fbpx

Python Game Coding for Starters

Python Game Coding for Starters

Cubic Code Online
ทุกวันเสาร์ พ.ย. 65 (4 สัปดาห์)

เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นผ่านการพัฒนาเกมแบบสองมิติแสนสนุกที่เป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานจริงให้เกิดเป็นผลงานเกมในรูปแบบที่น้องๆ ต่อยอดได้เองในอนาคต

ทำไมควรเริ่มเรียนโค้ดดิ้งด้วยภาษา Python

Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เนื่องจากมีชุดคำสั่งที่ไม่ซับซ้อนเหมาะกับการเริ่มต้นเรียนโค้ดดิ้ง ในขณะเดียวกันก็เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานในวงการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ผู้เรียนจึงสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต

มากไปกว่านั้น การเรียนโค้ดดิ้งยังช่วยเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน สามารถประเมินภาพรวมของปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และหาวิธีแก้ไขเป็นลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และหากมีการฝึกฝนที่ต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญและช่วยในการรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานต่างๆ ในภาษา Python ผ่านการใช้โมดูลชุดคำสั่ง Pygame ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่มีเครื่องมือพัฒนาเกมอย่างครบครัน ซึ่งทำให้การเรียนรู้โค้ดดิ้งเป็นเรื่องสนุก เป็นรูปธรรมเข้าใจได้ง่าย และสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อต่อยอดการเรียนโค้ดดิ้งในอนาคต หรือใช้เพื่อสร้างโครงงานเกมตามจินตนาการ

ทักษะที่จะได้ฝึกฝนในคอร์สนี้

 • ทักษะการวิเคราะห์ (analytical skills)
 • ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ (object relational mappers)
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (systematic thinking)
 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (arithemetic operations)

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ลำดับขั้นตอนคำสั่ง (sequencing)
 • ตัวแปร และชนิดของข้อมูล (variable / data types)
 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (arithematic operations)
 • โครงสร้างหลักของโปรแกรมเกม (game programming principles)
 • การทำงานซ้ำอย่างมีเงื่อนไข (while statement)
 • การวาดภาพและวางตำแหน่งภาพ (sprite drawing and positioning)
 • การเคลื่อนที่วัตถุ (moving object)
 • การทำงานแบบมีเงื่อนไข (conditional statement)
 • การคำนวณทางฟิสิกส์พื้นฐาน (basic physics calculation)
 • การรับอินพุตจากคีย์บอร์ด (keyboard input)
 • การจัดการกับวัตถุจำนวนมากในเกม (game objects management)
 • ตัวแปรชนิดลิสต์ (list)
 • การทำซ้ำจากลิสต์ (for loop)
 • การสุ่ม (randomization)
 • การวาดตัวอักษร (text rendering)
 • การสร้างและใช้งานฟังก์ชั่น (custom functions)
 • การตรวจจับการชนของวัตถุด้วยระยะทาง (distance-based collision detection)

วิทยากร

ณัช ภู่วรวรรณ
วิทยากรหลัก

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:00 – 12:00
รวม 4 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน โดยจำกัดผู้เรียนไม่เกิน 12 คน (อัตราส่วนทีมงานต่อผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 1 ต่อ 4)

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

เรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนที่ Cubic Creative PlayCube โดยจำกัดเพียงรอบละ 4 คน

ห้องเรียนจะจัดในรูปแบบที่มีการถ่ายเทอากาศได้โดยสะดวก มีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างจากกัน และทุกคนในพื้นที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลากิจกรรม ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ได้จากทีมงาน

คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์ที่นี่

ดูแผนที่สถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาออนไลน์ออนไซต์
12 ชั่วโมง11,500
(จำกัด 12 คน)
18,500
(จำกัด 4 คน)

พิเศษ! ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ล่วงหน้าในอัตรา Super Early-bird เพียง 5,750 บาท สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้ส่วนลด

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/starter-regis
 4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์