fbpx

Game Development in Python 3-course Series

Game Development in Python 3-course Series

Cubic Code Online
21 – 22, 24 – 25, 28 – 30 มีนาคม 2565

คอร์ส Algorithm with Python Level 1, 2 และ Game Development in Python Level 1 เป็นคอร์สต่อเนื่องที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษา Python ตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน แล้วจึงเชื่อมโยงต่อไปยังการใช้งานจริงด้วยการพัฒนาเกมด้วยภาษา Python

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดคอร์ส (PDF)

วิทยากร

ณัช ภู่วรวรรณ
วิทยากรหลัก

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วิทยากรรับเชิญพิเศษ

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ

ในกรณีที่จะเลือกลงเรียนเฉพาะคอร์ส Algorithm with Python Level 2 หรือ Game Development in Python Level 1 ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เทียบเท่าคอร์สก่อนหน้า

กำหนดการ

คอร์สวัน/เวลาระยะเวลา
Algorithm with Python
Level 1
จ. 21 – อ. 22 มี.ค.
09:00 – 12:00
13:30 – 16:30
12 ชั่วโมง
Algorithm with Python
Level 2
พฤ. 24 – ศ. 25 มี.ค.
09:00 – 12:00
13:30 – 16:30
12 ชั่วโมง
Game Development in Python
Level 1
จ. 28 – พ. 30 มี.ค.
09:00 – 12:00
13:30 – 16:30
18 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

เรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนที่ Cubic Creative PlayCube โดยจำกัดเพียง 4 คน

ผู้เรียนจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ATK/RT-PCR เป็นลบที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาลและมีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มแต่ละคอร์ส

คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

ดูแผนที่สถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่

เนื้อหาการเรียนรู้

Algorithm with Python Level 1
 • ลำดับขั้นตอนคำสั่ง (sequencing)
 • ตัวแปร (variables)
 • ชนิดของตัวแปร (variable data types)
 • การแปลงชนิดตัวแปร (variable casting)
 • ตัวแปรชนิดข้อความ (strings)
 • ตัวแปรชนิดค่าความจริง (booleans)
 • สัญลักษณ์และการคำนวณ (operators)
 • การทำงานแบบมีเงื่อนไข (conditonal statements)
Algorithm with Python Level 2
 • การทำซ้ำแบบมีเงื่อนไข (while loop)
 • ตัวแปรชนิดลิสต์ (lists)
 • การทำซ้ำจากลิสต์ (for loop)
 • การทำงานกับตัวแปรชนิดข้อความ (string data manipulation)
 • ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับตัวแปรชนิดข้อความ (string functions)
 • การสร้างและใช้งานฟังก์ชั่น (custom functions)
Game Development in Python Level 1
 • โครงสร้างหลักของโปรแกรมเกม (game programming principles)
 • การเรนเดอร์เฟรม (frame rendering)
 • การวาดภาพและวางตำแหน่งภาพในเฟรม (sprite drawing and positioning)
 • การเคลื่อนที่วัตถุ (moving object)
 • การคำนวณทางฟิสิกส์พื้นฐาน (basic physics calculation)
 • การรับอินพุตจากคีย์บอร์ด (keyboard input)
 • การสุ่ม (randomization)
 • การวาดตัวอักษร (text rendering)
 • การตรวจจับการชนของวัตถุด้วยระยะทาง (distance-based collision detection)

อัตราค่าธรรมเนียม

คอร์สออนไลน์ออนไซต์
Algorithm with Python Level 1
12 ชั่วโมง
2,5004,500
Algorithm with Python Level 2
12 ชั่วโมง
2,5004,500
Game Development in Python Level 1
18 ชั่วโมง
4,5009,900
ลงทะเบียนทั้ง 3 คอร์ส
42 ชั่วโมง
6,90016,900
โปรโมชั่นและส่วนลด
 • ลด 10% สำหรับคอร์สออนไลน์เมื่อลงทะเบียนพร้อมกัน 2 คน
 • ลด 10% สำหรับคอร์สออนไลน์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคอร์ส Electronics 101/102 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/py-regis
 4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์