fbpx

Physics with Smartphone – Cubic LV.UP

Physics with Smartphone

สารพัดเวิร์กช็อปแสนสนุกเพื่ออัปสกิลแห่งโลกยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่มีสอน

ที่ผ่านมาการเรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจนั้นเป็นเรื่องยาก แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าเราสามารถทำให้การเรียนรู้ฟิสิกส์เป็นเรื่องง่ายโดยใช้สมาร์ทโฟนที่มีอยู่ในมือวัดค่า เพื่อไขปัญหาต่างๆ จากการทดลอง เราจึงคิดค้นและออกแบบเวิร์กชอปแสนสนุกนี้ขึ้นมาและออกมาเป็นเวิร์กชอป Physics with Smartphone

Physics with Smartphone แตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างไร?

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการวางพื้นฐานทางด้านสมรรถนะ พัฒนาทักษะการคิด สร้างประสบการณ์ที่สนุกด้วยการลงมือทำ เสริมทัศนคติ มุมมองที่กว้างไกล เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและวิทยากรเวิร์กช็อป Physics with Smartphone

เรื่องราวการเรียนรู้ของน้องๆ ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป Physics with Smartphone

น้องๆ จะได้เรียนอะไรบ้าง?

Gravity (แรงโน้มถ่วง)

จากการที่ลูกแอปเปิ้ลตกใส่หัวของนิวตัน นำไปสู่เรื่องราวของแรงโน้มถ่วง ที่ทำให้โลกของเรานั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาน โดยในเวิร์คช็อปนี้ เราจะมาพาน้องๆไปรู้จักกับพื้นฐานของกฏทางธรรมชาติที่แสนเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่นี้กัน

 • ทดลองวัดความเร็วของวัตถุที่ตกสู่พื้นด้วยแรงโน้มถ่วง
 • คำนวณหาอัตราเร่งจากผลการทดลองเพื่อหาค่าแรงโน้มถ่วง (g)
 • ทดลองการแกว่งลูกตุ้ม และวัดผล
 • คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเชือกและระยะเวลาคาบการแกว่ง

Sound (เสียง)

เสียง สิ่งที่อยู่รอบตัวน้องๆและได้ยินอยู่ในชีวิตประจำวัน ถึงจะดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรละ เสียงทุ้มและเสียงแหลม แตกต่างกันไหม รวมไปถึงความรู้มากมายเกี่ยวกับเสียงที่ยังรอให้โดยในเวิร์คช็อปนี้ น้องๆจะได้มาค้นหาคำตอบกับเรื่องเสียงกัน

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานเสียงและคลื่นความถี่
 • ทดลองวัดคุณสมบัติความดังและความถี่ของเสียง และคำนวณความสัมพันธ์ของคุณสมบัติต่างๆ
 • ทดลองเกี่ยวกับสเปคตรัมของเสียงที่มีหลายความถี่ผสมกันในธรรมชาติ เช่นเสียงดนตรี
 • ทดลองวัดความเร็วของเสียงที่เดินทางในอากาศ และเข้าใจการประยุกต์ใช้งาน เช่นเทคโนโลยีโซนาร์

Magnetic Field (สนามแม่เหล็ก)

แม่เหล็ก หนึ่งในองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการไปใช้ในการเดินทาง การประดิษฐ์ระบบป้องกัน หรือการผลิตพลังงานไฟฟ้า ยังคงมีความรู้อีกมากมายที่รอน้องๆมาศึกษา ในเวิร์คช็อปนี้น้องๆ จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้ รวมไปถึงเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับแม่เหล็ก

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
 • ทิศทางของสนามแม่เล็กและการวัดสนามแม่เหล็ก
 • ค่าทางคณิตศาสตร์แบบมีทิศทาง (เวกเตอร์)
 • ทิศและเข็มทิศ
 • การประยุกต์ใช้งานแม่เหล็กในเทคโนโลยีใกล้ตัว

Electricity (ไฟฟ้า)

ทำไมเราถึงดูทีวีได้ละ ทำไมเรามองเห็นในยามค่ำคืน หรือไอโฟนที่เราใช้มีพลังงานมาจากไหน คำตอบก็คือ ไฟฟ้ายังไงละ แต่เรื่องราวของไฟฟ้า มีมากกว่าเพียงแค่การเอามาใช้งาน ยังมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ามากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้ เวิร์คช็อปนี้จะพาน้องๆไปหาคำตอบไม่ได้เป็นความลับกับไฟฟ้ากัน

 • การกำเนิดไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การจำลองวงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรมซิมูเลเตอร์
 • การต่อวงจรไฟฟ้า
 • กฎของโอห์ม
 • ค่าความต้านทาน และตัวต้านทาน
 • ตัวเก็บประจุ
 • ไฟ LED

Pendulum & Spring (ลูกตุ้มและสปริง)

รูปแบบการเคลื่อนที่แบบหนึ่งที่เราอาจเห็นได้ง่ายรอบตัวทุกๆ วันอย่างลูกตุ้มนาฬิกา ชิงช้า หรือสปริงที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมาในจุดเดิม เราเรียกการเคลื่อนที่เหล่านี้ว่าซิมเปิลฮาร์โมนิก (simple harmonic motion) ซึ่งการทดลองนี้จะพาน้องๆ มาทำความรู้จักกับทฤษฎีเหล่านี้ผ่านการทดลองและวัดค่าจริงโดยใช้สมาร์ทโฟน

 • รู้จักกับตัวแปรและค่าต่างๆ ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มและสปริง
 • วัดค่าต่างๆ เหล่านั้นจากอุปกรณ์ลูกตุ้มและสปริง
 • นำค่าเหล่านั้นมาคำนวณและพิสูจน์ทฤษฎีบท
 • ทำความรู้จักกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก (simple harmonic motion)

Atmospheric Pressure (ความกดอากาศ)

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรอบตัวเราต่างๆ สามารถอธิบายได้ด้วยฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กันทั้งจากความกดอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ การทดลองนี้จะพาให้น้องๆ เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้จากการทดลองที่น้องๆ วัดค่าได้เองจากสมาร์ทโฟน และนำมาคำนวณต่อด้วยทฤษฎีบททางฟิสิกส์

 • ความดันบรรยากาศและหน่วยวัด
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความดันบรรยากาศและความสูง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ
 • ความชื้นและหน่วยวัด
 • ฟิสิกส์ของอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น และรู้จักกับการพยากรณ์อากาศ

Light & Colors (แสงและสี)

น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าทุกอย่างที่เรามองเห็นไม่ว่าจะสิ่งต่างๆ รอบตัว ไปจนถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่างรุ้งกินน้ำ หรือการที่สระน้ำมักดูตื้นกว่าความเป็นจริง ทุกอย่างสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ โดยเวิร์กช็อปนี้จะพาให้น้องๆ รู้จักกับแสงและสีต่างๆ มากขึ้นโดยใช้เซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนของน้องๆ เองเป็นเครื่องมือ

 • รู้จักกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแสง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่น และสีที่ตาเรามองเห็น
 • กำลังส่องสว่าง ความเข้า และกฎกำลังสองผกผัน และการวัดหน่วยของแสงที่เกี่ยวข้อง
 • มาตรฐานสี การผสมสี รหัสสีของคอมพิวเตอร์ และการวัดค่าสีด้วยสมาร์ทโฟน
 • การหักเหของแสง เลนส์

Newton’s Laws of Motion (กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

แรง (force) เป็นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของเราพบได้อยู่ทั่วไป การเคลื่อนที่ต่างๆ ย่อมมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในเวิร์กช็อปนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้กับกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งถือว่าเป็นกฏทางฟิสิกส์ที่สำคัญมากๆ ของโลกวิทยาศาสตร์

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแรง
 • ทำความรู้จักกับความเร่ง
 • การพิสูจน์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันผ่านการทดลอง
 • เรียนรู้กฏของความเฉื่อย
 • การประยุกต์ความรู้ของแรงเข้ากับชีวิตประจำวัน

วิทยากร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วิทยากร

อาทิตย์ แตรตุลาการ
วิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เวิร์กช็อปนี้สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 11 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้มาเข้าร่วมด้วยตนเอง

 • สมาร์ทโฟน iOS 9.0 ขึ้นไปหรือ Android 4.0 ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีทีมงานแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายมาไม่เกิน 3 ปี
 • คอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

ตารางกิจกรรม ณ ขณะนี้

มีนาคม

วันที่เช้า
9:00 – 12:00
บ่าย
13:00 – 16:00
ส. 4 มี.ค.
ณ Cubic Creative PlayCube
Gravity
(แรงโน้มถ่วง)
สมัคร
Sound
(เสียง)
สมัคร
อ. 12 มี.ค.
Starbucks, The Street
Magnetic Field
(สนามแม่เหล็ก)
สมัคร
Electricity
(ไฟฟ้า)
สมัคร
ส. 18 มี.ค.
Starbucks, The Street
Pendulum & Spring
(ลูกตุ้มและสปริง)
สมัคร
Atmospheric Pressure
(ความกดอากาศ)
สมัคร
อ. 26 มี.ค.
Starbucks, The Street
Light & Colors
(แสงและสี)
สมัคร
Newton’s Laws of Motion
(กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน)
สมัคร

เมษายน

วันที่เช้า
9:00 – 12:00
บ่าย
13:00 – 16:00
อา. 23 เม.ย.
ณ Cubic Creative PlayCube
Gravity
(แรงโน้มถ่วง)
สมัคร
Newton’s Laws of Motion
(กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน)
สมัคร
จ. 24 เม.ย.
ณ Cubic Creative PlayCube
Pendulum & Spring
(ลูกตุ้มและสปริง)
สมัคร
Atmospheric Pressure
(ความกดอากาศ)
สมัคร
อ. 25 เม.ย.
ณ Cubic Creative PlayCube
Sound
(เสียง)
สมัคร
Light & Colors
(แสงและสี)
สมัคร
พ. 26 เม.ย.
ณ Cubic Creative PlayCube
Magnetic Field
(สนามแม่เหล็ก)
สมัคร
Electricity
(ไฟฟ้า)
สมัคร

พฤษภาคม

วันที่เช้า
9:00 – 12:00
บ่าย
13:00 – 16:00
ส. 6 พ.ค.
Starbucks, The Street
Sound
(เสียง)
สมัคร
Gravity
(แรงโน้มถ่วง)
สมัคร
อ. 14 พ.ค.
Starbucks, The Street
Electricity
(ไฟฟ้า)
สมัคร
Magnetic Field
(สนามแม่เหล็ก)
สมัคร
ส. 20 พ.ค.
Starbucks, The Street
Atmospheric Pressure
(ความกดอากาศ)
สมัคร
Pendulum & Spring
(ลูกตุ้มและสปริง)
สมัคร
อ. 28 พ.ค.
Starbucks, The Street
Newton’s Laws of Motion
(กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน)
สมัคร
Light & Colors
(แสงและสี)
สมัคร

มิถุนายน

วันที่เช้า
9:00 – 12:00
บ่าย
13:00 – 16:00
ส. 3 มิ.ย.
Starbucks, The Street
Magnetic Field
(สนามแม่เหล็ก)
สมัคร
Electricity
(ไฟฟ้า)
สมัคร
อ. 11 มิ.ย.
Starbucks, The Street
Gravity
(แรงโน้มถ่วง)
สมัคร
Sound
(เสียง)
สมัคร
ส. 17 มิ.ย.
Starbucks, The Street
Light & Colors
(แสงและสี)
สมัคร
Newton’s Laws of Motion
(กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน)
สมัคร
อ. 25 มิ.ย.
Starbucks, The Street
Pendulum & Spring
(ลูกตุ้มและสปริง)
สมัคร
Atmospheric Pressure
(ความกดอากาศ)
สมัคร

สถานที่การจัดเวิร์กชอป

ณ Cubic Creative PlayCube
13.8437, 100.5641
Apple MapsGoogle Maps

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม 1,800 บาท (บริการอาหารกลางวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อลงทะเบียนเวิร์กช็อปทั้งเช้าและบ่าย)

ตรวจสอบโปรโมชั่นและส่วนลดล่าสุดได้ที่เพจ Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/physics-regis
 4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม
พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบฟอร์มออนไลน์