fbpx

Python for Starters

Python for Starters

Cubic Code Online
ทุกวันเสาร์ พ.ย. 65 (4 สัปดาห์)

เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปี ผ่านโมดูลชุดคำสั่ง Turtle เพื่อสั่งคำสั่งให้เต่าเคลื่อนที่หรือทำการสร้างสรรค์ศิลปะตามที่น้องๆ ต้องการ โดยเน้นการใช้งานคำสั่งให้เกิดเป็นผลงานในรูปแบบที่น้องๆ สามารถนำไปต่อยอดได้เองในอนาคต

ทำไมควรเริ่มเรียนโค้ดดิ้งด้วยภาษา Python

Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เนื่องจากมีชุดคำสั่งที่ไม่ซับซ้อนเหมาะกับการเริ่มต้นเรียนโค้ดดิ้ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในวงการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ผู้เรียนจึงสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต

มากไปกว่านั้น การเรียนโค้ดดิ้งยังช่วยเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน สามารถประเมินภาพรวมของปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และหาวิธีแก้ไขเป็นลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องรวดเร็ว และหากมีการฝึกฝนที่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดความเป็นความชำนาญและช่วยในการรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานต่างๆ ในภาษา Python ผ่านการใช้โมดูลชุดคำสั่ง Turtle ซึ่งเป็นชุดคำสั่งพิเศษที่เรียบง่าย และเห็นผลเป็นรูปธรรมผ่านการควบคุมเต่าให้เคลื่อนที่และวาดรูปสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ตามจินตนาการ อีกทั้งน้องๆ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต

ทักษะที่จะได้ฝึกฝนในคอร์สนี้

 • ทักษะการวิเคราะห์ (analytical skills)
 • ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ (object relational mappers)
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (systematic thinking)
 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (arithemetic operations)

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ลำดับขั้นตอนคำสั่ง (sequencing)
 • ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และวาดภาพของเต่า
 • ตัวแปร (variables)
 • ชนิดของตัวแปร (variable data types)
 • ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความบนหน้าจอ
 • การสร้างชุดคำสั่ง (function)
 • การทำซ้ำ (for repeat)
 • การทำงานแบบมีเงื่อนไข (conditonal statements)

วิทยากร

พณภท เจษฎาธรรมสถิต
วิทยากรหลัก

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 8 – 12 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10:30 – 12:00
รวม 4 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน โดยจำกัดผู้เรียนไม่เกิน 12 คน (อัตราส่วนทีมงานต่อผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 1 ต่อ 4)

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

เรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนที่ Cubic Creative PlayCube โดยจำกัดเพียงรอบละ 4 คน

ห้องเรียนจะจัดในรูปแบบที่มีการถ่ายเทอากาศได้โดยสะดวก มีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างจากกัน และทุกคนในพื้นที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลากิจกรรม ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ได้จากทีมงาน

คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์ที่นี่

ดูแผนที่สถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาออนไลน์ออนไซต์
6 ชั่วโมง4,500
(จำกัด 12 คน)
9,500
(จำกัด 4 คน)

พิเศษ! ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ล่วงหน้าในอัตรา Super Early-bird เพียง 1,750 บาท สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้ส่วนลด

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/starter-regis
 4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์