fbpx

Registration Information – Cubic Challenger Camp SG

ข้อมูลการลงทะเบียน

Cubic Challenger Camp SG 11
27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp SG 11 จะประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียม THB ชำระทันทีเมื่อลงทะเบียน

Standard
การลงทะเบียนแบบปกติ
ติดตามภาพกิจกรรมทั่วไปได้บนหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ
THB 22,500
Premium
การลงทะเบียนแบบพิเศษ
บริการจัดส่งภาพและวิดีโอชาวค่ายเฉพาะบุคคลส่งตรงถึงผู้ปกครอง
THB 29,500

ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียม SGD ชำระในวันแรกของค่าย

ค่าธรรมเนียมส่วน SGD
ชำระในวันแรกของค่าย (27 เมษายน 2566)
SGD 890

สำหรับกิจกรรม Freestyle Adventure ในวันที่ 5 ของค่าย จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ชาวค่ายเลือก โดยชำระในวันแรกของค่าย

Freestyle
ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระในวันที่ 5 และรับผิดชอบตนเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
ArtScience Museum + Flower Dome + Cloud Forest
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
SGD 90
Universal Studios Singapore
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
SGD 120

อัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวม: ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด, ค่าอาหารช่วง Nature Adventure, ค่าเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์, ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าธรรมเนียมไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหารช่วง City Adventure และประกันสุขภาพ

การลงทะเบียนในอัตราปกติจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 14 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงในการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ อาทิเช่นค่าเข้าชมสถานที่ ค่าบริการของบริษัทภายนอก คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมส่วน SGD ตามจริง โดยจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

อัตราพิเศษและโปรโมชั่นปัจจุบัน

โปรโมชั่น Super Early-bird

ลงทะเบียนเร็วรับส่วนลดพิเศษ 20,000 บาท พร้อมรับเวาเชอร์มูลค่า 5,000 บาทสำหรับลงทะเบียนกิจกรรมอื่นๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ หมดเขต 31 ตุลาคม 2565 หรือสูงสุดไม่เกิน 4 สิทธิ์ อัตราพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี โปรดติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามเงื่อนไขและใช้สิทธิ์

อัตราพิเศษ “3 ค่าย 3 หมื่น”

ลงทะเบียน Cubic Creative Camp, Cubic Challenger Camp SG และ Cubic Challenger Camp JP พร้อมกัน 3 ค่ายในอัตราพิเศษเพียง 30,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสกุลเงินต่างประเทศและค่าตั๋วเครื่องบิน)

ผู้ลงทะเบียนแต่ละค่ายต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น การลงทะเบียนในอัตราพิเศษนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี อัตราพิเศษมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

กำหนดการเดินทาง

ชาวค่ายจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ประมาณช่วงกลางวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณช่วงเย็นของวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่เกินจากช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 (ก่อนและหลังกำหนดการปกติ 1 วัน) ผู้สมัครจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  พร้อมเพย์ 0105552107780
  บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ในการลงทะเบียนนี้ถือว่าผู้ปกครองและชาวค่ายรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเนื้อหาและค่านิยมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ 1, 2, 3
  2. ตรวจสอบค่าตั๋ว ณ ปัจจุบันจากทีมงาน และชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/chcsg-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

การรับส่งชาวค่ายที่ประเทศสิงคโปร์

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินขาไปหรือขากลับในวันอื่น หรือประสงค์รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินเดียวกับคณะเดินทางด้วยตนเอง โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

ในการรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศสิงคโปร์ หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ทีมงานจะนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้ปกครองล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากกำหนดการกิจกรรมของค่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ทีมงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนแผนการตามกำหนดการใหม่ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการดำเนินการต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับชาวค่ายกลับที่ประเทศสิงคโปร์ หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 40,000 บาทล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายนี้จะถูกใช้ตามดุลพินิจของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดูแลสวัสดิภาพของชาวค่ายในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับชาวค่ายได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือชาวค่ายไม่สามารถเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของตนเองในเที่ยวบินเดียวกับทีมงาน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย, ค่าโรงแรม, ค่ารถโดยสาร หรือค่าอาหารของทั้งทีมงานและชาวค่าย และผู้ปกครองจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 3 วันหลังจากที่รับชาวค่ายกลับ หรือหากผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท และมั่นใจว่าชาวค่ายสามารถดูแลตนเองได้ที่ประเทศสิงคโปร์ โปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสารยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟยุติความรับผิดชอบต่อชาวค่ายในกรณีดังกล่าว

โปรดติดต่อทีมงานหากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์

ช่องทางติดต่อ

083 159 0777
contact@cubiccreative.org

ไลน์
@cubiccreative