fbpx

Mathematics Visualization Workshop

11 – 13 มีนาคม 2567
เวิร์กช็อบพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สำหรับน้องอายุ 13 ปีขึ้นไป ผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทำให้วิชาคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายและสนุกในการเรียนรู้

Arduino Coding Innovation

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567
สร้างสรรค์นวัตกรรมจากบอร์ด Arduino ครอบคลุมตั้งแต่หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการพัฒนาโปรแกรมผ่านโปรแกรมจำลอง Tinkercad

Python for Kids

ทุกวันเสาร์ เริ่ม 6 มกราคม 2567
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Physics with Smartphone Workshop – Sound

11 กันยายน 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง

Physics with Smartphone Workshop – Gravity

11 กันยายน 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม