fbpx

Registration – Cubic Creative Camp


พร้อมแล้ว…มาลุยกันเลย!

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Creative Camp ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

Cubic Creative Camp 24

16 – 20 ตุลาคม 2566 สำหรับน้องอายุ 10 – 14 ปี จำนวน 60 คน
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

เสียงจากชาวค่ายที่ผ่านมา

ชมวิดีโอเรื่องราวการเรียนรู้ของชาวค่าย Cubic Creative Camp ครั้งที่ผ่านมา

ผู้ปกครองของน้องเซน

Cubic Creative Camp 22

ที่ผ่านมาพยายามหาค่ายที่จะพัฒนา EQ ให้กับน้อง เคยไปมาหลายค่ายแล้ว พบว่าค่ายนี้เป็นค่ายแรกที่ทำให้น้องพัฒนาได้อย่างชัดเจน น้องกลายเป็นคนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถพูดคุยสื่อสารได้อย่างใจเย็น มีความรับผิดชอบดูแลตัวเอง ส่วนตัวเห็นว่าทักษะการสื่อสารนั้นสำคัญเพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างคอนเน็กชั่นให้กับน้องได้ในอนาคต

อ่านรีวิวจากผู้ปกครองเพิ่มเติม

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์