fbpx

Algorithm with Python 3-course Series

Algorithm with Python 3-course Series

Cubic Code Online
8 – 13 ตุลาคม 2565

มาเรียนรู้และฝึกฝนการโค้ดดิ้งด้วยภาษา Python เพื่อใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านการโค้ชจากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในโรงเรียนหรือต่อยอดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อื่นๆ ต่อไป

วิทยากร

พณภท เจษฎาธรรมสถิต
วิทยากรหลัก

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ หากเริ่มเรียนตั้งแต่ Level 1

กำหนดการ

Level 1Level 2Level 3
8, 9 ต.ค. 65
09:00 – 12:00,
13:30 – 16:30
รวม 12 ชั่วโมง
10, 11 ต.ค. 65
09:00 – 12:00,
13:30 – 16:30
รวม 12 ชั่วโมง
12, 13 ต.ค. 65
09:00 – 12:00,
13:30 – 16:30
รวม 12 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน

จำกัดจำนวนไม่เกิน 12 คนต่อรอบ

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

คอร์สนี้ไม่มีเปิดแบบออนไซต์

เนื้อหาการเรียนรู้

Algorithm with Python Level 1
 • ลำดับขั้นตอนคำสั่ง (sequencing)
 • ตัวแปร (variables)
 • ชนิดของตัวแปร (variable data types)
 • การแปลงชนิดตัวแปร (variable casting)
 • ตัวแปรชนิดข้อความ (strings)
 • ตัวแปรชนิดค่าความจริง (booleans)
 • สัญลักษณ์และการคำนวณ (operators)
 • การทำงานแบบมีเงื่อนไข (conditonal statements)
Algorithm with Python Level 2
 • การทำซ้ำแบบมีเงื่อนไข (while loop)
 • ตัวแปรชนิดลิสต์ (lists)
 • การทำซ้ำจากลิสต์ (for loop)
 • การทำงานกับตัวแปรชนิดข้อความ (string data manipulation)
 • ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับตัวแปรชนิดข้อความ (string functions)
 • การสร้างและใช้งานฟังก์ชั่น (custom functions)
Algorithm with Python Level 3
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับลิสต์ (list functions)
 • การทำซ้ำแบบสองชั้นขึ้นไป (nested loops)
 • การจัดการกับข้อมูล 2 มิติ (2-dimensional data)
 • การจับคู่รูปแบบ (pattern matching)
 • การใช้งานโมดูลทางคณิตศาสตร์ (math module)

อัตราค่าธรรมเนียม

คอร์สชั่วโมงเรียนค่าธรรมเนียม
Level 112 ชั่วโมง2,900
Level 212 ชั่วโมง4,500
Level 312 ชั่วโมง4,500

พิเศษ! ผู้สมัครค่าย Extreme Game Development Camp รับส่วนลด 50% เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. ผู้สมัครรับทราบว่าคอร์สนี้ผู้เรียนจะต้องผ่านการเข้าร่วมคอร์ส Python for Kids ของคิวบิกครีเอทีฟมาแล้วเท่านั้น และผู้เรียนจะต้องมีความสนใจด้านการโค้ดดิ้งเป็นพิเศษจึงจะเหมาะกับคอร์สนี้
 3. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 4. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/python-series-regis
 5. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม
 6. ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมาเกินจำนวนที่กำหนด ทีมงานจะพิจารณาจากลำดับการชำระค่าธรรมเนียมและกรอกแบบฟอร์ม และจะติดต่อผู้สมัครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพื่อคืนเงินในลำดับถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์