fbpx

Cubic Challenger Camp JP

สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนา EQ สู่การเป็นพลเมืองโลกที่ท้าทาย ณ ประเทศญี่ปุ่น


นี่คือค่ายที่มีหลักสูตรการผจญภัยเพื่อพัฒนา EQ อย่างรอบด้านสุดท้าทายในประเทศญี่ปุ่น ในสองบรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกต่างในพื้นที่ชนบทไปจนถึงเมืองใหญ่ ที่จะหล่อหลอมความแข็งแกร่งทางร่างกาย อารมณ์​ และจิตใจ ให้พร้อมเติบโตสู่โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

และนี่คือสุดยอดค่ายการผจญภัยพัฒนาศักยภาพรอบด้านสู่การเป็นพลเมืองโลกแห่งอนาคตที่มั่นคง

ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์บันทึกจากกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟทั้งหมด

ชมเรื่องราวการเรียนรู้ของน้องๆ Cubic Challenger Camp JP 3

3 แกนการเรียนรู้

จิตใจที่เข้มแข็ง (Psychological Resilience)

จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ ใช้ชีวิต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข พร้อมรับกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะท้าทายพลังใจของน้องๆ และหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)

ความมั่นใจในตนเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การฝึกฝนการพึ่งพาตนเองภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และความอุ่นใจนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

เป็นปกติที่การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายที่จะต้องมีความขัดแย้ง น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งกับผู้อื่นในสังคมทั้งในด้านอารมณ์และเหตุผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างแยบยลให้น้องๆ ได้พบเจอกับความคิดเห็นที่แตกต่างในสภาพอารมณ์ที่หลากหลาย

กิจกรรมภายในค่ายและตารางกิจกรรม

2 สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่าง

น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมการผจญภัยใน 2 บรรยากาศที่แตกต่าง ทั้งในบรรยากาศเมืองที่ทันสมัย และการผจญภัยกับธรรมชาติสุดท้าทาย

Nature Adventure

สัมผัสธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นที่เมือง Nantan จังหวัด Kyoto เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเรียบง่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมชวนให้น้องๆ กลับมาเรียนรู้จักกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในบรรยากาศที่เงียบสงบกลางหุบเขา

City Adventure

ผจญภัยใน Osaka ที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างลงตัว พบกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองในเมืองที่แปลกใหม่ ทั้งการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนไปจนถึงการพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับคนท้องถิ่น

ประมวลภาพกิจกรรม

ชมภาพและรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด

พร้อมแล้ว…มาลุยกันเลย!

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Challenger Camp JP ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

Cubic Challenger Camp JP 6

7 – 14 ตุลาคม 2566 สำหรับน้องอายุ 12 – 19 ปี จำนวน 12 คน
รวมระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

เสียงจากชาวค่ายที่ผ่านมา

ชมวิดีโอเรื่องราวการเรียนรู้ของชาวค่าย Cubic Challenger Camp JP ครั้งที่ผ่านมา

ผู้ปกครองของน้องไอโอ

Cubic Challenger Camp JP 4

จากการส่งให้พี่ชายของน้องไอโอมาร่วมค่ายครั้งก่อน เลยตัดสินใจส่งน้องไอโอมาค่ายครั้งนี้ น้องเล่าว่ากิจกรรมทำให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สอนให้รู้จักการดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของคนอื่น

กิจกรรมที่ประทับใจเป็นพิเศษคือ Reflection on the River of Life ที่เปิดโอกาสให้ได้สะท้อนและทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอิสระที่ให้โอกาสในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งทำให้รู้สึกว่าเติบโตและมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต

อ่านรีวิวจากผู้ปกครองเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์