fbpx

Intensive Algorithm with Python 2-course Series

Intensive Algorithm with Python 2-course Series

Cubic Code Online
21 – 23 เมษายน 2565
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมคอร์ส Python for Kids มาแล้วเท่านั้น

คอร์สกลุ่มเล็กไม่เกิน 4 คนที่จะพาน้องๆ ฝึกฝนการโค้ดดิ้งด้วยภาษา Python เพื่อใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านการโค้ชจากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในโรงเรียนหรือต่อยอดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อื่นๆ ต่อไป

คอร์สนี้เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมคอร์ส Python for Kids มาแล้วเท่านั้น

วิทยากร

ณัช ภู่วรวรรณ
วิทยากรหลัก

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 8 – 12 ปีที่เคยเข้าร่วมคอร์ส Python for Kids ของคิวบิกครีเอทีฟมาแล้ว โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 4 คนต่อรอบ

คอร์สนี้มีเนื้อหาที่เข้มข้นและเจาะลึก ผู้เรียนควรเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านการโค้ดดิ้งเป็นพิเศษ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
เวลา 09:00 – 12:00 รวม 9 ชั่วโมง
แบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 4 คนต่อรอบ

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

คอร์สนี้ไม่มีเปิดแบบออนไซต์

เนื้อหาการเรียนรู้

Algorithm with Python Level 1
 • ลำดับขั้นตอนคำสั่ง (sequencing)
 • ตัวแปร (variables)
 • ชนิดของตัวแปร (variable data types)
 • การแปลงชนิดตัวแปร (variable casting)
 • ตัวแปรชนิดข้อความ (strings)
 • ตัวแปรชนิดค่าความจริง (booleans)
 • สัญลักษณ์และการคำนวณ (operators)
 • การทำงานแบบมีเงื่อนไข (conditonal statements)
Algorithm with Python Level 2
 • การทำซ้ำแบบมีเงื่อนไข (while loop)
 • ตัวแปรชนิดลิสต์ (lists)
 • การทำซ้ำจากลิสต์ (for loop)
 • การทำงานกับตัวแปรชนิดข้อความ (string data manipulation)
 • ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับตัวแปรชนิดข้อความ (string functions)
 • การสร้างและใช้งานฟังก์ชั่น (custom functions)

อัตราค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาจำนวนผู้เรียนต่อรอบค่าธรรมเนียม
9 ชั่วโมงไม่เกิน 4 คน5,900 บาท

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. ผู้สมัครรับทราบว่าคอร์สนี้ผู้เรียนจะต้องผ่านการเข้าร่วมคอร์ส Python for Kids ของคิวบิกครีเอทีฟมาแล้วเท่านั้น และผู้เรียนจะต้องมีความสนใจด้านการโค้ดดิ้งเป็นพิเศษจึงจะเหมาะกับคอร์สนี้
 3. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 4. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/pykid-inten-regis
 5. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม
 6. ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมาเกินจำนวนที่กำหนด ทีมงานจะพิจารณาจากลำดับการชำระค่าธรรมเนียมและกรอกแบบฟอร์ม และจะติดต่อผู้สมัครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพื่อคืนเงินในลำดับถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์