fbpx

Cubic LV.UP

สารพัดเวิร์กช็อปแสนสนุกเพื่ออัปสกิลแห่งโลกยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่มีสอน

ในโลกยุคใหม่ที่ทักษะความรู้จากห้องเรียนไม่สามารถตามได้ทัน คิวบิกครีเอทีฟได้เลือกสรรสารพัดทักษะที่จำเป็นในโลกยุคหน้า มาจัดเป็นเวิร์กช็อปแสนสนุกที่ให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะแห่งอนาคต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับวิทยากรและทีมงาน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ใครยากจะเลียนแบบของคิวบิกครีเอทีฟ

จุดเด่นของเวิร์กช็อป Cubic LV.UP

หัวข้อเวิร์กช็อปที่เน้นประโยชน์ในการใช้งานจริงทั้งในการเรียน การทำงาน หรือในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่อาจถูกละเลยไม่ได้มีสอนในระบบการเรียนปกติ

รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้น้องได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมแลกเปลี่ยนรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจากวิทยากรและเพื่อนร่วมเวิร์กช็อป

เป็นเวิร์กช็อปสดทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้อย่างสะดวก และมีผู้ช่วยสอนคอยดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง

เวิร์กช็อปล่าสุด

 • Physics with Smartphone Workshop – Sound
  23 กรกฎาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง
 • Physics with Smartphone Workshop – Gravity
  23 กรกฎาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม
 • Physics with Smartphone Workshop – Sound
  25 มิถุนายน 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง
 • Physics with Smartphone Workshop – Gravity
  25 มิถุนายน 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม
 • Everyday Photo Editing Workshop
  7 พฤษภาคม 2565
  พัฒนาทักษะการปรับแต่งรูปเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้ของเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมปรับแต่งภาพทั่วไป และนำทักษะนี้ไปต่อยอดในการแต่งรูปในสไตล์ของตนเอง สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยเน้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจในระดับพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกโปรแกรมแต่งภาพ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์

ช่องทางติดต่อ

083 159 0777
contact@cubiccreative.org

ไลน์
@cubiccreative