fbpx

1+1 HIV/AIDS Donation Program

ในปัจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยกว่า 1,700 คน โดยในจำนวนนี้มีเพียง 76% ที่เข้าถึงยาต้านไวรัส1 และจากสถิติของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีตัวเลขอายุลดน้อยลงเรื่อยๆ ปัจจุบันมีมูลนิธิและองค์กรต่างๆ มากมายในประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อ ไปจนถึงการสร้างความเข้าใจและยอมรับจากสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะนำไปสู่รอยยิ้มของผู้คนและครอบครัวอีกนับไม่ถ้วน

ในโอกาสวันเอดส์โลกปีนี้ คิวบิกครีเอทีฟอยากขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆ ของเรา มารวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรเหล่านี้ โดยคิวบิกครีเอทีฟจะสมทบเงินบริจาคอีก 1 เท่าตัว จากยอดบริจาคทั้งหมดตลอดเดือนธันวาคม 2566 นี้

พร้อมกันนี้เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจของเรา คิวบิกครีเอทีฟจะมอบส่วนลดพิเศษ 80% สูงสุด 40,000 บาท สำหรับยอดการบริจาคตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปเพื่อใช้ในการสมัครกิจกรรมต่างๆ ของเรา

เลือกบริจาคให้ 1 ใน 4 องค์กรต่อไปนี้ แล้วคิวบิกครีเอทีฟจะสมทบยอดการบริจาคเพิ่มอีกเท่าตัว พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 40% สูงสุด 32,000 บาท สำหรับยอดการบริจาคตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปเพื่อใช้ในการสมัครกิจกรรมต่างๆ ของเรา

ทั้ง 4 องค์กรเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประกาศกระทรวงการคลัง ยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกำหนด

ส่งข้อมูลการบริจาคพร้อมหลักฐานใบเสร็จรับเงินมายังไลน์ @cubiccreative เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดในการลงทะเบียนโครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟดังต่อไปนี้

ยอดบริจาคสิทธ์ส่วนลด
200 บาทขึ้นไป20% ไม่มีขั้นต่ำ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
500 บาทขึ้นไปสิทธิ์ลงทะเบียน Cubic Digital Citizenship ฟรี
1,000 บาทขึ้นไป30% ไม่มีขั้นต่ำ สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท
5,000 บาทขึ้นไป40% ไม่มีขั้นต่ำ สูงสุดไม่เกิน 32,000 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดโครงการ

  1. จำกัดยอดการบริจาคสมทบสูงสุด 5,000 บาทต่อครอบครัว รวมยอดบริจาคสมทบสูงสุด 100,000 บาทตลอดโครงการ การบริจาคสมทบของคิวบิกครีเอทีฟจะทำในนามนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ ให้แก่สภากาชาดไทย
  2. ใบเสร็จรับเงินการบริจาคที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นในนามบุคคลธรรมดาให้แก่องค์กรที่กำหนด และลงวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น โดยจำกัดเพียง 1 ใบเสร็จ/ครอบครัวตลอดระยะเวลาโครงการ คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการที่หลักฐานไม่ชัดเจน โดยดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด
  3. การใช้สิทธิ์ส่วนลดจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว แต่สามารถลงทะเบียนให้กับผู้สมัครหลายคนและ/หรือหลายโครงการพร้อมกันได้ในครั้งเดียว โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เจ้าของสิทธิ์ส่วนลดรู้จักเป็นการส่วนตัว คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนที่เป็นไปในลักษณะการค้าหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. ส่วนลดจะคิดคำนวณจากอัตราปกติโดยไม่มียอดขั้นต่ำโดยให้ส่วนลดสูงสุดไม่เกินยอดที่กำหนด, ใช้ได้เฉพาะค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในอัตราเงินบาทเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับ Cubic Code แบบส่วนตัว
  5. การลงทะเบียนโดยใช้สิทธิ์พิเศษนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี เงื่อนไขการลงทะเบียนอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
  6. เฉพาะ Cubic Challenger Camp JP ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดร่วมกับการรับ/ส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น และจำกัด 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ
  7. สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดเพื่อลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยโครงการอาจจัดภายหลังเวลาที่กำหนดได้ ยกเว้นสิทธิ์ลงทะเบียน Cubic Digital Citizenship ฟรีสามารถใช้เพื่อลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยสามารถใช้กับเวิร์กชอปที่มีกำหนดจัดภายหลังได้ โดยมีจำกัดจำนวนที่นั่งต่อเวิร์กชอป
  8. คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์

1: ข้อมูลจากของ UNAIDS – http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/thailand