกดิจิทัล สามารถใช้งานระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ในโลกออนไลน์

Digital Footprint & Identity

ในโลกดิจิทัลที่ใครสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลที่เราพบในโลกออนไลน์จะเป็นอย่างที่เราคิด? ในทางกลับกันตัวเราเองนั้นจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราออกไปในโลกออนไลน์อย่างไร? และตัวตนที่เราสะท้อนออกไปนั้นจะส่งผลต่อตัวตน ชื่อเสียง หรือความสัมพันธ์ของเรากับสังคมอย่างไร?

หัวข้อการเรียนรู้ Digital Footprint & Identity ชวนให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ และพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการแบ่งปันตัวตนหรือข้อมูลต่างๆ สู่โลกออนไลน์ที่อาจส่งผลต่อตัวเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Relationships & Communication

เมื่อเส้นแบ่งระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์เริ่มที่จะเลือนลางลง เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทกับตัวเราและสังคมและเปิดโอกาสให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกว่าเดิม เราจะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับคนรอบตัวเราและสังคมได้อย่างไร?

หัวข้อการเรียนรู้ Relationships & Communication จะให้น้องได้พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่นและสังคม เข้าใจประโยชน์และข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสารต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

Cyberbullying & Hate Speech

เมื่อโลกดิจิทัลทำให้คนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกันได้โดยง่าย ทำให้ความคิดเห็นที่แตกต่างพัฒนาเป็นรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงเหล่านี้อย่างมีความสุขได้อย่างไร?

หัวข้อการเรียนรู้ Cyberbullying & Hate Speech ชวนให้น้องๆ เห็นผลกระทบของความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ ความคิดเห็นที่รุนแรงและความเกลียดชังที่มีต่อตัวน้องๆ และสังคมในภาพรวม น้องๆ จะได้วิเคราะห์ว่าการกระทำต่างๆ ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ สามารถส่งผลกระทบถึงคนรอบตัวน้องๆ และสังคมได้อย่างไร

News & Media Literacy

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาถึงตัวเราได้รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น แต่ท่ามกลางสื่อออนไลน์ที่ใครๆ ก็สามารถสร้างได้เหล่านี้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ? และทำอย่างไรที่เราจะสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจ?

หัวข้อการเรียนรู้ News & Media Literacy ให้น้องๆ คิดอย่างวิพากษ์ต่อข้อมูลและข่าวสารที่น้องๆ ได้รับอย่างมากมายในแต่ละวัน น้องๆ จะได้ฝึกฝนการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ และการส่งต่อข้อมูลอย่างมีมารยาทและความรับผิดชอบ น้องๆ จะได้เข้าใจว่าผู้คนและสังคมอาจถูกโน้มน้าวด้วยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างไร และเราจะสามารถเป็นหนึ่งในพลังสร้างสรรค์ในสังคมดิจิทัลอย่างไร

กำหนดการเวิร์กช็อปล่าสุด

สามารถดูกำหนดการเวิร์กช็อป Cubic Digital Citizenship ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุดได้ตามรายการด้านล่างนี้

 • Media Balance & Well-being
  7 พฤษภาคม 2565
  10 – 12 ปี, 13 ปีขึ้นไป
  เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ ทบทวนการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ ของตนเองเพื่อหาจุดสมดุลที่เหมาะสม และเรียนรู้ผลกระทบที่มีต่อตัวเราและสังคม
 • News & Media Literacy
  23 เมษายน 2565
  7 – 9 ปี, 10 – 12 ปี
  เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับ ส่งต่อ หรือสร้างข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างมีวิจารณญานและด้วยความรับผิดชอบ
 • Digital Footprint & Identity Workshop
  9 เมษายน 2565
  7 – 9 ปี, 10 – 12 ปี
  เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

แบบฟอร์มออนไลน์