fbpx

Physics with Smartphone Camp

23 – 26 เมษายน
Physics with Smartphone Camp ค่ายเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนที่แสนสนุก ตะลุยไปกับการทดลองวัดค่าแสนง่าย เพื่อฝึกแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของน้องๆ เอง

Physics with Smartphone Workshop – Newton’s Laws of Motion

26 มีนาคม 2566 ณ Starbucks, The Street Ratchada
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก

Introduction to Astronomy

5 กุมภาพันธ์ 2566
การเรียนรู้โลก และดาราศาสตร์ เป็นความท้าทาย ที่เปลี่ยนจินตนาการ เป็นคำตอบที่ตอบคำถามที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน

Physics with Smartphone Workshop – Light & Colors

26 มีนาคม 2566 ณ Starbucks, The Street Ratchada
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อสีและแสงโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก

Physics with Smartphone Workshop – Atmospheric Pressure

18 มีนาคม 2566 ณ Starbucks, The Street Ratchada
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อความกดอากาศโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก

Physics with Smartphone Workshop – Pendulum & Spring

18 มีนาคม 2566 ณ Starbucks, The Street Ratchada
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อลูกตุ้มและสปริงโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก

Physics with Smartphone Workshop – Magnetic Field

12 มีนาคม 2566 ณ Starbucks, The Street Ratchada
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อสนามแม่เหล็กโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนประกอบการทดลองแสนสนุก

Physics with Smartphone Workshop – Sound

4 มีนาคม 2566 ณ Cubic Creative PlayCube
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง