fbpx

Cubic Challenger Camp JP

สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง ณ ประเทศญี่ปุ่น

การพึ่งพาตนเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp JP ให้เต็มไปด้วยหลักสูตรการผจญภัยสุดท้าทายในประเทศญี่ปุ่น ในสองบรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกต่างในพื้นที่ชนบทไปจนถึงเมืองใหญ่ ที่จะหล่อหลอมความแข็งแกร่งทางร่างกาย อารมณ์​ และจิตใจ เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ ชาวค่าย

ชมเรื่องราวการเรียนรู้ของน้องๆ Cubic Challenger Camp JP 3

หัวข้อการเรียนรู้

จิตใจที่เข้มแข็ง (Psychological Resilience)

จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ ใช้ชีวิต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข พร้อมรับกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะท้าทายพลังใจของน้องๆ และหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)

ความมั่นใจในตนเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การฝึกฝนการพึ่งพาตนเองภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และความอุ่นใจนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

เป็นปกติที่การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายที่จะต้องมีความขัดแย้ง น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งกับผู้อื่นในสังคมทั้งในด้านอารมณ์และเหตุผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างแยบยลให้น้องๆ ได้พบเจอกับความคิดเห็นที่แตกต่างในสภาพอารมณ์ที่หลากหลาย

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

2 สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่าง

น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมการผจญภัยใน 2 บรรยากาศที่แตกต่าง ทั้งในบรรยากาศเมืองที่ทันสมัย และการผจญภัยกับธรรมชาติสุดท้าทาย

Nature Adventure

สัมผัสธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นที่เมือง Nantan จังหวัด Kyoto เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเรียบง่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมชวนให้น้องๆ กลับมาเรียนรู้จักกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในบรรยากาศที่เงียบสงบกลางหุบเขา

City Adventure

ผจญภัยใน Osaka ที่มีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างลงตัว พบกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองในเมืองที่แปลกใหม่ ทั้งการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนไปจนถึงการพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับคนท้องถิ่น

กิจกรรมช่วง Nature Adventure

The Farm

เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการในด้านต่างๆ ของการทำฟาร์ม ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผัก และการเก็บเกี่ยวต่างๆ พร้อมทั้งการแปรรูปและนำผลผลิตที่ได้จากฟาร์มแห่งนี้มาใช้ในการทำอาหารมื้อเก่งของน้องๆ ต่อไป

The Cooking

เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการทำโมจิในรูปแบบพื้นเมืองของญี่ปุ่นจากคนท้องถิ่น และร่วมกันสร้างสรรค์พิซซ่ามื้อเด็ดในสไตล์ของน้องๆ เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นตั้งแต่ต้นจนจบ

The Forest

ออกสำรวจธรรมชาติป่าไม้อันกว้างใหญ่ รู้จักกับหลากหลายพันธุ์ไม้และระบบนิเวศน์ในป่า ย้อนรอยเส้นทางวัฏจักรของนํ้าจากทะเล ลำธาร สู่ต้นนํ้า เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ อาทิเช่นการเตรียมฟืนสำหรับการต้มน้ำอาบของคนญี่ปุ่น พร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์เพื่อใช้ทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน

The Crafting

สัมผัสการเชื่อมโยงธรรมชาติรอบตัวเราสู่วัฒนธรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันหลากหลายด้วยสิ่งของจากธรรมชาติมากมายรอบตัวเรา พร้อมเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานไม้ต่างๆ

Power of Senses

ฝึกพลังแห่งประสาทสัมผัส ในกิจกรรมที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัสให้รู้จักกับความรู้สึกของตนเองไปจนถึงสิ่งของและผู้คนรอบข้าง พร้อมกับเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่เราสามารถใช้เพื่อรู้จักตนเองในมุมต่างๆ ที่เราอาจไม่เคยตระหนักรู้

Power of Choices

พบกับเวิร์กช็อปแสนสนุกที่น้องๆ จะต้องสร้างสรรค์นิทานแบบโต้ตอบ (interactive story) เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกๆ มิติอย่างที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน

Reflection on the River of Life

ร่วมออกเดินทางไปในเส้นทางแห่งความทรงจำเพื่อสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวในสายธารชีวิตตนเองตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

ประมวลภาพกิจกรรมช่วง Nature Adventure

กิจกรรมช่วง City Adventure

The Great Osaka Race

เปิดโลกการผจญภัยแสนสนุกในกิจกรรมซิกเนเจอร์ของคิวบิกครีเอทีฟ น้องๆ จะได้ร่วมกันสำรวจมหานคร Osaka จากการทำภารกิจสุดท้าทายมากมาย พร้อมแข่งขันกันตามล่าหาสมบัติในสถานที่ต่างๆ ผ่านเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟบน iPad กับกลุ่มอื่นแบบเรียลไทม์ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างๆ ของมหานครแห่งนี้ตลอด 1 วันเต็ม!

Osaka Family Dinner Visit

ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและสมจริง กับการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวคนญี่ปุ่นในบ้านของพวกเขา ด้วยอาหารที่คนท้องถิ่นปรุงด้วยตนเอง พร้อมต้อนรับน้องๆ ด้วยความอบอุ่น เป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่หาไม่ได้จากการท่องเที่ยวตามปกติ

Power of Empathy

เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของผู้คน และความตระหนักถึงความเข้าอกเข้าใจคนอื่น ผ่านกิจกรรมโครงงานทางศิลปะวัฒนธรรมในแบบของญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร พร้อมนำกลับเป็นของฝากให้กับสมาชิกครอบครัวได้อีกด้วย

Home Cooking Challenge

ท้าทายการพึ่งพาตนเองกับภารกิจสร้างสรรค์เมนูอาหารของตนเอง น้องๆ จะต้องรับผิดชอบเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการปรุงอาหารต่างๆ โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้น้องๆ เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยมีพี่ๆ ทีมงานคอยให้คำแนะนำและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

Osaka Night Adventure

เยี่ยมชมเมืองโอซากาในยามค่ำคืน โดยน้องๆ จะต้องร่วมกันตกลงและวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยทีมงานจะดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

Freestyle Adventure

เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างแดน กับเวลาพิเศษที่น้องๆ สามารถเลือกท่องเที่ยวไปในเมืองใหญ่อย่างนครโอซาก้าด้วยตนเอง ซึ่งน้องๆ จะต้องรับผิดชอบในการเดินทางหรือสื่อสารกับผู้คนต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีพี่ๆ ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

ประมวลภาพกิจกรรมช่วง City Adventure

ชีวิตความเป็นอยู่และการดูแล

ในช่วง Nature Adventure น้องๆ จะได้พักในเกสต์เฮ้าส์ของฟาร์มในท้องถิ่นเมือง Nantan ที่น้องๆ จะต้องร่วมรับผิดชอบในการเตรียมและเก็บที่นอนของตัวเอง และช่วยเหลือกันในการเสิร์ฟอาหารและเก็บล้างต่างๆ ในขณะที่ช่วง City Adventure น้องๆ จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านเช่าหลังใหญ่ใน Osaka ที่น้องๆ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลทั้งอาหารการกินและความสะอาดตลอดช่วงเวลาที่พัก โดยมีพี่ๆ คิวบิกครีเอทีฟคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาค่าย น้องๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานด้วยมาตรฐานระดับสูงของคิวบิกครีเอทีฟดังต่อไปนี้

  • ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟที่มีประสบการณ์จัดค่ายเยาวชนมากว่า 18 ปี
  • ทีมงานที่ดูแลใกล้ชิดในอัตราส่วน 1:2
  • ประกันอุบัติเหตุ และแผนการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ครอบคลุม
  • สถานที่และกิจกรรมออกแบบมาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า

ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลชาวค่ายได้ดังต่อไปนี้

กำหนดการล่าสุด

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Challenger Camp JP ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

Cubic Challenger Camp JP 4

4 – 11 เมษายน 2566 สำหรับน้องอายุ 12 – 19 ปี จำนวน 12 คน
ออกเดินทางค่ำวันที่ 4 เมษายน 2566 กลับถึงกรุงเทพฯ ช่วงเย็นวันที่ 11 เมษายน 2566

Cubic Challenger Camp JP 5

4 – 11 กรกฎาคม 2566 สำหรับน้องอายุ 12 – 19 ปี จำนวน 8 คน
ออกเดินทางค่ำวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กลับถึงกรุงเทพฯ ช่วงเย็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ชมเรื่องราวการเรียนรู้ของน้องๆ Cubic Challenger Camp JP 3

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์