fbpx

Python Game Coding for Starters

ทุกวันเสาร์ พ.ย. 65 (4 สัปดาห์)
เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นผ่านการพัฒนาเกมแบบสองมิติแสนสนุกที่เป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานจริงให้เกิดเป็นผลงานเกมในรูปแบบที่น้องๆ ต่อยอดได้เองในอนาคต

Python for Starters

ทุกวันเสาร์ พ.ย. 65 (4 สัปดาห์)
เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปี ผ่านโมดูลชุดคำสั่ง Turtle เน้นให้เกิดเป็นผลงานที่น้องๆ สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต

Algorithm with Python 3-course Series

8 – 13 ตุลาคม 2565
มาเรียนรู้และฝึกฝนการโค้ดดิ้งด้วยภาษา Python เพื่อใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านการโค้ชจากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด

Extreme Game Development Camp

15 – 18 ตุลาคม 2565
ค่ายพักแรมเพื่อเรียนรู้การพัฒนาเกมสุดเข้มข้นที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การโค้ดดิ้งเกมด้วยภาษา Python ไปจนถึงการออกแบบเกมอย่างครบวงจร

Python for Kids

ทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 10 ก.ย. – 12 พ.ย. 65
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Python for Kids (EN)

27 – 29 มิถุนายน 2565
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย คอร์สนี้ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Intermediate Game Development in Python 2-course Series

2 – 6 พฤษภาคม 2565
คอร์สต่อเนื่องแบบเข้มข้นที่จะต่อยอดการพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ในระดับสูงขึ้นไป พร้อมด้วยพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหา การออกแบบอัลกอริทึม และเทคนิกการเขียนโปรแกรมที่สลับซ้บซ้อนมากยิ่งขึ้น