fbpx

Cubic STEM Camp 2

Cubic STEM Camp 2

30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565

Cubic STEM Camp เป็นค่ายกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการณ์แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟเข้าไว้ด้วยกัน

ภายในค่ายน้องๆ จะได้เรียนรู้ STEM ผ่านกิจกรรมแสนสนุกที่จะชวนให้น้องๆ ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะแห่งอนาคตต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสุดท้าทายผ่านการปฏิบัติจริง พร้อมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นอันหลากหลายจากเพื่อนๆ และวิทยากรของคิวบิกครีเอทีฟ

การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ทุกกิจกรรมออกแบบให้น้องๆ ต้องประยุกต์ใช้ทั้งทักษะและความรู้ที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาที่แสนท้าทาย

ทุกกิจกรรมถูกออกแบบให้มีความสนุกสนานท้าทายที่จะดึงดูดให้น้องๆ มีความสนใจและอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้มานานกว่า 18 ปี ในอัตราส่วนทีมงานต่อชาวค่ายสูงถึง 2:3

กิจกรรมและกำหนดการ

30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ Cubic Creative PlayCube (งามวงศ์วาน 44)
09:00 – 21:00 (วันสุดท้ายเลิก 17:30)
เลือกลงทะเบียนได้ทั้งแบบค่ายกลางวันไปเช้า-เย็นกลับ หรือแบบค่ายพักแรม

รับสมัครน้องๆ อายุ 10 – 14 ปี จำนวน 12 คน (พักแรมไม่เกิน 6 คน)

ดูตารางกิจกรรมและหัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมดได้จากเอกสารข้อมูลค่ายฉบับเต็ม

อัตราค่าธรรมเนียม

แบบไปเช้า-เย็นกลับ

Standard
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนได้
โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
18,900
Premium
รวมบริการรายงานความเคลื่อนไหวพร้อมภาพชาวค่ายในระหว่างวัน
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
26,500

อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าดำเนินกิจกรรม อุปกรณ์ อาหารกลางวันและเย็น อาหารว่างบ่าย ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

กรณีพักค้างแรม ชำระเพิ่ม

2 คืน
เดินทางมาในวันแรกของค่ายและกลับในวันสุดท้าย
3,500
3 คืน
เดินทางมาในวันก่อนหน้า หรือเดินทางกลับในวันหลังจากวันสุดท้าย
4,900
4 คืน
เดินทางมาในวันก่อนหน้า และเดินทางกลับในวันหลังจากวันสุดท้าย
รวมบริการรับส่งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
8,900

อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าที่พัก อาหารเช้า นมก่อนนอน และทีมงานดูแลตลอดระยะเวลาค่าย บริการรับส่งสนามบินมีเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อมูลจากทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ จำกัดจำนวนผู้พักแรมไม่เกิน 6 คนต่อรอบ

โปรโมชั่นและส่วนลด

พิเศษ! เมื่อลงทะเบียนภายใน 20 พฤษภาคม 65 เลือกรับสิทธิพิเศษ 1 รายการ:

  • ส่วนลดค่าลงทะเบียน 3,000 บาท เหลือเพียง 15,900 บาทสำหรับการลงทะเบียนแบบ Standard
  • ฟรีค่าธรรมเนียมกรณีพักค้างแรม 2 คืน มูลค่า 3,500 บาท
  • เครดิตค่าธรรมเนียม 6,000 บาทสำหรับ Cubic Code Online แบบส่วนตัว

อัตราพิเศษมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ในการลงทะเบียนนี้ถือว่าผู้ปกครองและชาวค่ายรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเนื้อหาและค่านิยมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลค่ายฉบับเต็ม และ/หรือ เว็บไซต์นี้
  2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/stem-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์