fbpx

Cubic Challenger Camp SG

สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง

การพึ่งพาตนเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp SG ให้เต็มไปด้วยหลักสูตรการผจญภัยภาษาอังกฤษสุดท้าทายจากประเทศสิงคโปร์ที่จะหล่อหลอมความแข็งแกร่งทางร่างกาย อารมณ์​ และจิตใจ เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ ชาวค่าย

หัวข้อการเรียนรู้

จิตใจที่เข้มแข็ง (Psychological Resilience)

จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ ใช้ชีวิต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข พร้อมรับกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะท้าทายพลังใจของน้องๆ และหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)

ความมั่นใจในตนเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การฝึกฝนการพึ่งพาตนเองภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และความอุ่นใจนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

เป็นปกติที่การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายที่จะต้องมีความขัดแย้ง น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งกับผู้อื่นในสังคมทั้งในด้านอารมณ์และเหตุผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างแยบยลให้น้องๆ ได้พบเจอกับความคิดเห็นที่แตกต่างในสภาพอารมณ์ที่หลากหลาย

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง?

การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ทุกกิจกรรมออกแบบปัญหาต่างๆ อย่างแยบยลให้น้องๆ ได้แก้ปัญหาด้วยทักษะอย่างหลากหลายทั้งสติปัญญาและอารมณ์

ทุกกิจกรรมถูกออกแบบให้มีความสนุกสนานท้าทายที่จะดึงดูดให้น้องๆ มีความสนใจและอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟและผู้ร่วมจัดที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้มานานกว่า 18 ปี ในอัตราส่วนทีมงานต่อชาวค่ายสูงถึง 1:2

2 สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่าง

น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมการผจญภัยใน 2 บรรยากาศที่แตกต่าง ทั้งในบรรยากาศเมืองที่ทันสมัย และการผจญภัยกับธรรมชาติสุดท้าทาย

City Adventure

สำรวจเมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างลงตัว พบกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองในเมืองที่แปลกใหม่ ทั้งการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนไปจนถึงการพูดคุยกับคนท้องถิ่นอย่างการซื้ออาหารด้วยตนเอง

Nature Adventure

สำรวจเมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างลงตัว พบกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองในเมืองที่แปลกใหม่ ทั้งการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนไปจนถึงการพูดคุยกับคนท้องถิ่นอย่างการซื้ออาหารด้วยตนเอง

กำหนดการล่าสุด

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Challenger Camp SG ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

Cubic Challenger Camp SG 10

8 – 13 ตุลาคม 2565 สำหรับน้องอายุ 12 – 17 ปี จำนวนไม่เกิน 20 คน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์

ช่องทางติดต่อ

083 159 0777
contact@cubiccreative.org

ไลน์
@cubiccreative