fbpx

Mathematics Visualization 2 – 3D with Tinkercad

Mathematics Visualization 2 – 3D with Tinkercad

Cubic LV.UP
22 มกราคม 2566

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการออกแบบจำลองและการพิมพ์โมเดล 3 มิติ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การเข้าใจในออกแบบโมเดล 3 มิติ ผ่านโปรแกรม Tinkercad เป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้อื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงทางด้านงานศิลปะ

ในเวิร์คช็อปนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้การออกแบบทาง 3 มิติ ที่เข้าใจง่ายด้วยซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D Model ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ พื้นฐานการออกแบบ พัฒนาทักษะทางด้านมิติ รูปร่าง จากรูปทรงเรขาคณิต การมองภาพ และความสัมพันธ์ของภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการออกแบบชิ้นงานตามจินตนาการของน้องๆ อีกด้วย

จุดประสงค์

 • เสริมทักษะกระบวนการทางความคิดทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องมิติ รูปร่าง รูปทรง
 • เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมได้เกิดความเข้าใจในรูปทรงสามมิติ การออกแบบชิ้นส่วนจากรูปทรงเรขาคณิต พื้นฐานงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

หัวข้อการเรียนรู้

 • พื้นฐานโปรแกรม Tinkercad
 • พื้นฐานรูปทรงทางเรขาคณิตต่างๆ 
 • การจัดวางชิ้นงาน การซูม การหมุน ย่อ ขยายตัวชิ้นงาน 
 • สร้างชิ้นงานพื้นฐาน การคัดลอก การรวม การเจาะช่องว่าง
 • การออกแบบชิ้นงาน 3D 
 • การทำโครงงาน จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • การเก็บไฟล์ชิ้นงาน การส่งต่อ และหลักการของเครื่องพิมพ์ 3D

ทั้งนี้กิจกรรมภายในเวิร์กช็อปมุ่งเน้นให้น้องได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นจากที่เรียนในห้องเรียนตามปกติ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องนั้นๆ

ผู้เรียนที่อาจยังไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์บางหัวข้อในโรงเรียน จะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้การใช้เครื่องมือและทำความเข้าใจคร่าวๆ เบื้องต้นของความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ เพื่อให้เมื่อถึงเวลาเรียนเรื่องนั้นๆ ในโรงเรียนจะสามารถเข้าใจได้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น

วิทยากร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เวิร์กช็อปนี้สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 11 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ Cubic Creative PlayCube (ดูแผนที่)
เวลา 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
รวม 6 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน โดยจำกัดผู้เรียนไม่เกิน 12 คน (อัตราส่วนทีมงานต่อผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 1 ต่อ 4)

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

เรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนที่ Cubic Creative PlayCube โดยจำกัดเพียงรอบละ 2 คน

ห้องเรียนจะจัดในรูปแบบที่มีการถ่ายเทอากาศได้โดยสะดวก มีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างจากกัน และทุกคนในพื้นที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลากิจกรรม ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ได้จากทีมงาน

คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์ที่นี่

ดูแผนที่สถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาออนไลน์ออนไซต์
6 ชั่วโมง2,250
(จำกัด 12 คน)
8,250
(จำกัด 2 คน)

พิเศษ! ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ล่วงหน้าในอัตรา Early-bird เพียง 1,800 บาท สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้ส่วนลด

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/math-regis
 4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์

Published by Nutch Poovarawan

A technology-driven social entrepreneur with 20 years of running an edu-tech organization. Founded Cubic Creative, a start-up that delivered a fun, interactive, high-touched learning experience to over 10,000 youths in four countries.