fbpx

Digital Footprint & Identity Workshop

Digital Footprint & Identity

Cubic Digital Citizenship
9 เมษายน 2565

ในโลกดิจิทัลที่ใครสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลที่เราพบในโลกออนไลน์จะเป็นอย่างที่เราคิด? ในทางกลับกันตัวเราเองนั้นจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราออกไปในโลกออนไลน์อย่างไร? และตัวตนที่เราสะท้อนออกไปนั้นจะส่งผลต่อตัวตน ชื่อเสียง หรือความสัมพันธ์ของเรากับสังคมอย่างไร?

Digital Footprint & Identity เป็นหนึ่งใน 6 หัวข้อการเรียนรู้หลักของ Cubic Digital Citizenship

หัวข้อการเรียนรู้

เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ และพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการแบ่งปันตัวตนหรือข้อมูลต่างๆ สู่โลกออนไลน์ที่อาจส่งผลต่อตัวเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่าน 2 กิจกรรมในเวลา 2 ชั่วโมง

  • This Is Me – สิ่งที่เราโพสต์บนโลกออนไลน์ส่งผลต่อตัวตนของเราอย่างไร?
  • Our Online Tracks – สิ่งที่เราทำในโลกออนไลน์ถูกติดตามได้อย่างไรและส่งผลกับเราอย่างไร?

วิทยากร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อป

ณัช ภู่วรวรรณ
ผู้ดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เวิร์กช็อปนี้สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 7 – 12 ปีและครอบครัว (เฉพาะช่วงอายุ 7 – 11 ปีจำเป็นต้องมีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมด้วย)

รูปแบบเวิร์กช็อป

ออนไลน์

เข้าร่วมผ่านระบบ Webex โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน จำกัดจำนวนรอบละ 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมกล้อง ไมโครโฟน และหูฟังด้วยตนเอง

เวิร์กช็อปนี้ผู้เรียนจะต้องพิมพ์เอกสารประกอบด้วยตนเอง โดยทีมงานจะจัดส่งไฟล์ให้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มกิจกรรม

ออนไซต์

เวิร์กช็อปนี้ไม่มีเปิดแบบออนไซต์

กำหนดการและอัตราค่าธรรมเนียม

ช่วงอายุจำนวนที่รับต่อรอบอัตราค่าธรรมเนียม
7 – 9 ปี
เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
09:30 – 11:30 (รวม 2 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)1,500 บาท
ต้องมีผู้ปกครอง 1 – 2 ท่าน
10 – 12 ปี
เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
13:00 – 15:00 (รวม 2 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง)1,500 บาท
พร้อมผู้ปกครองสูงสุด 2 ท่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/digital-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร Cubic Digital Citizenship เมื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อปครบทั้ง 6 หัวข้อเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์