fbpx

Mathematics Visualization 2 – 3D with Tinkercad

22 มกราคม 2566
เปลี่ยนคณิตศาสตร์ที่เข้าใจยากให้กลายเป็นแผนภาพ กราฟ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เชื่อมโยงความเข้าใจต่างๆ ได้โดยง่าย