fbpx

Service & Welfare – Cubic Challenger Camp JP


ดูแลใกล้ชิดอย่างมืออาชีพ

ชาวค่ายทุกคนจะได้รับการดูแลจากทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ ด้วยระบบการทำงานที่มีความเคร่งครัดในทุกกระบวนการจากประสบการณ์ 20 ปี ที่มีวัตถุประสงค์สูงสุดคือสวัสดิภาพและการเรียนรู้ของชาวค่าย ในอัตราส่วนทีมงานต่อชาวค่ายที่สูงถึง 1:2

ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์บันทึกจากกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟทั้งหมด

ไม่ใช่แค่พี่เลี้ยง แต่คือทีมที่คิวบิกครีเอทีฟภูมิใจ

ชาวค่ายจะได้รับการดูแลจากใกล้ชิดจากทีมงานจากไทยที่จะอยู่ดูแลน้องๆ ตลอดระยะเวลาค่ายในอัตราส่วน 1:3 โดยทีมงานทั้งหมดจะเป็นทีมงานที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างถี่ถ้วน และมีประสบการณ์ทำงานกับคิวบิกครีเอทีฟมาอย่างยาวนาน

และไม่ใช่แค่เพียงดูแลสวัสดิภาพ แต่ทีมงานของเราจะดูแลไปถึงการให้คำแนะนำในการร่วมกิจกรรม และสอดส่องดูแลว่าน้องทุกๆ คนได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมอย่างเต็มที่ จัดสมดุลระหว่างการดูแลให้ความสะดวกสบายกับการให้น้องๆ ฝึกฝนการช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัยอีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว Cubic Challenger Camp JP ยังมีทีมงานที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะร่วมรับผิดชอบการจัดกิจกรรมและการดูแลน้องๆ ในอัตราส่วนต่อชาวค่ายสูงถึง 1:2 เลยทีเดียว!

เมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้อง

เราเชื่อว่าอาหารคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ชาวค่ายจะอิ่มอร่อยกับอาหารในสไตล์ท้องถิ่นญี่ปุ่นตลอดช่วง Nature Adventure โดยการจัดอาหารทั้งหมดจะคำนึงถึงข้อจำกัดในการรับประทานอาหารของน้องๆ เป็นรายบุคคล

ในช่วง City Adventure ชาวค่ายจะมีโอกาสได้รับผิดชอบมื้ออาหารของตนเองสับเปลี่ยนระหว่างการรับประทานอาหารในร้านอาหาร กับการซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อมาเตรียมอาหารด้วยตนเองในบ้านพัก ทีมงานจะคอยดูแลและให้คำแนะนำกับชาวค่ายอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการสื่อสารหรือรับผิดชอบตนเองในสถานการณ์ต่างๆ โดยยังรักษาสมดุลให้ชาวค่ายได้มีโอกาสลองฝึกฝนด้วยตนเองตามสมควร

ไม่ใช่แค่สถานที่ แต่คือการใช้ชีวิต

ในช่วง Nature Adventure ชาวค่ายจะได้ทำกิจกรรมและพักผ่อนระหว่างวันในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ และเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม แล้วจึงมาเปลี่ยนบรรยากาศสู่เมืองใหญ่ในช่วง City Adventure ที่น้องๆ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลบ้านพักในเมืองด้วยตนเอง

ห้องพักจะถูกจัดแบ่งตามความเหมาะสม และมีทีมงานชายและหญิงดูแลชาวค่ายตลอดเวลา ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทีมงานได้แผนฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ที่พร้อมพาชาวค่ายไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

มาตรฐานการดูแลเหนือระดับ

คิวบิกครีเอทีฟให้ความสำคัญในการดูแลน้องๆ ชาวค่ายของพวกเราอย่างถี่ถ้วน สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในค่ายจัดขึ้นโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและสุขลักษณะของน้องเป็นอันดับหนึ่ง ชาวค่ายทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุตลอดช่วงระยะเวลาค่าย พร้อมเงินสดสำรองเพื่อความรวดเร็วในการรับการรักษาหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น ทีมงานยังมีแพทย์ที่ปรึกษาที่พร้อมให้คำปรึกษาในระดับเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ทางโทรศัพท์

นอกจากนี้คิวบิกครีเอทีฟยังเป็นผู้จัดค่ายเยาวชนค่ายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีการเตรียมข้อมูลรายละเอียดด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยชี้แจงรายละเอียดการดูแลน้องๆ ในแง่มุมต่างๆ และวิธีการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในค่ายของเราอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าน้องๆ จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดอย่างที่ค่ายอื่นไม่สามารถทำได้

ค่ายนี้สำหรับทุกคน

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเรียนรู้ที่แสนสนุกสนาน เราจึงบรรจงถักทอทุกรายละเอียดของกิจกรรมและการดำเนินการต่างๆ ภายในค่ายเพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆ คนจะสามารถเข้าร่วมค่ายนี้ได้ แม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดพิเศษก็ตาม โดยเราได้จัดเตรียมข้อมูลปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยละเอียด พร้อมกับสิทธิ์ในการลงทะเบียนในอัตราพิเศษเพื่อชดเชยข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ Cubic Universal Access Program

และเพื่อให้น้องๆ ในทุกกลุ่มสังคมสามารถเข้าร่วมค่ายนี้ได้ โครงการ Cubic Scholarship Program และ Cubic Provincial Connection Program จึงเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่อาจมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจหรือที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดสามารถรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

พร้อมแล้ว…มาลุยกันเลย!

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Challenger Camp JP ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

Cubic Challenger Camp JP 6

7 – 14 ตุลาคม 2566 สำหรับน้องอายุ 12 – 19 ปี จำนวน 12 คน
รวมระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

เสียงจากชาวค่ายที่ผ่านมา

ชมวิดีโอเรื่องราวการเรียนรู้ของชาวค่าย Cubic Challenger Camp JP ครั้งที่ผ่านมา

ผู้ปกครองของน้องไอโอ

Cubic Challenger Camp JP 4

จากการส่งให้พี่ชายของน้องไอโอมาร่วมค่ายครั้งก่อน เลยตัดสินใจส่งน้องไอโอมาค่ายครั้งนี้ น้องเล่าว่ากิจกรรมทำให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สอนให้รู้จักการดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของคนอื่น

กิจกรรมที่ประทับใจเป็นพิเศษคือ Reflection on the River of Life ที่เปิดโอกาสให้ได้สะท้อนและทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอิสระที่ให้โอกาสในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งทำให้รู้สึกว่าเติบโตและมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต

อ่านรีวิวจากผู้ปกครองเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์