fbpx

FAQs

คำถามที่ถามบ่อย

คิวบิกครีเอทีฟคือองค์กรการกุศลหรือไม่?

คิวบิกครีเอทีฟไม่ใช่องค์กรการกุศล หรือมูลนิธิ แนวคิดของคิวบิกครีเอทีฟคือการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมได้ไปพร้อมๆ กับการหารายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองได้ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคง แตกต่างกับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลทั่วไปที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากผู้บริจาค

นอกจากนี้คิวบิกครีเอทีฟยังมีแนวคิดที่อยากจะเป็นองค์กรที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากมายไปพร้อมๆ กับการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสม เราฝันถึงการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ทำงานเพื่อสังคม แต่ก็ยังสามารถหาเงินเพื่อเลี้ยงดูตนเองและสร้างฐานะได้ และคงต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เรายังไม่สามารถทำได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราฝันไว้เท่าใดนัก

คิวบิกครีเอทีฟคือบริษัทหรือไม่?

ในทางนิตินัยแล้ว คิวบิกครีเอทีฟมีสภาพเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด (Cubic Creative Company Limited) แต่ด้วยรูปแบบการดำเนินกิจการ คิวบิกครีเอทีฟจัดประเภทตนเองเป็น กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งเป็นกิจการที่เน้นการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมโดยใช้เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ และมีแนวคิดของการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน สามารถหารายได้เพื่อดำเนินการได้ด้วยตนเอง

และเนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยังไม่รองรับรูปแบบนิติบุคคลประเภทกิจการเพื่อสังคม จึงทำให้คิวบิกครีเอทีฟเลือกที่จะจดทะเบียนในทางกฎหมายเป็นบริษัทจำกัด

ทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟมาจากไหน?

ทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟประกอบด้วยทีมงานประจำแบบเต็มเวลา และทีมงานอาสาสมัครที่มาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในอดีตที่ผ่านมามักจะถูกเชิญชวนจากเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ

ปัจจุบันคิวบิกครีเอทีฟประกอบด้วยสมาชิกจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ มากมาย ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงสำเร็จการศึกษาแล้ว

คิวบิกครีเอทีฟใช้เงินทุนจากไหนในการดำเนินการ?

คิวบิกครีเอทีฟหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากผู้เข้าร่วม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน โดยพยายามให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ รวมถึงมีส่วนต่างหรือกำไรเพื่อการพัฒนา หรือความมั่นคงขององค์กรในอนาคต เพื่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมอย่างไม่รู้จบ

แต่ก็ไม่ใช่ทุกโครงการของคิวบิกครีเอทีฟที่สามารถสร้างกำไรได้ คิวบิกครีเอทีฟมีการบริหารทางการเงินเพื่อปรับสมดุลของเงินทุนแต่ละโครงการให้เหมาะสม อาจมีโครงการบางโครงการที่แม้จะไม่เกิดผลกำไร แต่ได้ผลทางสังคมที่คุ้มค่า เราก็จะใช้กำไรจากโครงการอื่นๆ เข้ามาสมทบ

ทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟได้รับเงินหรือไม่?

ถือเป็นความตั้งใจของคิวบิกครีเอทีฟที่ต้องการให้ผู้ที่ลงแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานกับเราได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม อันสอดคล้องกับแนวคิดของการดำเนินการอย่างยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอาจไม่ใช่ทุกโครงการที่ทีมงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน ทั้งนี้ผู้ร่วมงานทุกๆ คนจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวก่อนการร่วมทำงานในโครงการนั้นๆ เสมอ

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

คิวบิกครีเอทีฟพร้อมดูแลทุกข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมงานของเรา