fbpx

Registration Information – Cubic Challenger Camp SG 11

ข้อมูลการลงทะเบียน

Cubic Challenger Camp SG 11
27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp SG 11 จะประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียม THB ชำระทันทีเมื่อลงทะเบียน

Standard
การลงทะเบียนแบบปกติ
ติดตามภาพกิจกรรมทั่วไปได้บนหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ
THB 22,500
Premium
การลงทะเบียนแบบพิเศษ
บริการจัดส่งภาพและวิดีโอชาวค่ายเฉพาะบุคคลส่งตรงถึงผู้ปกครอง
THB 29,500

ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียม SGD ชำระในวันแรกของค่าย

ค่าธรรมเนียมส่วน SGD
ชำระในวันแรกของค่าย (27 เมษายน 2566)
SGD 890

สำหรับกิจกรรม Freestyle Adventure ในวันที่ 5 ของค่าย จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ชาวค่ายเลือก โดยชำระในวันแรกของค่าย

Freestyle
ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระในวันที่ 5 และรับผิดชอบตนเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
ArtScience Museum + Flower Dome + Cloud Forest
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
SGD 90
Universal Studios Singapore
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
SGD 120

อัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวม: ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด, ค่าอาหารช่วง Nature Adventure, ค่าเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์, ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าธรรมเนียมไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหารช่วง City Adventure และประกันสุขภาพ

การลงทะเบียนในอัตราปกติจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 14 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงในการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ อาทิเช่นค่าเข้าชมสถานที่ ค่าบริการของบริษัทภายนอก คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมส่วน SGD ตามจริง โดยจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

อัตราพิเศษและโปรโมชั่นปัจจุบัน

อัตราพิเศษ “1 ฟรี 1”

ชวนเพื่อนมาลงทะเบียนพร้อมกัน 2 คน แล้วชำระค่าธรรมเนียมส่วน THB เพียงคนเดียว (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสกุลเงินต่างประเทศและค่าตั๋วเครื่องบิน) อัตราพิเศษตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มีนาคม 2566

การลงทะเบียนในอัตราพิเศษนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เรียน Cubic Code Online แบบส่วนตัว

พิเศษสำหรับผู้เรียน Cubic Code Online แบบส่วนตัว สามารถสะสมยอดใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมทั้งส่วน THB และ SGD ได้สูงสุด 45,000 บาท

พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนเก่าที่เริ่มเรียนก่อน 31 ธันวาคม 2565 รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินอีก 2,000 บาท

จำกัด 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ การลงทะเบียนในอัตราพิเศษนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณตาม ณ เวลาลงทะเบียนในอัตราที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

อยู่ต่างจังหวัดรับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินฟรี!

น้องๆ จากเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา หรืออุบลราชธานีและจังหวัดข้างเคียง สามารถขอรับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินฟรีเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเดินทางภายในกรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Cubic Provincial Connection Program

กำหนดการ

ชาวค่ายจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ประมาณช่วงกลางวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณช่วงเย็นของวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่เกินจากช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 (ก่อนและหลังกำหนดการปกติ 1 วัน) ผู้สมัครจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้

ตารางกิจกรรมค่ายทั้งหมด

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  พร้อมเพย์ 0105552107780
  บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ในการลงทะเบียนนี้ถือว่าผู้ปกครองและชาวค่ายรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเนื้อหาและค่านิยมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ 1, 2, 3
  2. ตรวจสอบค่าตั๋ว ณ ปัจจุบันจากทีมงาน และชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/chcsg-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

การรับส่งชาวค่ายที่ประเทศสิงคโปร์

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินขาไปหรือขากลับในวันอื่น หรือประสงค์รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินเดียวกับคณะเดินทางด้วยตนเอง โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

ในการรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศสิงคโปร์ หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ทีมงานจะนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้ปกครองล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากกำหนดการกิจกรรมของค่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ทีมงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนแผนการตามกำหนดการใหม่ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการดำเนินการต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับชาวค่ายกลับที่ประเทศสิงคโปร์ หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 40,000 บาทล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายนี้จะถูกใช้ตามดุลพินิจของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดูแลสวัสดิภาพของชาวค่ายในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับชาวค่ายได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือชาวค่ายไม่สามารถเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของตนเองในเที่ยวบินเดียวกับทีมงาน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย, ค่าโรงแรม, ค่ารถโดยสาร หรือค่าอาหารของทั้งทีมงานและชาวค่าย และผู้ปกครองจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 3 วันหลังจากที่รับชาวค่ายกลับ หรือหากผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท และมั่นใจว่าชาวค่ายสามารถดูแลตนเองได้ที่ประเทศสิงคโปร์ โปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสารยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟยุติความรับผิดชอบต่อชาวค่ายในกรณีดังกล่าว

โปรดติดต่อทีมงานหากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์