fbpx

Cubic Innovator Camp for Teacher

Cubic Innovator Camp for Teacher

คิวบิกครีเอทีฟขอเชิญคุณครูมาเข้าค่ายสุดยอดการเรียนรู้สุดเข้มข้น 30 ชั่วโมง เพื่อสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro Bit ที่ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนโค้ดดิ้งทั่วไป แต่เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบด้าน ให้คุณครูได้สร้างสรรค์โครงงานที่โดดเด่นของตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากวิทยากรและทีมงานคิวบิกครีเอทีฟอย่างใกล้ชิด เพื่อคุณครูสามารถนำไปสอนน้องๆ ที่กำลังจะเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป

ผลงานที่คุณครูสร้างสรรค์ในค่ายแห่งนี้จะเป็นเกียรติประวัติแก่คุณครู ในรูปแบบใบสรุปโครงงาน วิดีโอการนำเสนอผลงาน และประกาศนียบัตรลงนามโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

คิวบิกครีเอทีฟขอมอบสิทธิพิเศษแก่คุณครูทุกท่านวันนี้! กับโครงการ Cubic Innovator Camp ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

เวิร์กช็อปการเรียนรู้

Intensive Micro Bit Coding Workshop

เรียนรู้การเขียนโค้ดเพื่อควบคุม Micro Bit และอุปกรณ์เสริมต่างๆ แบบเจาะลึกและเข้มข้น รวมถึงเทคนิกและอัลกอริทึมต่างๆ ที่มีประโยชน์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

หัวข้อการเรียนรู้: sequencing, arithmetic operations, event, static loops, conditional branching, conditional loops, state variables, boolean operations, nested loops, string operations, LED screen, motion gesture, light sensor, temperature sensor, randomization, 3-axis accelerometer, compass, magnetometer, wireless radio communication

Electronics & Mechanics Workshop

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และกลศาสตร์ผ่านการทำงานของอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่างๆ อย่างเจาะลึก เพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างถ่องแท้ ซึ่งจะนำไปสู่การสามารถเลือกหรือประยุกต์ใช้อุปกรณ์กับโครงงานของน้องๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

หัวข้อการเรียนรู้: electronics & mechanics foundation, analog knob, piezo speaker, neopixel chromatic LEDs, 7-segment number display, digital button, digital LED, analog light sensor, sonar sensor, servo, humidity sensor

Innovation Development Workshop

เวิร์กช็อปสุดเข้มข้นเพื่อเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตเพื่อตั้งคำถาม ไปจนถึงกระบวนการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ด้วยการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างบทสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

Presentation Workshop

เวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดและนำเสนอผลงานผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจนวัตกรรมของเราได้อย่างรวบรัดและชัดเจน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์​ทั้งในเชิงเกียรติประวัติและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ผลงานที่จะได้รับกลับบ้าน

ใบสรุปโครงงานนวัตกรรมสำหรับแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

ไฟล์วิดีโอการนำเสนอผลงานภายในค่าย

ใบประกาศนียบัตร เซ็นโดยวิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

วิทยากร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและวิทยากร

ณัช ภู่วรวรรณ
วิทยากร

พณภท เจษฎาธรรมสถิต
วิทยากรหลัก

ตารางกิจกรรม

วันที่08:00 – 12:0013:00 – 17:0019:00 – 22:00
21 ตุลาคม 2566กิจกรรมต้อนรับชาวค่ายIntensive Micro Bit Coding WorkshopInnovation Development Workshop
22 ตุลาคม 2566Electronics & Mechanics WorkshopIntensive Micro Bit Coding WorkshopPresentation Workshop
23 ตุลาคม 2566Innovation Development Workshopการนำเสนอผลงาน /
มอบใบประกาศนียบัตร
 • รับประทานอาหารมื้อหลักเวลา 07:00, 12:00 และ 18:00
 • รับประทานอาหารว่างเวลา 10:00, 14:00 และ 22:00
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการหรือเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขการสมัครและอุปกรณ์

คุณครูจะต้องบุคลากรสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรัฐและเอกชน (ไม่รวมอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาอื่นๆ) และต้องมีพื้นฐานทางด้านโค้ดดิ้งในภาษาใดๆ ก็ได้มาก่อน

คุณครูจะต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการณ์ Windows 10 ขึ้นไป หรือ macOS 10.14 ขึ้นไป
 • ต้องสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi มาตรฐาน n/ac ที่ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได้

นอกจากนี้คุณครูจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Micro Bit และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่จำเป็นของตนเอง ตามรายละเอียดที่นี่

หากคุณครูท่านใดไม่มี Micro Bit เวอร์ชั่น 2 คุณครูสามารถสั่งซื้อจากคิวบิกครีเอทีฟได้ หากสั่งซื้อ Micro Bit และอุปกรณ์ครบชุดได้ในอัตราพิเศษ 3,430 บาท (จาก 4,900 บาท)

หากคุณครูมีอุปกรณ์ Micro Bit เวอร์ชั่น 2 หรืออุปกรณ์เสริมอื่นใดอยู่แล้ว อาจพิจารณาสั่งซื้อเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นจากคิวบิกครีเอทีฟได้เช่นเดียวกัน โดยคิวบิกครีเอทีฟมีสิทธิ์ส่วนลดแก่คุณครู 30% จากราคาปกติ

คิวบิกครีเอทีฟขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือชำรุดของอุปกรณ์ที่จัดหาจากช่องทางอื่น

หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครหรืออุปกรณ์ โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ เงื่อนไข และข้อกำหนด

 • คุณครูจะต้องบุคลากรสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรัฐและเอกชน (ไม่รวมอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาอื่นๆ)
 • คุณครูจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทาง LINE Cubic School Connect ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 ภายในเวลา 17:00
  • ชื่อ – นามสกุล
  • โรงเรียนที่สังกัด
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และ อีเมล
 • คิวบิกครีเอทีฟจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาภายใน 6 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้หากไม่มีการติดต่อกลับจากคิวบิกครีเอทีฟ ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา อนึ่ง คิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องชี้แจงผลการตัดสินนี้แต่อย่างใด
 • หลังจากยืนยันการสมัครแล้ว คุณครูจะต้องโอนเงินค่ามัดจำ จำนวน 3,000 บาท โดยเงินจำนวนนี้จะทำการโอนคืนเมื่อสิ้นสุดค่าย
 • คิวบิกครีเอทีฟขอจำกัดสิทธิ์จำนวนคุณครู 1 ท่านต่อโรงเรียน
 • คิวบิกครีเอทีฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อทีมงานของเราผ่าน LINE Cubic School Connect ของคิวบิกครีเอทีฟ

แบบฟอร์มออนไลน์