fbpx

Cubic Digital Citizenship

สุดยอดเวิร์กช็อปเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เท่าทัน

ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เยาวชนของเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship Skills) ที่สมบูรณ์และรู้เท่าทัน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในโลกดิจิทัลและชีวิตจริง

ในเวิร์กช็อปนี้น้องๆ จะได้พบกับ 6 หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์และเท่าทัน ด้วยหลักสูตรที่อิงจากงานวิจัยของ Harvard University ผสานเข้ากับเทคนิกการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนานของคิวบิกครีเอทีฟ

6 หัวข้อการเรียนรู้

Media Balance & Well-being

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ล้อมรอบไปด้วยสื่อดิจิทัลที่มาจากทั่วทุกมุมโลกต่างๆ มากมาย แต่ด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วเหล่านี้ อาจตามมาด้วยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หัวข้อการเรียนรู้ Media Balance & Well-being จะให้น้องๆ ได้ทบทวนการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ ของตนเองเพื่อหาจุดสมดุลที่เหมาะสม พร้อมกับชวนให้คิดว่าสื่อดิจิทัลเหล่านี้ส่งผลอย่างไรกับสังคมของเราในภาพรวม

Privacy & Security

การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานั้นส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันจะนำไปสู่การเติบโตทางอารมณ์อย่างมั่นคง แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านั้นอาจทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงจากภัยอันตรายต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตที่อาจทำให้เราสูญเสียได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทอง

หัวข้อการเรียนรู้ Privacy & Security จะแนะนำให้น้องรู้จักและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในโลกดิจิทัล สามารถใช้งานระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ในโลกออนไลน์

Digital Footprint & Identity

ในโลกดิจิทัลที่ใครสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลที่เราพบในโลกออนไลน์จะเป็นอย่างที่เราคิด? ในทางกลับกันตัวเราเองนั้นจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราออกไปในโลกออนไลน์อย่างไร? และตัวตนที่เราสะท้อนออกไปนั้นจะส่งผลต่อตัวตน ชื่อเสียง หรือความสัมพันธ์ของเรากับสังคมอย่างไร?

หัวข้อการเรียนรู้ Digital Footprint & Identity ชวนให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ และพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการแบ่งปันตัวตนหรือข้อมูลต่างๆ สู่โลกออนไลน์ที่อาจส่งผลต่อตัวเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Relationships & Communication

เมื่อเส้นแบ่งระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์เริ่มที่จะเลือนลางลง เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทกับตัวเราและสังคมและเปิดโอกาสให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกว่าเดิม เราจะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับคนรอบตัวเราและสังคมได้อย่างไร?

หัวข้อการเรียนรู้ Relationships & Communication จะให้น้องได้พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่นและสังคม เข้าใจประโยชน์และข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสารต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

Cyberbullying & Hate Speech

เมื่อโลกดิจิทัลทำให้คนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกันได้โดยง่าย ทำให้ความคิดเห็นที่แตกต่างพัฒนาเป็นรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงเหล่านี้อย่างมีความสุขได้อย่างไร?

หัวข้อการเรียนรู้ Cyberbullying & Hate Speech ชวนให้น้องๆ เห็นผลกระทบของความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ ความคิดเห็นที่รุนแรงและความเกลียดชังที่มีต่อตัวน้องๆ และสังคมในภาพรวม น้องๆ จะได้วิเคราะห์ว่าการกระทำต่างๆ ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ สามารถส่งผลกระทบถึงคนรอบตัวน้องๆ และสังคมได้อย่างไร

News & Media Literacy

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาถึงตัวเราได้รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น แต่ท่ามกลางสื่อออนไลน์ที่ใครๆ ก็สามารถสร้างได้เหล่านี้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ? และทำอย่างไรที่เราจะสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจ?

หัวข้อการเรียนรู้ News & Media Literacy ให้น้องๆ คิดอย่างวิพากษ์ต่อข้อมูลและข่าวสารที่น้องๆ ได้รับอย่างมากมายในแต่ละวัน น้องๆ จะได้ฝึกฝนการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ และการส่งต่อข้อมูลอย่างมีมารยาทและความรับผิดชอบ น้องๆ จะได้เข้าใจว่าผู้คนและสังคมอาจถูกโน้มน้าวด้วยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างไร และเราจะสามารถเป็นหนึ่งในพลังสร้างสรรค์ในสังคมดิจิทัลอย่างไร

44 เวิร์กชอปสำหรับ 9 ช่วงอายุ

เนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมดถูกจัดเป็นเวิร์กชอปต่างๆ 44 เวิร์กชอปที่ครอบคลุมทั้ง 6 หัวข้อการเรียนรู้ จัดเป็น 9 ชุดตามช่วงอายุตั้งแต่ 6 – 18 ปี เพื่อให้สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่สอดคล้องกับช่วงอายุนั้นๆ

ชุดที่หัวข้อช่วงอายุ
1 6 – 8 ปี
2 7 – 9 ปี
3 8 – 10 ปี
4 9 – 13 ปี
5 10 – 14 ปี
6 11 – 15 ปี
7 12 – 16 ปี
8 13 – 17 ปี
9 14 – 18 ปี

ดูข้อมูลเวิร์กชอปทั้งหมด (PDF)

กำหนดการล่าสุด

วัน/เวลาชุดที่/อายุรูปแบบ
เสาร์ที่ 2, 9, 16 ธ.ค. 2566 และ 6, 13, 20 ม.ค. 2567
14:00 – 15:00
ชุดที่ 7
12 – 16 ปี

ออนไลน์
เสาร์ 16 ธันวาคม 2566
11:00 – 17:00
ชุดที่ 5
10 – 14 ปี

ออนไซต์
อังคาร 19 ธันวาคม 2566
11:00 – 17:00
ชุดที่ 4
9 – 13 ปี

ออนไซต์
เสาร์ 23 ธันวาคม 2566
13:00 – 16:00
ชุดที่ 1
6 – 8 ปี

ออนไซต์
อาทิตย์ 7 มกราคม 2566
13:00 – 17:00
ชุดที่ 3
8 – 12 ปี

ออนไซต์
จันทร์ 1 เมษายน 2567
09:00 – 17:00
ชุดที่ 5
10 – 14 ปี

ออนไซต์
อังคาร 2 เมษายน 2567
09:00 – 17:00
ชุดที่ 6
11 – 15 ปี

ออนไซต์
พุธ 3 เมษายน 2567
09:00 – 17:00
ชุดที่ 7
12 – 16 ปี

ออนไซต์
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2567
09:00 – 17:00
ชุดที่ 8
13 – 17 ปี

ออนไซต์
ศุกร์ 5 เมษายน 2567
09:00 – 17:00
ชุดที่ 9
14 – 18 ปี

ออนไซต์

เสาร์ที่ 2, 9, 16 ธ.ค. 66 และ 6, 13, 20 ม.ค. 67 (อายุ 12 – 16 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 7
Finding Balance in Digital World
เราจะหาจุดสมดุลในการใช้งานสื่อดิจิทัลในชีวิตเราได้อย่างไร?
Don’t Feed the Phish
รู้จักกับฟิชชิ่ง (phishing) และเราจะปกป้องตนเองจากการโจมตีแบบนี้อย่างไร?
Who Are You Online?
อะไรคือประโยชน์และโทษของการนำเสนอตัวตนของเราบนโลกออนไลน์?
Chatting Safely Online
เราจะสนทนา (chat) กับผู้คนบนโลกออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย?
Digital Drama Unplugged
เมื่อเกิดดราม่า (drama) บนโลกออนไลน์ เราจะทำอย่างไรให้ปัญหาเบาบางลง?
Finding Credible News
เราจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างไร?

วันเสาร์ที่ 2, 9, 16 ธันวาคม 2566 และ 6, 13, 20 มกราคม 2567 เวลา 14:00 – 15:00 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
สำหรับน้องอายุ 12 – 16 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

พิเศษ! รับส่วนลด 40% (เหลือเพียง 900 บาท) สำหรับการลงทะเบียน 2 ท่านแรก การลงทะเบียนในอัตราพิเศษจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี (เหลือ 1 สิทธิ์)

16 ธันวาคม 2566 (อายุ 10 – 14 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 5
My Media Choices
สื่อที่เราเลือกส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจของเราหรือไม่?
Private and Personal Information
ข้อมูลอะไรบ้างของเราที่สมควรแบ่งปันในโลกออนไลน์?
Our Online Tracks
สิ่งที่เราทำในโลกออนไลน์ถูกติดตามได้อย่างไรและส่งผลกับเราอย่างไร?
Keeping Games Fun and Friendly
เราจะเล่นเกมออนไลน์ให้สร้างสรรค์กับตัวเราและผู้อื่นได้อย่างไร?
Be a Super Digital Citizen
เราจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องอย่างไรกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์?
A Creator’s Right and Responsibility
เรามีสิทธิ์และความรับผิดชอบอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สร้างเนื้อหา?

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 – 17:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 10 – 14 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท รวมอาหารกลางวัน

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลด 40% (เหลือเพียง 1,800 บาท) การลงทะเบียนในอัตราพิเศษจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

19 ธันวาคม 2566 (อายุ 9 – 13 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 4
Rings of Responsibilities
เราจะมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และโลกนี้ในฐานะพลเมืองดิจิทัลอย่างไร?
Password Power-up
รหัสผ่านที่ดีสามารถสร้างความปลอดภัยกับเราได้อย่างไร?
This Is Me
สิ่งที่เราโพสต์บนโลกออนไลน์ส่งผลต่อตัวตนของเราอย่างไร?
Our Digital Citizenship Pledge
อะไรทำให้ชุมชนออนไลน์เข้มแข็ง?
The Power of Words
เราควรทำอย่างไรเมื่อมีคนใช้ข้อความที่รุนแรงในอินเทอร์เน็ต?
Is Seeing Believing?
คนตัดต่อภาพหรือวิดีโอดิจิทัลเพื่ออะไร?

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 – 17:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 9 – 13 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท รวมอาหารกลางวัน

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลด 40% (เหลือเพียง 1,800 บาท) การลงทะเบียนในอัตราพิเศษจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

23 ธันวาคม 2566 (อายุ 6 – 8 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 1
Pause for People
เราจะบอกลากับเทคโนโลยีอย่างไรในเวลาที่เราไม่อยาก?
Safety in My Online Neighborhood
เราจะท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยได้อย่างไร?

วันเสาร์ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 – 16:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 6 – 8 ปี จำนวนไม่เกิน 8 คน
ค่าธรรมเนียม 2,400 บาท

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลดเพิ่ม 5% โดยสามารถชำระยอดหลังหักส่วนลด (2,280 บาท) พร้อมระบุความประสงค์ในการใช้ส่วนลดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมงาน การลงทะเบียนโดยใช้ส่วนลดจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

7 มกราคม 2567 (อายุ 8 – 12 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 3
Device-free Moments
ทำไมช่วงเวลาของชีวิตที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถึงสำคัญ?
That’s Private
อะไรคือเรื่องที่เราควรเก็บไว้เป็นส่วนตัวของเราในโลกออนไลน์?
Digital Trails
สิ่งใดที่โอเคที่เราจะทิ้งไว้ในโลกออนไลน์ได้บ้าง?
Who Is In Your Online Community
เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์อย่างไร?

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 17:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ ลงทะเบียนในอัตราพิเศษเพียง 390 บาท จำกัด 4 สิทธิ์ การลงทะเบียนในอัตราพิเศษจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ในทุกกรณี โปรดติดต่อทีมงานผ่านทางไลน์ @cubiccreative เพื่อใช้สิทธิ์

1 เมษายน 2567 (อายุ 10 – 14 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 5
My Media Choices
สื่อที่เราเลือกส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจของเราหรือไม่?
Private and Personal Information
ข้อมูลอะไรบ้างของเราที่สมควรแบ่งปันในโลกออนไลน์?
Our Online Tracks
สิ่งที่เราทำในโลกออนไลน์ถูกติดตามได้อย่างไรและส่งผลกับเราอย่างไร?
Keeping Games Fun and Friendly
เราจะเล่นเกมออนไลน์ให้สร้างสรรค์กับตัวเราและผู้อื่นได้อย่างไร?
Be a Super Digital Citizen
เราจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องอย่างไรกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์?
A Creator’s Right and Responsibility
เรามีสิทธิ์และความรับผิดชอบอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สร้างเนื้อหา?

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 10 – 14 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท รวมอาหารกลางวัน

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลด 40% เหลือเพียง 900 บาท โดยสามารถชำระยอดหลังหักส่วนลดพร้อมระบุความประสงค์ในการใช้ส่วนลดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมงาน การลงทะเบียนโดยใช้ส่วนลดจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

2 เมษายน 2567 (อายุ 11 – 15 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 6
Finding Media Balance
การใช้สื่ออย่างสมดุลเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างไร?
You Won’t Believe This!
คลิกเบท (clickbait) คืออะไร และเราจะหลบเลี่ยงอย่างไร?
Beyond Gender Stereotypes
การเหมารวม (stereotypes) เพศส่งผลต่อประสบการณ์ออนไลน์เราอย่างไร?
Digital Friendships
เราจะเป็นเพื่อนกันบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยได้อย่างไร?
Is It Cyberbullying?
เราจะสังเกตการคุกคามบนโลกออกไลน์และจะรับมือกับมันอย่างไร?
Reading News Online
อะไรคือสิ่งที่สำคัญในการอ่านข่าวออนไลน์?

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 11 – 15 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท รวมอาหารกลางวัน

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลด 40% เหลือเพียง 900 บาท โดยสามารถชำระยอดหลังหักส่วนลดพร้อมระบุความประสงค์ในการใช้ส่วนลดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมงาน การลงทะเบียนโดยใช้ส่วนลดจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

3 เมษายน 2567 (อายุ 12 – 16 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 7
Finding Balance in Digital World
เราจะหาจุดสมดุลในการใช้งานสื่อดิจิทัลในชีวิตเราได้อย่างไร?
Don’t Feed the Phish
รู้จักกับฟิชชิ่ง (phishing) และเราจะปกป้องตนเองจากการโจมตีแบบนี้อย่างไร?
Who Are You Online?
อะไรคือประโยชน์และโทษของการนำเสนอตัวตนของเราบนโลกออนไลน์?
Chatting Safely Online
เราจะสนทนา (chat) กับผู้คนบนโลกออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย?
Digital Drama Unplugged
เมื่อเกิดดราม่า (drama) บนโลกออนไลน์ เราจะทำอย่างไรให้ปัญหาเบาบางลง?
Finding Credible News
เราจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างไร?

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 12 – 16 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท รวมอาหารกลางวัน

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลด 40% เหลือเพียง 900 บาท โดยสามารถชำระยอดหลังหักส่วนลดพร้อมระบุความประสงค์ในการใช้ส่วนลดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมงาน การลงทะเบียนโดยใช้ส่วนลดจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

4 เมษายน 2567 (อายุ 13 – 17 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 8
My Media Use Challenge
กลยุทธ์ในการหาจุดสมดุลในการใช้สื่อดิจิทัลคืออะไร?
Big Data
บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างไร?
Power of Digital Footprints
รอยเท้าดิจิทัล (digital footprints) ของเราทำให้คนอื่นมองตัวเราอย่างไร?
My Social Media Life
สื่อสังคม (social media) ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไร?
Actions Against Cyberbullying
เมื่อมีการคุกคามไซเบอร์ (cyberbullying) เกิดขึ้น เราจะตอบโต้อย่างไร?
Four Factors of Fair Use
เราจะใช้งานสร้างสรรค์อย่างไรอย่างเป็นธรรม (fair use)?

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 13 – 17 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท รวมอาหารกลางวัน

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลด 40% เหลือเพียง 900 บาท โดยสามารถชำระยอดหลังหักส่วนลดพร้อมระบุความประสงค์ในการใช้ส่วนลดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมงาน การลงทะเบียนโดยใช้ส่วนลดจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

5 เมษายน 2567 (อายุ 14 – 18 ปี)

เวิร์กชอปชุดที่ 9
Digital Media and Your Brain
รู้ทันสื่อดิจิทัลว่ามันทำให้เราเกิดอาการติด (addiction) มันอย่างไร?
What You Share
เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ของเราอย่างไร?
Social Media Footprints
สื่อสังคม (social media) สร้างร่องรอยดิจิทัล (digital footprints) อย่างไร?
Sexting and Relationships
การใช้งานสื่อดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศอาจมีความเสี่ยงอย่างไร?
Online Hate Speech
เราจะตอบโต้ข้อความเกลียดชัง (hate speech) บนโลกออนไลน์อย่างไร?
This Just In!
เราจะตอบสนองต่อข่าวล่ามาแรงบนโลกออนไลน์อย่างไร?

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 ณ Cubic Creative PlayCube
สำหรับน้องอายุ 14 – 18 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท รวมอาหารกลางวัน

พิเศษ! ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟรับส่วนลด 40% เหลือเพียง 900 บาท โดยสามารถชำระยอดหลังหักส่วนลดพร้อมระบุความประสงค์ในการใช้ส่วนลดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อทีมงาน การลงทะเบียนโดยใช้ส่วนลดจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

แบบฟอร์มออนไลน์