fbpx

Hardwire Coding Workshop

Hardwire Coding Workshop

Cubic Code Online
วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 66
เวลา 09:00 – 16:00

เสริมพื้นฐานความเข้าใจคณิตศาสตร์แบบต่อเนื่อง ทั้งวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการทดลองสร้างหุ่นยนต์ให้ทำงานอัตโนมัติโดยการต่อวงจรสายไฟแบบ Hardwire ทำให้การต่อวงจรหุ่นยนต์เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายสำหรับน้องๆ

น้องๆ จะได้เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ ด้วยการทดลองต่อวงจรผ่านซิมูเลเตอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ Tinkercad และใช้อุปกรณ์จริงในการต่อวงจรต่างๆ 

วิทยากร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและวิทยากร

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป โดยจำเป็นต้องมีพื้นฐานจากคอร์ส Electronics 101 มาก่อน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อต่อไปนี้มาด้วยตนเอง

  • แท็บเล็ต iOS 9.0 ขึ้นไปหรือ Android 4.0 ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีทีมงานแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายมาไม่เกิน 3 ปี
  • คอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

กำหนดการ

อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2566 ณ Cubic Creative PlayCube (ดูแผนที่)
เวลา 9:00 – 16:00 รวม 6 ชั่วโมง
เวิร์กช็อปนี้มีเฉพาะแบบออนไซต์ จำกัดจำนวน 8 คน

สนุกกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคอนาล็อก

รู้จักซิมูเลเตอร์ Tinkercad

เรียนรู้ซิมูเลเตอร์ด้วยโปรแกรม Tinkercad ที่จำลองการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานที่มีรูปร่าง ที่ทำให้ต่อได้เหมือนของจริง ดูการทำงาน และ สามารถวัดค่า ศึกษา เรียนรู้ ทดลอง ปรับเปลี่ยนค่า ทำให้เรียนรู้ในบรรยากาศที่มีความมั่นใจ กล้าทดลอง เรียนรู้จากหลักการทางทฤษฎี และทดลองปฏิบัติ ดูข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ดี 

พื้นฐานฟิสิกส์ – ไฟฟ้า

โครงสร้างสสาร การนำ ฉนวน กึ่งตัวนำ ประจุไฟฟ้า การเคลื่อนที่ การไหลของกระแส ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าสลับ คลื่นรูปไซน์ คลื่นรูปต่างๆ ความถี่ แอมปลิจูด  วงจรไฟฟ้า กระแส การต้านทาน แรงดัน กฏของโอห์ม หน่วยวัด การวัดทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน อุปกรณ์แบบต่างๆ 

การควบคุมแบบอนาล็อก

การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตซ์ การทำงานพื้นฐาน เช่น การเปิดปิดด้วยแสง หรือเซนเซอร์อื่น การสั่งงานแสดงผลด้วย LED การเปรียบเทียบแรงดัน เพื่อการตัดสินใจสั่งให้ทำงาน

การสร้างหุ่นยนต์ BEAM เดินตามเส้น

ทำการออกแบบหุ่นยนต์ เดินตามเส้น และหุ่นยนต์เดินเข้าหาแสง โดยการเปรียบเทียบสัญญาณ ด้วยวงจรเปรียบเทียบแรงดัน โดยใช้ซิมูเลเตอร์สร้างวงจร และต่อกับมอเตอร์ แสดงการออกแบบ การทำงาน การประกอบหุ่นยนต์ล้อเลื่อนที่ใช้มอเตอร์สองตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • ร่วมเรียนรู้กับวิทยากรที่ชำนาญการจัดกิจกรรม จากการจำลองด้วยโปรแกรมจำลองที่เสมือนจริงด้วยโปรแกรม Tinkercad มีการทดลองลงมือทำผ่านซิมูเลเตอร์ แบบโครงงาน เน้นความสนุก ท้าทาย พร้อมวงจรจริง 
  • ฝึกปฏิบัติและทำโครงงานบนเบรดบอร์ด เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ด้านความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อเชื่อมต่อวงจร Hardwire coding และอุปกรณ์อัจฉริยะต่อไปในอนาคต
  • มีความมั่นใจและสามารถนำไปใช้ในการทำโครงงาน Beam Robot และการประยุกต์การต่อวงจรจริงได้

อัตราค่าธรรมเนียม

คอร์สออนไซต์ (รวมอุปกรณ์)
Electronics 1013,600
Hardwire Coding Workshop4,500
ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 คอร์ส5,900

บริการอาหารกลางวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เรียน Electronics 101 เดิม

ผู้เรียน Electronics 101 เดิม รับส่วนลด 10% สำหรับการเรียน Hardwire Coding Workshop เพียง 4,050 บาท (จากปกติ 4,500 บาท)

สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้ส่วนลด การลงทะเบียนในทุกอัตราไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/hardwire-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์

Published by Nutch Poovarawan

A technology-driven social entrepreneur with 20 years of running an edu-tech organization. Founded Cubic Creative, a start-up that delivered a fun, interactive, high-touched learning experience to over 10,000 youths in four countries.