fbpx

Reviews – Cubic Creative Camp


วิดีโอเรื่องราวการเรียนรู้ของชาวค่าย

ชมวิดีโอเรื่องราวการเรียนรู้ของชาวค่าย Cubic Creative Camp ครั้งที่ผ่านมา (3 นาที)

รีวิวจากผู้ปกครอง

ผู้ปกครองของน้องภูริ

Cubic Creative Camp 22

ชอบที่คิวบิกครีเอทีฟให้รายละเอียดได้ครบถ้วนในการอธิบายกิจกรรมต่างๆ และเห็นว่าหลักสูตรกิจกรรมมีท่าน อ.ยืน เป็นที่ปรึกษาจึงไว้ใจส่งน้องเข้าร่วมกิจกรรม

ตลอดระยะเวลาค่าย น้องได้เรียนรู้การปรับตัวและแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกันได้ในที่สุด จนสุดท้ายได้รู้ว่าเราไม่สามารถตัดสินคนจากครั้งแรกที่เจอได้ ส่วนตัวแล้วคุณแม่พบว่าน้องมีความมั่นใจมากขึ้นในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ผู้ปกครองของน้องกานต์

Cubic Creative Camp 22

คิวบิกครีเอทีฟมีความแตกต่างไม่ได้เน้นแค่เนื้อหา แต่เน้นที่การพัฒนาทักษะและกระบวนการในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ คุณแม่มีมั่นใจในความเป็นมืออาชีพของคิวบิกครีเอทีฟจึงตัดสินใจให้น้องมาเข้าค่ายนี้

น้องได้เรียนรู้การดูแลตนเอง สามารถปรับตัวเข้าอยู่กับสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายในช่วงอายุมีรุ่นพี่มีรุ่นน้อง ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่ดี และกิจกรรมก็ทำให้น้องได้ปล่อยพลังนอกกรอบที่อาจจะไม่มีโอกาสในการเรียนในโรงเรียนตามปกติ

ผู้ปกครองของน้องอิงค์

Cubic Creative Camp 22

ต้องการหากิจกรรมให้น้องได้เสริมทักษะช่วงปิดเทอมจึงตัดสินใจสมัครให้กับน้อง หลังจากจบค่ายน้องเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมค่ายนี้ออกแบบมาให้เหมือนการเล่นเกม แต่เป็นการเล่นเกมที่ยังได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ผู้ปกครองของน้องเซน

Cubic Creative Camp 22

ที่ผ่านมาพยายามหาค่ายที่จะพัฒนา EQ ให้กับน้อง เคยไปมาหลายค่ายแล้ว พบว่าค่ายนี้เป็นค่ายแรกที่ทำให้น้องพัฒนาได้อย่างชัดเจน น้องกลายเป็นคนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถพูดคุยสื่อสารได้อย่างใจเย็น มีความรับผิดชอบดูแลตัวเอง ส่วนตัวเห็นว่าทักษะการสื่อสารนั้นสำคัญเพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างคอนเน็กชั่นให้กับน้องได้ในอนาคต

ผู้ปกครองของน้องทิกเกอร์

Cubic Creative Camp 22

กิจกรรมในค่ายนี้เน้นให้น้องได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในปัจจุบัน หลังจบค่ายได้มีโอกาสนี้คุยกับน้องจึงพบว่าในค่ายนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกคิดธรรมดา แต่เป็นการคิดแก้ปัญหาร่วมกันกับคนอื่น ทำให้น้องต้องเรียนรู้การสื่อสาร และนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นทีม เป็นการพัฒนาที่ครบวงจร

ผู้ปกครองของน้องมิค

Cubic Creative Camp 22

พิจารณาแล้วว่าค่ายมีความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะตามวัย จึงตัดสินใจให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมค่าย เมื่อน้องกลับจากค่ายแล้วสังเกตเห็นว่าน้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น มีความมั่นใจ มีการคิดเป็นเหตุเป็นผล

น้องได้มาเล่าถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของน้องที่พบในระหว่างกิจกรรม ไม่ว่าจะเห็นว่าน้องตัดสินใจได้ดีหรือไม่ ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่น้องได้เริ่มต้นการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

แบบฟอร์มออนไลน์