fbpx

Extreme Game Development Camp

15 – 18 ตุลาคม 2565
ค่ายพักแรมเพื่อเรียนรู้การพัฒนาเกมสุดเข้มข้นที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การโค้ดดิ้งเกมด้วยภาษา Python ไปจนถึงการออกแบบเกมอย่างครบวงจร

Mathematics Visualization Workshop

13 – 14 สิงหาคม 2565
เปลี่ยนคณิตศาสตร์ที่เข้าใจยากให้กลายเป็นแผนภาพ กราฟ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เชื่อมโยงความเข้าใจต่างๆ ได้โดยง่าย

Python for Kids

ทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 10 ก.ย. – 12 พ.ย. 65
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Physics with Smartphone Workshop – Sound

23 กรกฎาคม 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง

Physics with Smartphone Workshop – Gravity

23 กรกฎาคม 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม

Micro Bit 2-course Series

ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 17 ก.ค. – 18 ก.ย. 65
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านการพัฒนาโปรแกรมควบคุมชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro Bit ในรูปแบบที่เริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่ายและเห็นผลเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

Physics with Smartphone Workshop – Sound

25 มิถุนายน 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง