fbpx

Back-to-school Rebate Program – Cubic Creative

Back-to-school Rebate Program

เปิดเทอมค่าใช้จ่ายเยอะ? ไม่เป็นไรเอามาแลกการเรียนรู้แสนสนุก!

เปิดเทอมอาจเป็นเวลาที่ผู้ปกครองต้องเต็มไปด้วยรายจ่ายมากมาย ไหนจะค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์ หรือค่าอาหารกลางวัน คิวบิกครีเอทีฟขอช่วยแบ่งเบาภาระให้นำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นส่วนลดกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟได้สูงสุด 100% ของยอดใช้จ่าย!

ขั้นตอนการรับส่วนลด

 1. เตรียมหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่มีชื่อผู้สมัครหรือผู้ปกครอง โดยต้องเป็นรายการค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้เท่านั้น:
  • ค่าชุดนักเรียน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่กำหนดตามระเบียบเครื่องแบบของสถาบันการศึกษา
  • ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (เฉพาะที่ชำระให้กับสถาบันการศึกษา)
  • ค่าอาหารกลางวันชำระล่วงหน้า (เฉพาะที่ชำระให้กับสถาบันการศึกษา)
 2. ส่งสำเนาหลักฐานในข้อ 1. ให้กับคิวบิกครีเอทีฟผ่านทางไลน์ @cubiccreative พร้อมระบุโครงการที่ประสงค์ใช้สิทธิ์
 3. ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 100% ของค่าใช้จ่ายในข้อ 1. สูงสุดไม่เกิน 50% ของค่าธรรมเนียมในอัตราปกติของโครงการที่สมัคร
 4. ทีมงานจะแจ้งผลการพิจารณา และขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนและชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากส่งหลักฐาน
 5. คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ส่วนลด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโครงการ

 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีจะต้องลงวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสามารถใช้กับโครงการที่จัดหลังวันหมดเขตได้

โครงการที่เข้าร่วม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

แบบฟอร์มออนไลน์