fbpx

Timetable – Cubic Challenger Camp JP


ตารางเวลากิจกรรม

วันที่ 0

ช่วงค่ำ

นัดหมายที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติคันไซ

กำหนดการเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ ทีมงานจะแจ้งโดยละเอียดประมาณ 1 เดือนก่อนเริ่มค่าย

วันที่ 1

ช่วงเช้า

เดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซ ไปยังเมืองนันทัน จังหวัดเกียวโตด้วยรถไฟ โดยแวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่สถานีเกียวโต

กำหนดการเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ ทีมงานจะแจ้งโดยละเอียดประมาณ 1 เดือนก่อนเริ่มค่าย

15:00 – 17:00

กิจกรรมต้อนรับชาวค่าย ชี้แจงกฎระเบียบภายในค่าย และทำสมุดบันทึกการเรียนรู้

17:00 – 18:00

เข้าที่พัก และอาบน้ำแต่งตัว

18:00 – 19:00

ร่วมรับประทานอาหารเย็น โดยชาวค่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบตนเองในการเตรียมจัดตักแบ่งอาหารตามประเพณีของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงรับผิดชอบการทำความสะอาดและล้างจานชามต่างๆ ด้วยตนเอง

19:00 – 21:00

Power of Senses

ฝึกพลังแห่งประสาทสัมผัส ในกิจกรรมที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัสให้รู้จักกับความรู้สึกของตนเองไปจนถึงสิ่งของและผู้คนรอบข้าง พร้อมกับเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่เราสามารถใช้เพื่อรู้จักตนเองในมุมต่างๆ ที่เราอาจไม่เคยตระหนักรู้

วันที่ 2

07:00 – 08:00

ตื่นนอน และอาบน้ำแต่งตัว

08:00 – 09:00

เตรียมโต๊ะอาหาร รับประทานอาหารเช้า และทำความสะอาด

09:00 – 12:00

The Farm

เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการในด้านต่างๆ ของการทำฟาร์ม ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผัก และการเก็บเกี่ยวต่างๆ พร้อมทั้งการแปรรูปและนำผลผลิตที่ได้จากฟาร์มแห่งนี้มาใช้ในการทำอาหารมื้อเก่งของน้องๆ ต่อไป

12:00 – 13:00

เตรียมโต๊ะอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน และทำความสะอาด

13:00 – 16:00

The Cooking

เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการทำโมจิในรูปแบบพื้นเมืองของญี่ปุ่นจากคนท้องถิ่น และร่วมกันสร้างสรรค์พิซซ่ามื้อเด็ดในสไตล์ของน้องๆ เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นตั้งแต่ต้นจนจบ

16:00 – 17:00

กิจกรรม Daily Reflection บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน

17:00 – 18:00

เข้าที่พัก และอาบน้ำแต่งตัว

18:00 – 19:00

เตรียมโต๊ะอาหาร รับประทานอาหารเย็น และทำความสะอาด

19:00 – 21:00

Power of Choices

พบกับเวิร์กช็อปแสนสนุกที่น้องๆ จะต้องสร้างสรรค์นิทานแบบโต้ตอบ (interactive story) เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกๆ มิติอย่างที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน

วันที่ 3

07:00 – 08:00

ตื่นนอน และอาบน้ำแต่งตัว

08:00 – 09:00

เตรียมโต๊ะอาหาร รับประทานอาหารเช้า และทำความสะอาด

09:00 – 12:00

The Forest

ออกสำรวจธรรมชาติป่าไม้อันกว้างใหญ่ รู้จักกับหลากหลายพันธุ์ไม้และระบบนิเวศน์ในป่า ย้อนรอยเส้นทางวัฏจักรของนํ้าจากทะเล ลำธาร สู่ต้นนํ้า เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ อาทิเช่นการเตรียมฟืนสำหรับการต้มน้ำอาบของคนญี่ปุ่น พร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์เพื่อใช้ทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน

12:00 – 13:00

เตรียมโต๊ะอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน และทำความสะอาด

13:00 – 16:00

The Crafting

สัมผัสการเชื่อมโยงธรรมชาติรอบตัวเราสู่วัฒนธรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันหลากหลายด้วยสิ่งของจากธรรมชาติมากมายรอบตัวเรา พร้อมเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานไม้ต่างๆ

16:00 – 17:00

กิจกรรม Daily Reflection บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน

17:00 – 18:00

เข้าที่พัก และอาบน้ำแต่งตัว

18:00 – 19:00

เตรียมโต๊ะอาหาร รับประทานอาหารเย็น และทำความสะอาด

19:00 – 21:00

Reflection on the River of Life

ร่วมออกเดินทางไปในเส้นทางแห่งความทรงจำเพื่อสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวในสายธารชีวิตตนเองตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 4

07:00 – 08:00

ตื่นนอน และอาบน้ำแต่งตัว

08:00 – 09:00

เตรียมโต๊ะอาหาร รับประทานอาหารเช้า และทำความสะอาด

ช่วงเช้า

สรุปการเรียนรู้จาก Nature Adventure พร้อมเก็บสัมภาระ และรับประทานอาหารกลางวันก่อนออกเดินทาง

ช่วงบ่าย

แล้วออกเดินทางไปยังเมืองโอซากาด้วยรถไฟ ก่อนเข้าบ้านพักในเมืองโอซาก้า และให้น้องๆ ร่วมวางแผนความรับผิดชอบในการดูแลบ้านร่วมกันตลอดช่วงระยะเวลา City Adventure

18:00 – 21:00

Osaka Family Dinner Visit

ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและสมจริง กับการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวคนญี่ปุ่นในบ้านของพวกเขา ด้วยอาหารที่คนท้องถิ่นปรุงด้วยตนเอง พร้อมต้อนรับน้องๆ ด้วยความอบอุ่น เป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่หาไม่ได้จากการท่องเที่ยวตามปกติ

20:00 – 21:00

เดินทางกลับที่พัก และทำกิจกรรม Daily Reflection บันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ประจำวัน

วันที่ 5

08:00 – 09:00

ตื่นนอน อาบน้ำแต่งตัว และรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

09:00 – 11:00

Power of Empathy

เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของผู้คน และความตระหนักถึงความเข้าอกเข้าใจคนอื่น ผ่านกิจกรรมโครงงานทางศิลปะวัฒนธรรมในแบบของญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร พร้อมนำกลับเป็นของฝากให้กับสมาชิกครอบครัวได้อีกด้วย

11:00 – 12:00

ชี้แจงกำหนดการกิจกรรม The Great Osaka Race

12:00 – 13:00

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13:00 – 16:00

The Great Osaka Race

เปิดโลกการผจญภัยแสนสนุกในกิจกรรมซิกเนเจอร์ของคิวบิกครีเอทีฟ น้องๆ จะได้ร่วมกันสำรวจมหานคร Osaka จากการทำภารกิจสุดท้าทายมากมาย พร้อมแข่งขันกันตามล่าหาสมบัติในสถานที่ต่างๆ ผ่านเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟบน iPad กับกลุ่มอื่นแบบเรียลไทม์ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างๆ ของมหานครแห่งนี้ตลอด 1 วันเต็ม!

16:00 – 20:00

Home Cooking Challenge

ท้าทายการพึ่งพาตนเองกับภารกิจสร้างสรรค์เมนูอาหารของตนเอง น้องๆ จะต้องรับผิดชอบเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการปรุงอาหารต่างๆ โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้น้องๆ เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยมีพี่ๆ ทีมงานคอยให้คำแนะนำและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

20:00 – 21:00

เดินทางกลับที่พัก และทำกิจกรรม Daily Reflection บันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ประจำวัน

วันที่ 6

08:00 – 09:00

ตื่นนอน และอาบน้ำแต่งตัว และรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

09:00 – 18:00

Freestyle Adventure

เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างแดน กับเวลาพิเศษที่น้องๆ สามารถเลือกท่องเที่ยวไปในเมืองใหญ่อย่างนครโอซาก้าด้วยตนเอง ซึ่งน้องๆ จะต้องรับผิดชอบในการเดินทางหรือสื่อสารกับผู้คนต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีพี่ๆ ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

18:00 – 20:00

Osaka Night Adventure

เยี่ยมชมเมืองโอซากาในยามค่ำคืน โดยน้องๆ จะต้องร่วมกันตกลงและวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยทีมงานจะดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด และรับประทานอาหารเย็นในร้านอาหารที่ชาวค่ายเลือกด้วยตนเอง

20:00 – 21:00

ทำกิจกรรม Daily Reflection บันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ประจำวัน

วันที่ 7

ช่วงเช้า

ตื่นนอน อาบน้ำแต่งตัว และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติคันไซ และเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย

กำหนดการเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ ทีมงานจะแจ้งโดยละเอียดประมาณ 1 เดือนก่อนเริ่มค่าย

ช่วงเย็น

เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ ทีมงานจะแจ้งโดยละเอียดประมาณ 1 เดือนก่อนเริ่มค่าย

พร้อมแล้ว…มาลุยกันเลย!

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Challenger Camp JP ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

Cubic Challenger Camp JP 7

27 มีนาคม – 3 เมษายน 2567 สำหรับน้องอายุ 12 – 19 ปี จำนวน 6 คน
รวมระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

เสียงจากชาวค่ายที่ผ่านมา

ชมวิดีโอเรื่องราวการเรียนรู้ของชาวค่าย Cubic Challenger Camp JP ครั้งที่ผ่านมา

ผู้ปกครองของน้องไอโอ

Cubic Challenger Camp JP 4

จากการส่งให้พี่ชายของน้องไอโอมาร่วมค่ายครั้งก่อน เลยตัดสินใจส่งน้องไอโอมาค่ายครั้งนี้ น้องเล่าว่ากิจกรรมทำให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สอนให้รู้จักการดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของคนอื่น

กิจกรรมที่ประทับใจเป็นพิเศษคือ Reflection on the River of Life ที่เปิดโอกาสให้ได้สะท้อนและทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอิสระที่ให้โอกาสในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งทำให้รู้สึกว่าเติบโตและมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต

อ่านรีวิวจากผู้ปกครองเพิ่มเติม

ติดต่อทีมงานของเรา

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์