fbpx

Cubic LV.UP

สารพัดเวิร์กช็อปแสนสนุกเพื่ออัปสกิลแห่งโลกยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่มีสอน

ในโลกยุคใหม่ที่ทักษะความรู้จากห้องเรียนไม่สามารถตามได้ทัน คิวบิกครีเอทีฟได้เลือกสรรสารพัดทักษะที่จำเป็นในโลกยุคหน้า มาจัดเป็นเวิร์กช็อปแสนสนุกที่ให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะแห่งอนาคต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับวิทยากรและทีมงาน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ใครยากจะเลียนแบบของคิวบิกครีเอทีฟ

จุดเด่นของเวิร์กช็อป Cubic LV.UP

หัวข้อเวิร์กช็อปที่เน้นประโยชน์ในการใช้งานจริงทั้งในการเรียน การทำงาน หรือในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่อาจถูกละเลยไม่ได้มีสอนในระบบการเรียนปกติ

รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้น้องได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมแลกเปลี่ยนรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจากวิทยากรและเพื่อนร่วมเวิร์กช็อป

เป็นเวิร์กช็อปสดทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้อย่างสะดวก และมีผู้ช่วยสอนคอยดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง

เวิร์กช็อปล่าสุด

 • Physics with Smartphone Workshop – Light & Colors
  25 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อสีและแสงโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก
 • Physics with Smartphone Workshop – Newton’s Laws of Motion
  25 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก
 • Physics with Smartphone Workshop – Gravity
  18 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม
 • Physics with Smartphone Workshop – Sound
  18 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง
 • Physics with Smartphone Workshop – Magnetic Field
  11 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อสนามแม่เหล็กโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก
 • Physics with Smartphone Workshop – Electricity
  11 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก
 • Physics with Smartphone Workshop – Pendulum & Spring
  3 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อลูกตุ้มและสปริงโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก
 • Physics with Smartphone Workshop – Atmospheric Pressure
  3 ธันวาคม 2565
  มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อความกดอากาศโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก
 • Mathematics Visualization Workshop – 2D with Desmos
  10 ธันวาคม 2565
  เปลี่ยนคณิตศาสตร์ที่เข้าใจยากให้กลายเป็นแผนภาพ กราฟ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เชื่อมโยงความเข้าใจต่างๆ ได้โดยง่าย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์

ช่องทางติดต่อ

083 159 0777
contact@cubiccreative.org

ไลน์
@cubiccreative