fbpx

Media Balance & Well-being

Media Balance & Well-being

Cubic Digital Citizenship
7 พฤษภาคม 2565

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ล้อมรอบไปด้วยสื่อดิจิทัลที่มาจากทั่วทุกมุมโลกต่างๆ มากมาย แต่ด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วเหล่านี้ อาจตามมาด้วยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาทบทวนการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ ของตนเองเพื่อหาจุดสมดุลที่เหมาะสม พร้อมกับชวนให้คิดว่าสื่อดิจิทัลเหล่านี้ส่งผลอย่างไรกับสังคมของเราในภาพรวม

Media Balance & Well-being เป็นหนึ่งใน 6 หัวข้อการเรียนรู้หลักของ Cubic Digital Citizenship

หัวข้อการเรียนรู้

เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสมดุลการใช้งานดิจิทัลมีเดียในชีวิต ผ่าน 2 กิจกรรมในเวลา 2 ชั่วโมง

  • Finding Balance in a Digital World – มาร่วมกันหาสมดุลการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล
  • Social Media and How You Feel – จริงหรือที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อสุขภาพจิต? แล้วเราจะใช้งานมันอย่างไรให้เกิดสมดุล?

วิทยากร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อป

ณัช ภู่วรวรรณ
ผู้ดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เวิร์กช็อปนี้สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 10 ปีขึ้นไปและครอบครัว

รูปแบบเวิร์กช็อป

ออนไลน์

เข้าร่วมผ่านระบบ Webex โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน จำกัดจำนวนรอบละ 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมกล้อง ไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

เวิร์กช็อปนี้ผู้เรียนจะต้องพิมพ์เอกสารประกอบด้วยตนเอง โดยทีมงานจะจัดส่งไฟล์ให้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มกิจกรรม

ออนไซต์

เวิร์กช็อปนี้ไม่มีเปิดแบบออนไซต์

กำหนดการและอัตราค่าธรรมเนียม

ช่วงอายุจำนวนที่รับต่อรอบอัตราค่าธรรมเนียม
10 – 12 ปี
เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
13:30 – 15:30 (รวม 2 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)1,500 บาท
พร้อมผู้ปกครองสูงสุด 2 ท่าน
13 ปีขึ้นไป
เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
16:00 – 18:00 (รวม 2 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)1,500 บาท
พร้อมผู้ปกครองสูงสุด 2 ท่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/digital-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร Cubic Digital Citizenship เมื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อปครบทั้ง 6 หัวข้อเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์