fbpx

Preparation Guide – Insee Junior Digital Citizenship Camp

ข้อมูลการเตรียมตัว

ค่ายเยาวชน Insee Junior Digital Citizenship
24 – 27 เมษายน 2566
ณ Springfield @Sea Resort & Spa (ชะอำ)

คิวบิกครีเอทีฟ ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรม ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมค่ายเยาวชน Insee Junior Digital Citizenship ครั้งนี้

คิวบิกครีเอทีฟต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการศึกษาข้อมูลการเตรียมตัวนี้โดยละเอียดเพื่อให้การผจญภัยของน้องๆ ชาวค่ายมีความราบรื่น โดยหากผู้ปกครองมีข้อสงสัยใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน โปรดติดต่อทีมงานของเราได้ผ่านช่องทางต่างๆ ท้ายหน้านี้

สำหรับข้อมูลอื่นๆ ผู้ปกครองสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

สารบัญ

การตรวจ ATK ก่อนเข้าค่าย

ชาวค่ายทุกคนจะได้รับการตรวจ ATK โดยทีมงานก่อนเข้าร่วมค่าย และต้องขออภัยที่จำเป็นต้องเรียนแจ้งให้ทราบว่าชาวค่ายจะถูกปฏิเสธไม่ให้ร่วมกิจกรรมหากผลตรวจเป็นบวก

กลับไปยังสารบัญ

เกี่ยวกับการเตรียมสัมภาระ

โปรดศึกษาข้อมูลเหล่านี้โดยละเอียดเกี่ยวกับของที่ต้องนำมาร่วมกิจกรรม ข้อห้าม และการจัดการสัมภาระ

สิ่งของที่ต้องนำมา
 • ชุดสุภาพที่ที่มีความคล่องตัวในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่อาจต้องมีการเคลื่อนที่หรือลุกนั่งตลอดทั้งวัน ในจำนวนที่พอเหมาะกับกิจกรรม 4 วัน 3 คืน
 • สำหรับน้องผู้หญิง โปรดเตรียมผ้าอนามัยแม้ว่าน้องจะไม่เคยใช้มาก่อน
 • ชุดสีเข้มสำหรับกิจกรรม Cubic Battlefield X ซึ่งกิจกรรมมีการใช้ปืนฉีดน้ำและอาจเปียก
 • รองเท้าผ้าใบที่ใส่สบายสำหรับการร่วมกิจกรรมทั่วไปและเหมาะกับการเดินเป็นระยะเวลานาน
 • รองเท้าแตะ
 • ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ประมาณ 2 – 3 ใบสำหรับใส่แยกใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว
 • เป้ขนาดเล็กสำหรับใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นหรือขวดน้ำระหว่างวัน
 • ยาประจำตัว ในกรณีที่ชาวค่ายมียาฉุกเฉินประจำตัวที่ต้องรับประทานหรือใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (เช่น EpiPen) โปรดแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้าว่าเก็บไว้ที่ใดของสัมภาระน้อง
 • ชุดว่ายน้ำ (ไม่มีกิจกรรมที่สระน้ำ แต่ชาวค่ายอาจพิจารณาใช้สระน้ำในเวลาว่างด้วยตนเอง ชาวค่ายไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นเพื่อเข้าร่วมค่าย)
 • เอกสารเกี่ยวกับประกันสุขภาพ (ถ้ามี)
สิ่งของที่ห้ามนำมา
 • ของเล่น เกมการ์ด บอร์ดเกม หรือเครื่องเล่นเกม
 • มีดพับ ตะไบเล็บ คัตเตอร์ อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ
 • วัตถุไวไฟ หรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ
 • สุรา สารเสพติด หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา ในกรณีที่ชาวค่ายมียาประจำตัวที่จำเป็นที่อาจอยู่ในประเภทของสารเสพติด โปรดเตรียมหลักฐานทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ และติดต่อทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
โทรศัพท์มือถือ

ชาวค่ายจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในเวิร์กช็อป Digital Citizenship ทั้งนี้ชาวค่ายจะต้องสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในเวลากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้งาน

ขนาดและน้ำหนักสัมภาระ

ชาวค่ายต้องสามารถเคลื่อนย้ายสัมภาระทั้งหมดได้ด้วยตนเองโดยสะดวก

เงินสดติดตัว

ชาวค่ายไม่จำเป็นต้องใช้เงินตลอดระยะเวลาค่าย แต่ผู้ปกครองอาจพิจารณาให้ชาวค่ายมีเงินสดติดตัวได้ตามดุลพินิจของผู้ปกครอง

ยาประจำตัว

ยาประจำตัวของชาวค่ายควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือสถานพยาบาลที่มีข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน ผู้ปกครองสามารถแจ้งทีมงานตอนเช็คอินเพื่อให้ช่วยแจ้งเตือนชาวค่ายทานยาได้ แต่ทีมงานจะไม่สามารถเก็บรักษายาไว้ได้ และชาวค่ายจำเป็นต้องรับผิดชอบเก็บรักษาด้วยตนเอง

กลับไปยังสารบัญ

กำหนดการส่งชาวค่าย (จันทร์ 24 เมษายน 2566)

สถานที่ส่งตั้งแต่เวลาไม่ช้ากว่า
Porto Chino (พระราม 2)
แผนที่
07:3008:00
Springfield @Sea (ชะอำ)
แผนที่
10:3011:00
 • โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงของชาวค่ายมาแสดง ในกรณีที่ชาวค่ายไม่มีบัตรประชาชนโปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าก่อนวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 18:00
 • ชาวค่ายจะได้รับการตรวจ ATK โดยทีมงาน ณ เวลาเช็คอิน และต้องขออภัยที่ต้องปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมหากผลตรวจเป็นบวก
 • ผู้ปกครองหรือผู้ที่มาส่งชาวค่ายจะได้รับเอกสารสำคัญสำหรับรับชาวค่ายกลับ ผู้ที่มารับจำเป็นต้องแสดงเอกสารสำคัญนี้เพื่อรับชาวค่าย หากเอกสารนี้สูญหาย หรือไม่สามารถส่งต่อให้กับผู้ที่มารับได้ โปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าก่อนวันพุธที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 18:00

กลับไปยังสารบัญ

กำหนดการรับชาวค่าย (พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2566)

สถานที่รับตั้งแต่เวลาไม่ช้ากว่า
Springfield @Sea (ชะอำ)
แผนที่
09:3010:00
Porto Chino (พระราม 2)
แผนที่
12:3013:00
 • ในกรณีที่ผู้มารับไม่ได้แสดงเอกสารสำคัญ แต่เป็นผู้ปกครองที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับที่ใช้ในการลงทะเบียนตัวจริงมารับ สามารถแสดงบัตรประชาชนแทนได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับชาวค่ายหรือผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้
 • ในกรณีที่ผู้มารับไม่ได้แสดงเอกสารสำคัญ และไม่ใช่ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้ จะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่ระบุชื่อผู้มารับแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้ และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
 • ในกรณีที่ผู้ปกครองเซ็นเอกสารสำคัญเพื่ออนุญาตให้ชาวค่ายเดินทางกลับด้วยตนเอง และส่งมอบให้กับทีมงานตั้งแต่วันที่มาส่งแล้ว ชาวค่ายจะสามารถเดินทางกลับด้วยตนเองได้ทันที
 • เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด ทีมงานจำเป็นต้องให้ชาวค่ายรอ ณ สถานที่ที่กำหนด และต้องขออภัยที่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าจะไม่มีทีมงานดูแลชาวค่ายภายหลังระยะเวลาที่กำหนด

กลับไปยังสารบัญ

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์