fbpx

Private Cubic Code Online Courses Catalog

คอร์สโค้ดดิ้งออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

ไม่ใช่เฉพาะคนที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ทุกคนสามารกฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้การโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ง่ายๆ ที่บ้าน คอร์ส Cubic Code Online มีให้เลือกอย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพกว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใกล้ชิดและไม่เหมือนใครสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

ทำไมต้องเรียนโค้ดดิ้ง?

“การเขียนโค้ดในวัยเด็กมีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาทักษะความคิด เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการ (algorithms) ที่เป็นรูปธรรมใก้ลเคียงกับการวางแผนการทำงาน รู้จักสร้างลำดับ คิดเป็นขั้นตอน สร้างจินตนาการ คิดเป็นระบบ (systematic) และมีเหตุมีผล (logical idea) การเรียนโปรแกรมในวัยต้น จึงมีความสำคัญเป็นฐานในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น”

ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและวิทยากรคิวบิกครีเอทีฟ

การเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหนือกว่าใคร

เราเชื่อว่าการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ไม่ควรเป็นเพียงการจับผู้เรียนผู้สอนมาใส่รวมในโปรแกรมประชุมออนไลน์แล้วจบ แต่โลกออนไลน์มีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดที่แตกต่างจากห้องเรียนปกติมากมาย รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรเนื้อหา และเทคนิกวิธีการเรียนรู้ควรถูกคิดใหม่ทำใหม่จากศูนย์ และนั่นคือสิ่งที่คิวบิกครีเอทีฟทำ

ทั้งการปรับเนื้อหาให้มีชิ้นส่วนย่อยเล็กลง สามารถเรียนรู้ติดตามได้ง่ายในสภาพที่ผู้เรียนอาจไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนปกติ การเลือกและออกแบบสื่อการสอนต่างๆ ที่ดึงนำเอาจุดแข็งจากการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงผสมผสานโปรแกรมและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ตามแต่ละโอกาส คิวบิกครีเอทีฟบรรจงออกแบบทุกรายละเอียดให้กระบวนการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกแง่มุม

เป็นการสอนสดผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้อย่างสะดวก ในอัตราส่วนผู้เรียนไม่เกิน 4 คนต่อผู้สอน 1 คน

ด้วยระบบออนไลน์ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถแบ่งปันหน้าจอกันได้โดยสะดวก ทำให้ผู้สอนสามารถช่วยดูการโค้ดดิ้งและแนะนำผู้เรียนได้ตรงจุด

รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้น้องได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์โปรแกรมด้วยตนเอง มากกว่าการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้ได้ผลงาน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์