fbpx

About Us

เกี่ยวกับคิวบิกครีเอทีฟ

การเรียนรู้ + ความสนุก

เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้และความสนุกเป็นของคู่กัน ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความฝันที่ยิ่งใหญ่ “คิวบิกครีเอทีฟ” ได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสานเทคนิกวิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางด้านสังคม รวมเข้ากับความสนุกสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบ เกิดเป็นมนต์เสน่ห์ของการเรียนรู้ที่น่าหลงใหลและเป็นเอกลักษณ์

องค์กรเยาวชนแห่งการเรียนรู้ที่สนุก…มาก นี่คือคำจำกัดความสั้นๆ ที่รวมเอา 3 คำสำคัญอันได้แก่ เยาวชนการเรียนรู้ และ สนุก…มาก มาเชื่อมโยงเป็นมิติทั้ง 3 ของลูกบาศก์สร้างสรรค์ หรือ คิวบิกครีเอทีฟ (Cubic Creative) นั่นเอง

ทำไมต้องสนุก?

เพราะคนไม่ใช่เครื่องจักร คิวบิกครีเอทีฟมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการศึกษาต้องออกแบบจากพื้นฐานของแนวคิดที่ว่าผู้เรียนมีความต้องการและศักยภาพที่แตกต่างกัน การศึกษาต้องไม่บังคับให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคม แต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คนๆ หนึ่งพร้อมที่จะเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของเขา และนำเอาศักยภาพในตัวตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟจะเน้นให้น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ปราศจากการตัดสินด้วยทัศนคติจากผู้สอนว่าถูกหรือผิด น้องๆ จะมีโอกาสได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง และผลจากการกระทำต่างๆ ของน้องๆ จะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม

และด้วยรากฐานแนวคิดนี้เอง คิวบิกครีเอทีฟจึงเลือกนำเอาความสนุกสนานเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการสื่อสารกับน้องๆ เยาวชน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เกิดความสนใจที่จะมาร่วมสนุกกับพวกเรา พร้อมกับการเรียนรู้ในสิ่งที่การศึกษาในระบบไม่เคยมอบให้พวกเขามาก่อน นั่นคือการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในความเป็นตัวของพวกเขาเอง

พี่น้องเรียนรู้ร่วมกัน

ไม่ใช่แค่น้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ แต่คิวบิกครีเอทีฟเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในระดับมืออาชีพผ่านโครงการ Cubic Staff Program เยาวชนเหล่านี้จะได้ร่วมทำงานกับคิวบิกครีเอทีฟในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในชีวิตที่หาไม่ได้จากกิจกรรมในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป

นอกจากนี้คิวบิกครีเอทีฟยังมุ่งเน้นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความหลากหลาย เพราะการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนที่ต่างกันได้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติกันอย่างเข้าใจ สมาชิกของคิวบิกครีเอทีฟประกอบด้วยเยาวชนทั้งในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันและสาขาวิชาต่างๆ รวมไปจนถึงบุคคลทั่วไปทั้งที่สังกัดคิวบิกครีเอทีฟโดยตรง หรือทำงานในหน่วยงานอื่นๆ มากมาย

สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

แม้ว่าพวกเราจะเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีให้แก่สังคม แต่เราคงไม่สามารถให้ได้ตลอดไป หากเราไม่เรียนรู้ที่จะรับอย่างพอดี คิวบิกครีเอทีฟมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม ไปพร้อมๆ กับความยั่งยืนขององค์กร

ด้วยพื้นฐานแนวคิดของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คิวบิกครีเอทีฟมุ่งเน้นที่จะสร้างสมดุลระหว่างการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เราประยุกต์ใช้แนวคิดทางธุรกิจสมัยใหม่เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่สนุก…มากได้ตลอดไป นอกจากนี้คิวบิกครีเอทีฟยังเป็นผู้นำในการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดต่างๆ เข้าถึงสุดยอดการเรียนรู้ของพวกเราผ่านโครงการ Cubic Universal Access Program และ Cubic Scholarship Program

เราเชื่อว่า นี่จะเป็นหนทางแห่งการให้อย่างไม่รู้จบที่แท้จริง