fbpx

Timetable – Cubic Creative Camp 22

ตารางกิจกรรม

Cubic Creative Camp 23 (International)
21 – 25 กรกฎาคม 2566

วันที่ 1

07:30 – 08:30

เช็คอิน

08:30 – 11:00

กิจกรรมต้อนรับชาวค่าย

11:00 – 12:00

Cubic World Civilization

ปฐมนิเทศกิจกรรม Cubic World Civilization ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันตลอดช่วงระยะเวลาค่าย

Cubic World Civilization เป็นเกมจำลองการเมืองที่แต่ละกลุ่มจะต้องรวบรวมทรัพยากรจากกิจกรรมต่างๆ ในค่าย แล้วนำทรัพยากรของแต่ละกลุ่มมาแลกเปลี่ยนเพื่อแลกความได้เปรียบในกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมกันสร้างอภิมหาโครงการเพื่อทำคะแนนให้กับกลุ่มของตน

หัวข้อการเรียนรู้: เศรษฐศาสตร์ การแลกเปลี่ยน การคิดเชิงได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win) การประเมินสถานการณ์และการตัดสินเชิงอำนาจต่อรอง การลงทุนและวิเคราะห์ความเสี่ยง การตัดสินใจเลือกเชิงสับเปลี่ยน (trade-off) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากร ระบบเศรษฐกิจและการเมือง

12:00 – 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30

Tree of Life

ท้าทายอำนาจของแรงโน้มถ่วงด้วยการออกแบบโครงสร้างต้นไม้ให้สูงและแผ่กิ่งก้านไปได้กว้างไกลที่สุดโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อหาจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อความสูงหรือความกว้างของต้นไม้ให้ได้คะแนนสูงสุด

หัวข้อการเรียนรู้: แนวคิดเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น, กลศาสตร์และวัสดุศาสตร์ทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องจุดศูนย์ถ่วง, การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

16:30 – 17:30

กิจกรรมสันทนาการยามเย็น

18:00 – 18:50

รับประทานอาหารเย็น

19:00 – 21:00

The Operation 203

ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นสายลับที่จะต้องเข้าไปหาพาสเวิร์ดในฐานข้าศึก และส่งเป็นรหัสลับด้วยไฟฉายออกมาให้กับแฮกเกอร์ที่อยู่ด้านนอกให้เร็วที่สุด น้องๆ จะต้องออกแบบกระบวนการสื่อสารตามโจทย์ที่กำหนดให้สามารถใช้งานเพื่อส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ไม่กำกวม และรวดเร็วที่สุด

หัวข้อการเรียนรู้: การสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ (combinatorics), แนวคิดการเข้ารหัสข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (data encoding), การสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์, การวิเคราะห์หาสถานการณ์ที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันปัญหา, การออกแบบกระบวนการ (process design)

วันที่ 2

06:30 – 07:15

กิจกรรมสันทนาการ และออกกำลังการยามเช้า

07:30 – 08:30

รับประทานอาหารเช้า

08:30 – 12:00

น้องๆ กำลังสนุกกับการรุกรานทีมอื่น กับเกม สงครามพิทักษ์มหาวิมานสวรรค์ ในค่าย Cubic Creative Camp จัดโดย Cubic Creative

สงครามพิทักษ์อัครมหาวิมานสวรรค์

กิจกรรมนี้น้องๆ จะต้องร่วมมือกันในการสร้างปราสาทที่สูงสง่าและแข็งแกร่งที่สามารถทนต่อการรุกรานจากทีมอื่น และต้องสร้างเครื่องยิงที่สามารถยิงโจมตีปราสาทของทีมอื่นให้พังทลายลงให้ได้ น้องๆ จะต้องวางกลยุทธ์ในการเลือกโจมตีปราสาทของทีมอื่นที่มีสีของชิ้นส่วนตรงกับภารกิจที่ได้รับเพื่อเพิ่มคะแนน และหลีกเลี่ยงปราสาทที่มีสีชิ้นส่วนที่ห้ามโจมตีเพื่อรักษาคะแนนของทีมตนเองไว้ให้ได้!

หัวข้อการเรียนรู้: ความรู้ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับกลศาสตร์พื้นฐาน, แรงสปริง, โครงสร้างแบบไม่มีวัสดุยึดเหนี่ยว, การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด, การวางแผนการปฏิบัติการล่วงหน้า (plan-to-perform), การตัดสินใจแบบได้เปรียบ-เสียเปรียบตามทฤษฎีเกม (game theory)

12:00 – 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30

น้องๆ กำลังสนุกกับการสร้างนาฬิกาด้วยตนเอง กับกิจกรรม The Clocksmith ในค่าย Cubic Creative Camp จัดโดย Cubic Creative

The Clocksmith

น้องได้สร้าง และตกแต่งนาฬิกาในแบบของน้องเอง เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ออกแบบ ปรับปรุงการลองผิด ลองถูก และ การแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของงาน

หัวข้อการเรียนรู้: การออกแบบและสร้างสรรค์เชิงศิลปะ, การใช้อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน

16:30 – 17:30

กิจกรรมสันทนาการยามเย็น

18:00 – 18:50

รับประทานอาหารเย็น

19:00 – 21:00

Cubic Mana Racing

เพลิดเพลินกับเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟแสนสนุก ในการแข่งขันกีฬาสีขี่ไม้กวาดในโรงเรียนเวทย์มนต์ที่น้องๆ แต่ละกลุ่มจะต้องรวบรวมศิลาเวทย์มนตร์จากจอมเวทย์ทั่วสารทิศ นำมาเปลี่ยนเป็นการ์ดเวทย์มนตร์แล้วใช้ไหวพริบเพื่อช่วยเหลือตัวแทนทีมหรือโจมตีทีมอื่นๆ อย่างชาญฉลาด

หัวข้อการเรียนรู้: การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking), การประเมินสถานการณ์ (situation analysis), การประสานงาน

วันที่ 3

06:30 – 07:15

กิจกรรมสันทนาการ และออกกำลังการยามเช้า

07:30 – 08:30

รับประทานอาหารเช้า

08:30 – 12:00

น้องๆ นำขนม และเวเฟอร์หลากสีสัน มาจัดตกแต่ง เพื่อแต่งแต้มจินตนาการ ให้มีความสวยงามในกิจกรรม Candy Wafer Café ค่าย Cubic Creative Camp จัดโดย Cubic Creative

Candy Wafer Café

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และสร้างงานศิลปะที่น่ารับประทาน ด้วยขนมหวานที่มีสีสรรสวยงาม และน่าอร่อย กิจกรรมนี้น้องๆ จะได้แปลงกายเป็นนักแต่งหน้าขนม และเวเฟอร์หลากสีสัน เพื่อแต่งแต้มจินตนาการ ให้หน้าขนมของน้องๆ มีความสวยงามในการสร้างผลงานศิลปะ และน้องๆ จะต้องคิดค้นการนำเสนอที่สามารถมัดใจกรรมการได้อีกด้วย

หัวข้อการเรียนรู้: การออกแบบและสร้างสรรค์เชิงศิลปะ, การนำเสนอ, การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking)

12:00 – 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30

น้องๆ กำลังสนุกกับการเล่นกิจกรรมไหล...ยืด ในค่าย Cubic Creative Camp จัดโดย Cubic Creative

ไหล…ยืด

โครงงานวิศวกรรมที่แสนลุ้น…ระทึก ผู้เล่นจะต้องสร้างรางให้ลูกแก้วไหลให้ได้เป็นระยะเวลานานที่สุด โดยที่ไม่หยุดหรือไม่หล่นไปเสียก่อน จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้คะแนนแลก นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงและทำให้ลูกแก้วไหลช้าที่สุดแต่ไม่หยุดแล้ว กิจกรรมนี้ยังมีความซับซ้อนในการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีให้เลือกใช้ได้ไม่จำกัด แต่จะต้องแลกมาด้วยผลเสียด้านคะแนนที่ผู้เล่นต้องวางแผนและตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม

หัวข้อการเรียนรู้: ความรู้ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับกลศาสตร์พื้นฐาน, การกลิ้ง, แรงดึงดูด, การจัดการทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่จำกัด, การหาจุดสมดุลระหว่างผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย, การตัดสินใจเลือกเชิงสับเปลี่ยน (trade-off)

16:30 – 17:30

กิจกรรมสันทนาการยามเย็น

18:00 – 18:50

รับประทานอาหารเย็น

19:00 – 21:00

Cubic Battlefield X

กิจกรรมจำลองการต่อสู้ในสมรภูมิสุดระทึก น้องๆ แต่ละทีมจะต้องแบ่งหน้าที่กันระหว่างพลทหาร Infantry และผู้บังคับบัญชา Commander โดยใช้อาวุธปืนฉีดนํ้าเพื่อร่วมกันปกป้อง Power Cores ในฐานทัพของตัวเอง พร้อมๆ กับการพยายามจู่โจมฐานทัพฝ่ายตรงข้าม โดยยังต้องหาจังหวะที่ดีที่สุดเพื่อเติมกระสุนนํ้าและซ่อมแซมฐาน ในบรรยากาศแสงสีเสียงที่ระทึกใจสมจริงแบบที่หาที่ไหนไม่ได้

หัวข้อการเรียนรู้: การวางกลยุทธ์, การประสานงานในช่วงเวลาคับขัน, ทักษะการเป็นผู้นำ, การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

วันที่ 4

06:30 – 07:15

กิจกรรมสันทนาการ และออกกำลังการยามเช้า

07:30 – 08:30

รับประทานอาหารเช้า

08:30 – 12:00

Cubic Millionaire

จะเป็นเกมเศรษฐีแบบกระดานหรือออนไลน์ที่ไหนก็คงสู้ Cubic Millionaire ที่น้องๆ จะต้องผจญภัยไปกับรูปแบบเกมเศรษฐีที่ทุกๆ คนคุ้นเคยในกระดานขนาดยักษ์ที่พร้อมจะประลองความสามารถของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดิน สร้างบ้าน ประมูล เจรจาซื้อขาย พร้อมๆ กับสารพัดภารกิจโครงงานวิศวกรรมสุดท้าทายที่น้องๆ จะต้องคิด ออกแบบ แก้ปัญหา และลงมือทำด้วยตนเอง แล้วกลุ่มไหนนะที่จะได้เป็นเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจพันล้านรายใหม่ในค่าย Cubic Creative Camp แห่งนี้?

หัวข้อการเรียนรู้: ฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป, การประเมินและจัดสรรทรัพยากร, แนวคิดในการลงทุน, การประเมินความเสี่ยง

12:00 – 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30

น้องๆ กำลังเล่นเกม Cubic Quest ในค่าย Cubic Creative Camp จัดโดย Cubic Creative

Cubic Quest

มาผจญภัยกับกิจกรรมสุดท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ของคิวบิกครีเอทีฟ เมื่อแหวนเพชรอันลํ้าค่าได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย นี่จะเป็นผลจากคำสาปในตำนานนับพันปี หรือเป็นเพียงการตบตาของคนร้ายที่หมายเป็นเจ้าของแหวนต้องคำสาปนี้ น้องๆ ต้องมาร่วมลุ้นแล้วหาคำตอบไปด้วยกัน! น้องๆ จะต้องสวมบทบาทในโลกสมมุติเพื่อพบปะพูดคุยกับตัวละครต่างๆ เพื่อเสาะหาเรื่องราวหรือข้อมูลชิ้นสำคัญ แล้วนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงนำไปสู่คำตอบ พร้อมๆ กับการปฏิบัติภารกิจที่ท้าทายมากมาย ถือเป็นการบูรณาการทักษะความรู้ทั้งหมดไว้ในกิจกรรมฟินาเล่ของค่าย Cubic Creative Camp แห่งนี้

หัวข้อการเรียนรู้: การสังเกต, การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์, การให้เหตุผลแบบนิรนัย (deductive reasoning), การให้เหตุผลแบบอุปนัย (inductive reasoning)

16:30 – 17:30

กิจกรรมสันทนาการยามเย็น

18:00 – 18:50

รับประทานอาหารเย็น

19:00 – 21:00

The Concert

งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของน้องๆ ในคืนสุดท้ายของค่ายทั้งอาหาร ขนมแสนอร่อย และเครื่องดื่มมากหมายหลายชนิด และพิเศษสุดกับคอนเสิร์ตสุดมันโดยพี่ๆ คิวบิกครีเอทีฟและปาดับปาสตูดิโอที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ร้อง เล่น เต้น มันกันอย่างเต็มที่อย่างที่ไม่มีทางเจอในค่ายอื่นๆ

วันที่ 5

07:30 – 08:30

รับประทานอาหารเช้า

08:30 – 12:00

เช็คเอาท์

กำหนดการล่าสุด

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Creative Camp ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

Cubic Creative Camp 23 (International)

17 – 21 กรกฎาคม 2566 สำหรับน้องอายุ 10 – 14 ปี จำนวน 40 คน
กิจกรรมทั้งหมดดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์