fbpx

AI for Kids

21 – 22 ตุลาคม 2566
คอร์สเรียนรู้ AI สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปี ผ่านกิจกรรมแสนสนุกในแบบคิวบิกครีเอทีฟ ที่เน้นความท้าทายเพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักหลักการพื้นฐานของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ไปพร้อมๆ กับความสนุก

Python for Kids

17 – 19 ตุลาคม 2566
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Python for Kids

24 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 66
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Hardwire Coding Workshop

วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 66
เสริมพื้นฐานความเข้าใจคณิตศาสตร์แบบต่อเนื่อง ทั้งวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการทดลองสร้างหุ่นยนต์ให้ทำงานอัตโนมัติโดยการต่อวงจรสายไฟแบบ Hardwire ทำให้การต่อวงจรหุ่นยนต์เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย

Python for Kids

11 – 12, 18 – 19 มีนาคม 2566
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Python Game Coding for Starters

ทุกวันเสาร์ พ.ย. 65 (4 สัปดาห์)
เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นผ่านการพัฒนาเกมแบบสองมิติแสนสนุกที่เป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานจริงให้เกิดเป็นผลงานเกมในรูปแบบที่น้องๆ ต่อยอดได้เองในอนาคต

Python for Starters

ทุกวันเสาร์ พ.ย. 65 (4 สัปดาห์)
เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปี ผ่านโมดูลชุดคำสั่ง Turtle เน้นให้เกิดเป็นผลงานที่น้องๆ สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต

Extreme Game Development Camp

15 – 18 ตุลาคม 2565
ค่ายพักแรมเพื่อเรียนรู้การพัฒนาเกมสุดเข้มข้นที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การโค้ดดิ้งเกมด้วยภาษา Python ไปจนถึงการออกแบบเกมอย่างครบวงจร

Python for Kids

12 – 14 สิงหาคม 2565
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย