fbpx

Physics with Smartphone Workshop – Pendulum & Spring

18 มีนาคม 2566 ณ Starbucks, The Street Ratchada
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อลูกตุ้มและสปริงโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก

Physics with Smartphone Workshop – Sound

4 มีนาคม 2566 ณ Cubic Creative PlayCube
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง

Physics with Smartphone Workshop – Gravity

4 มีนาคม 2566 ณ Cubic Creative PlayCube
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม

Mathematics Visualization Workshop

23 – 24 ตุลาคม 2565
เปลี่ยนคณิตศาสตร์ที่เข้าใจยากให้กลายเป็นแผนภาพ กราฟ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เชื่อมโยงความเข้าใจต่างๆ ได้โดยง่าย