fbpx

Python Game Coding for Starters

ทุกวันเสาร์ พ.ย. 65 (4 สัปดาห์)
เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นผ่านการพัฒนาเกมแบบสองมิติแสนสนุกที่เป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานจริงให้เกิดเป็นผลงานเกมในรูปแบบที่น้องๆ ต่อยอดได้เองในอนาคต

Intermediate Game Development in Python 2-course Series

2 – 6 พฤษภาคม 2565
คอร์สต่อเนื่องแบบเข้มข้นที่จะต่อยอดการพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ในระดับสูงขึ้นไป พร้อมด้วยพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหา การออกแบบอัลกอริทึม และเทคนิกการเขียนโปรแกรมที่สลับซ้บซ้อนมากยิ่งขึ้น