fbpx

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร Cubic Code Online ร่วมกับ Cubic Challenger Camp JP 4

คอร์สโค้ดดิ้งออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

สิทธิพิเศษร่วมกับ Cubic Challenger Camp JP 4

  1. ผู้ลงทะเบียน Cubic Code Online แบบส่วนตัวสามารถรับส่วนลดเพื่อลงทะเบียน Cubic Challenger Camp JP 4 จากอัตราปกติ ผ่านการสะสมยอดชำระค่าธรรมเนียม Cubic Code Online แบบส่วนตัวตามเงื่อนไขต่อไปนี้
    1. ส่วนลด 100% จากทุกยอดการชำระค่าธรรมเนียม Cubic Code Online แบบส่วนตัวระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565
    2. ส่วนลด 50% จากทุกยอดการชำระค่าธรรมเนียม Cubic Code Online แบบส่วนตัวระหว่างวันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2565
  2. ผู้ลงทะเบียน Cubic Code Online หนึ่งคนสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดเพื่อลงทะเบียน Cubic Challenger Camp JP 4 ได้สูงสุด 25,000 บาท (เทียบเท่าอัตราการลงทะเบียนแบบ Standard) โดยสามารถลงทะเบียนให้กับบุคคลอื่นได้
  3. จำกัดสิทธิ์สำหรับการลงทะเบียน Cubic Challenger Camp JP 4 ไม่เกิน 2 ท่านตลอดรายการ โดยให้สิทธิ์ตามลำดับการลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียน Cubic Challenger Camp JP 4 ณ เวลาที่ชำระค่าธรรมเนียม Cubic Code Online แบบส่วนตัวได้ โดยติดต่อทีมงานเพื่อลงทะเบียนในคราวเดียวกัน
  4. เฉพาะการชำระค่าธรรมเนียม Cubic Code Online แบบส่วนตัวเพื่อเรียนรายชั่วโมง หรือแบบซื้อเครดิตค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเท่านั้นที่สามารถนับเป็นส่วนลดได้
  5. การลงทะเบียน Cubic Challenger Camp JP 4 โดยใช้ส่วนลดจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี
  6. คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูข้อมูล Cubic Challenger Camp JP 4 บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ที่ https://cubiccreative.org/challenger-jp

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์