fbpx

Micro Bit 2-course Series

Micro Bit 2-course Series

Cubic Code Online
ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 17 ก.ค. – 18 ก.ย. 65

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านการพัฒนาโปรแกรมควบคุมชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro Bit ในรูปแบบที่เริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่ายและเห็นผลเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์แสนสร้างสรรค์ได้อีกมากมาย

วิทยากร

พณภท เจษฎาธรรมสถิต
วิทยากรหลัก

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ

จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 8 คน

กำหนดการ

ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 – 16:30

 • Level 1 เริ่มวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565
 • Level 2 เริ่มวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2565

รวมระยะเวลา 10 สัปดาห์ 30 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกลงเรียนเพียงระดับเดียวได้

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน โดยจำกัดไม่เกิน 8 คน

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

เรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนที่ Cubic Creative PlayCube โดยจำกัดไม่เกิน 4 คน

ห้องเรียนจะจัดในรูปแบบที่มีการถ่ายเทอากาศได้โดยสะดวก มีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างจากกัน และทุกคนในพื้นที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลากิจกรรม ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ได้จากทีมงาน

คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

ดูแผนที่สถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่

เนื้อหาการเรียนรู้

Level 1
 • ลำดับขั้นตอนการทำงาน (sequencing)
 • คำสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับหน้าจอไฟ LED (LEDs functions)
 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operations)
 • คำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (motion gesture functions)
 • คำสั่งเกี่ยวกับเซนเซอร์แสง (light sensor functions)
 • คำสั่งเกี่ยวกับเซนเซอร์อุณหภูมิ (temperature sensor functions)
 • การทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด (static loops)
 • เงื่อนไข (conditional branching)
 • การสุ่ม (randomization)
Level 2
 • การทำซ้ำแบบมีเงื่อนไข (conditional loops)
 • ตัวแปร (variables)
 • การคำนวณทางตรรกศาสตร์ (boolean operations)
 • คำสั่งเกี่ยวกับเซนเซอร์อัตราเร่ง 3 แกน (3-axis accelerarometer functions)
 • คำสั่งเกี่ยวกับเข็มทิศ (compass functions)
 • คำสั่งเกี่ยวกับลูกบิดแบบอนาล็อก (analog knob functions)
 • คำสั่งเกี่ยวกับลำโพง (piezo speaker functions)
 • คำสั่งไฟหลากสีนีโอพิกเซล (neopixel chromatic LEDs functions)

อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับชั่วโมงเรียนจำนวนที่รับออนไลน์ออนไซต์
Level 115 ชั่วโมงไม่เกิน 8 คน3,5007,500
Level 215 ชั่วโมงไม่เกิน 8 คน4,5009,500
ลง 2 คอร์ส30 ชั่วโมงไม่เกิน 8 คน7,90015,900

ไม่รวมค่าอุปกรณ์ Micro Bit และชุดอุปกรณ์เสริมอีกระดับละ 1,500 บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/mb-regis
 4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์