fbpx

Cubic STEM Camp 2

30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565
ค่ายกลุ่มเล็กสำหรับน้องๆ 10 – 14 ปี พบกับสุดยอดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการณ์แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟเข้าไว้ด้วยกัน

Cubic STEM Camp 1

28 – 30 เมษายน 2565
ค่ายกลุ่มเล็กสำหรับน้องๆ ป.5 – ม.3 ที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการณ์แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟเข้าไว้ด้วยกัน