fbpx

Micro Bit Gadget Invention for Starters

Micro Bit Gadget Invention for Starters

Cubic Code Online
ทุกวันอาทิตย์ 10:00 – 12:00 ตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 66
7 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง

มาสร้างสรรค์นวัตกรรมแกดเจ็ตสุดเก๋ด้วยบอร์ดอัจฉริยะ Micro Bit เริ่มตั้งแต่เรียนรู้การโค้ดดิ้งแบบลากบล็อควางเพื่อควบคุม Micro Bit ให้ทำงานได้ตามจินตนาการ โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในอนาคตได้

Micro Bit คืออะไร? และมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง?

Micro Bit คือบอร์ดอัจฉริยะขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนบอร์ดอย่างจอภาพ ปุ่ม เซนเซอร์วัดตำแหน่ง หูฟัง หรือลำโพงให้ทำงานได้ดั่งใจต้องการ พร้อมยังสามารถต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ภายนอกได้อีกมากมาย น้องๆ จึงสามารถสร้างสรรค์ Micro Bit ให้กลายเป็นแกดเจ็ดตามจินตนาการได้ดั่งใจ

วิธีการโค้ดดิ้งบน Micro Bit ถูกออกแบบให้เป็นแบบบล็อกลากวางเพื่อให้เรียนรู้ได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการโค้ดดิ้งได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกคิดอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้การโค้ดดิ้งในภาษาหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในอนาคตได้ไม่รู้จบ

ภายในคอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้บล็อคคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ในการโค้ดดิ้งเพื่อควบคุม Micro Bit ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ เช่นโปรเจ็คไฟฉายฉุกเฉิน สัญญาณกันขโมย หรือเข็มทิศดิจิทัล และให้น้องๆ สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นโครงงานต่างๆ ตามจินตนาการของตนเองต่อไปได้ในอนาคต

ทักษะที่จะได้ฝึกฝนในคอร์สนี้

 • การคิดอย่างเป็นระบบ (systematic thinking)
 • ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ (object relational mappers)
 • ทักษะการวิเคราะห์ (analytical skills)
 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operations)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (creativity)
 • ความคุ้นชินในเทคโนโลยี (IT-related skills)

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ลำดับขั้นตอนคำสั่ง (sequencing)
 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (arithmatic operations)
 • การกระทำต่อปุ่ม (events)
 • การทำงานซ้ำเบื้องต้น (static loops)
 • การทำคำสั่งผ่านการเคลื่อนไหว (motion gesture)
 • การใช้งานเซ็นเซอร์วัดค่าแสง (light sensor)
 • การใช้งานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (temperature sensor)
 • การสุ่ม (randomization)
 • การใช้งานเซ็นเซอร์เข็มทิศ (compass)
 • การใช้งานลำโพง (speaker)

ตัวอย่างบรรยากาศจากการสอนสดออนไลน์

วิทยากร

พณภท เจษฎาธรรมสถิต
วิทยากรหลัก

ระดับผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 6 – 8 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ

กำหนดการ

ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 – 12:00
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2566
รวม 7 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้สอนได้แบบสองทาง พร้อมทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลด้านเทคนิกตลอดการเรียน โดยจำกัดผู้เรียนไม่เกิน 12 คน (อัตราส่วนทีมงานต่อผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 1 ต่อ 4)

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ macOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียร พร้อมไมโครโฟนและหูฟังด้วยตนเอง

ออนไซต์

เรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนที่ Cubic Creative PlayCube โดยจำกัดเพียงรอบละ 4 คน

ห้องเรียนจะจัดในรูปแบบที่มีการถ่ายเทอากาศได้โดยสะดวก มีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างจากกัน และทุกคนในพื้นที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลากิจกรรม ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ได้จากทีมงาน

คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาระบบ Windows หรือ macOS ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/ac ด้วยตนเอง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์ที่นี่

ดูแผนที่สถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาออนไลน์ออนไซต์
7 สัปดาห์
14 ชั่วโมง
3,900
จำกัด 12 คน
(ทีมครู 1 ต่อนักเรียน 6)
17,500
จำกัด 4 คน

อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์ไมโครบิต มูลค่า 1,900 บาท (ชุดอุปกรณ์เป็นตัวเลือกเสริม หากต้องการสั่งซื้อเพิ่มสามารถแจ้งได้ในหน้าการลงทะเบียน)

พิเศษ! รับส่วนลด 20% เมื่อลงทะเบียนพร้อมกัน 2 คนสำหรับการเรียนแบบออนไลน์ (เฉลี่ยคนละ 3,120 บาท)

คลาสทดลองเรียน Course Sample Program

ทดลองเรียนคลาสนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้บนโปรแกรม Discord ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน เวลา 11:30 – 12:00 (รวม 30 นาที) โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 100 บาท (สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการลงทะเบียนเรียนได้เต็มจำนวน) ชำระและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง https://cubic.camp/trial-regis

การลงทะเบียนในทุกอัตราไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

โปรดติดตาม Facebook หรือสอบถามทีมงานของเราเกี่ยวกับข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุด ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

พร้อมเพย์ 0105552107780
บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
 1. ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/mb-regis
 4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์

Published by Nutch Poovarawan

A technology-driven social entrepreneur with 20 years of running an edu-tech organization. Founded Cubic Creative, a start-up that delivered a fun, interactive, high-touched learning experience to over 10,000 youths in four countries.