fbpx

AI for Kids

21 – 22 ตุลาคม 2566
คอร์สเรียนรู้ AI สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปี ผ่านกิจกรรมแสนสนุกในแบบคิวบิกครีเอทีฟ ที่เน้นความท้าทายเพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักหลักการพื้นฐานของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ไปพร้อมๆ กับความสนุก

Python for Kids

17 – 19 ตุลาคม 2566
คอร์สเรียนรู้ภาษา Python สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการใช้งานชุดคำสั่งที่สนุกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

Electronics 101

7 – 8 ตุลาคม 66
คอร์สเรียนรู้โลกของอิเล็กทรอนิกส์สำหรับน้องๆ อายุ 10 ปีขึ้นไป ผ่านการเรียนรู้ด้วยการต่อวงจรจริงทั้งอุปกรณ์จริงหรือซิมูเลเตอร์ Tinkercad