ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

นับตั้งแต่ปี 2546 คิวบิกครีเอทีฟได้สร้างสรรค์กิจกรรมทางการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ไปพร้อมๆ กับเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะกระบวนการ ด้วยการทำงานอันทรงประสิทธิภาพ และเบื้องหลังความสนุกสนานสร้างสรรค์เหล่านี้ ก็คือทีมงานเยาวชนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้วยอุดมการณ์และความตั้งใจจริง

และนี่ก็เป็นโอกาส ที่น้องๆ จะได้เข้ามาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการร่วมทำงานกับทีมงานสุดสร้างสรรค์เหล่านี้ ใน Cubic Staff Program อย่างที่กิจกรรมในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไหนๆ ก็เทียบไม่ได้!

การทำงานที่คิวบิกครีเอทีฟ เป็นประสบการณ์ที่น้องๆ จะมีโอกาสได้ทำงานในระดับมืออาชีพอย่างที่หาได้ยากจากกิจกรรมในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป น้องๆ จะมีโอกาสได้ฝึกฝนการทำงานในสภาพข้อจำกัดในโลกการทำงานจริง มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมงานระดับมืออาชีพในสายงานต่างๆ ไปจนถึงมีโอกาสได้ใช้งานอุปกรณ์การทำงานต่างๆ ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่หาไม่ได้ง่ายๆ และน้องๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้มากกว่ากิจกรรมในระดับสถาบันการศึกษาทั่วไป

คิวบิกครีเอทีฟคือองค์กรเยาวชนที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ศึกษาในสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลาย ไปจนถึงสมาชิกที่ทำงานในองค์กรต่างๆ อีกมากมาย คิวบิกครีเอทีฟจึงเป็นจุดนัดพบแห่งความคิดที่แตกต่างหลากหลายที่พร้อมจะเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับน้องๆ

และในความแตกต่างนี้ เราทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่แสนสนุกสนานให้กับสังคม

ไม่ว่าความถนัดหรือความสนใจของน้องๆ คืออะไร เราก็มีสายงานต่างๆ ให้เลือกมากมาย หรือถ้าเลือกไม่ถูกก็สามารถที่จะสมัครมากกว่าหนึ่งสายงานได้ไม่ว่ากัน

ทำหน้าที่ดูแลชาวค่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าน้องได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ของน้องๆ ชาวค่ายตลอดช่วงค่าย

พี่เลี้ยงจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ การดูแลน้องๆ ทั้งรายบุคคลและหมู่คณะ ความรับผิดชอบ และฝึกกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก สถานที่จัดกิจกรรมของชาวค่ายและทีมงาน ให้น้องๆ กินอิ่มหลับสบายในระดับเฟิร์สคลาส

ทีมงานฝ่ายสวัสดิการจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการ และทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและคู่ค้าต่างๆ

ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของค่าย โดยสายงานแบ่งออกเป็น 3 สายงาน ได้แก่ Audio & Visual Effect, Photo & Video Production และ Musician

ทีมงานฝ่ายมัลติมีเดียจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานด้านแสง เสียง และภาพต่างๆ ในกิจกรรมสด การบันทึกภาพและวิดีโอ การแต่งภาพ การตัดต่อวิดีโอ และการจัดคอนเสิร์ต

ทำหน้าที่จัดกิจกรรมเกมกีฬายามเช้าและยามเย็นในค่าย และคอยสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ ชาวค่ายในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนิทสนมภายในค่าย

ทีมงานฝ่ายสันทนาการจะได้เรียนรู้การนำกิจกรรมให้กับหมู่คณะ ขั้นตอนการออกแบบและการดำเนินกิจกรรม ทักษะการสร้างความบันเทิง และกระบวนการกิจกรรมสันทนาการ

ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ในรูปแบบที่สนุกสนานสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ รวมถึงการประสานงานและดำเนินกิจกรรม

ทีมงานฝ่ายกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาเกม จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้และความสนุก รวมไปถึงทักษะการจัดการโครงการและนำกิจกรรมให้กับหมู่คณะ

สนับสนุนด้านไอทีในการดำเนินการและจัดกิจกรรม เช่นระบบเครือข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบซอฟต์แวร์ประกอบกิจกรรม

ทีมงานฝ่ายสนับสนุนไอทีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและจัดการระบบเครือข่าย การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน

กรอกใบสมัครออนไลน์

ออดิชั่นรอบถัดไปวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09:30 - 17:00 ณ Cubic Creative PlayCube
ค่ายต่างๆ จัดช่วงเดือนตุลาคม, มีนาคม - กรกฎาคม หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่สะดวกภายหลัง สามารถปฏิเสธตอนได้รับแจ้งได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 083 159 0777 หรือผ่านหน้า Facebook ของเรา

Trademarks and Kupo-character illustrations copyrighted by Cubic Creative. Otherwise licensed as Creative Commons 4.0 BY-NC-ND
Contact | About Us | Careers | Privacy Policy