fbpx

Registration Information – Cubic Challenger Camp JP 7

ข้อมูลการลงทะเบียน

Cubic Challenger Camp JP 7
27 มีนาคม – 3 เมษายน 2567

อายุจำนวนวันที่
12 – 19 ปีไม่เกิน 6 คน27 มี.ค. – 3 เม.ย. 67
(8 วัน 7 คืน)

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp JP 7 จะประกอบด้วย 2 งวดดังต่อไปนี้

งวดที่ 1: ชำระเมื่อลงทะเบียน

Standard
การลงทะเบียนแบบปกติ
ติดตามภาพกิจกรรมทั่วไปได้บนหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ
THB 32,500
Premium
การลงทะเบียนแบบพิเศษ
รายงานความเคลื่อนไหวระหว่างวันพร้อมภาพชาวค่ายส่งตรงถึงผู้ปกครอง
THB 47,500

งวดที่ 2: ชำระวันที่ 27 มีนาคม 2567 (วันแรกของค่าย)

ชำระที่สนามบินด้วยเงินสดสกุล JPYJPY 98,000

สำหรับกิจกรรม Freestyle Adventure ในวันที่ 6 ของค่าย จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ชาวค่ายเลือก โดยชำระในวันแรกของค่าย

Freestyle
ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระในวันที่ 6 ของค่ายและรับผิดชอบตนเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
Osaka Aquarium Kaiyukan
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
JPY 8,000
Universal Studios Japan
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
JPY 18,000
สิ่งที่รวมในค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ส่วน
 • ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดตลอดระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ค่าอาหารช่วง Nature Adventure รวม 10 มื้อ
 • ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สิ่งที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารช่วง City Adventure (แนะนำให้ชาวค่ายนำเงินติดตัวไปประมาณ JPY 10,000)

การลงทะเบียนในอัตราปกติจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 14 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงในการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ อาทิเช่นค่าตั๋วรถไฟ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าบริการของบริษัทภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมส่วน JPY ตามจริง โดยจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นปัจจุบัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียน Cubic Code แบบส่วนตัว

ผู้ลงทะเบียน Cubic Code แบบส่วนตัวสามารถสะสมยอดชำระค่าเรียนหรือซื้อเครดิตล่วงหน้าในเดือนปฏิทินเดียวกันมาเป็นส่วนลดได้ตามจำนวนจริงได้สูงสุด 25,000 บาท โดยสามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นในครอบครัวได้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 – มกราคม 2567

สิทธิ์มีจำนวนจำกัด การลงทะเบียนโดยใช้สิทธิพิเศษจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับการรับ/ส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางค่ำวันที่ 27 มีนาคม 2567 กลับถึงกรุงเทพฯ ช่วงเย็นวันที่ 4 เมษายน 2567

ทั้งนี้กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่เกินก่อนและหลังกำหนดการปกติ 1 วันตามปฏิทิน (เช่น เปลี่ยนแปลงจากค่ำวันที่ 27 มีนาคมมาเป็นเช้าวันที่ 25 มีนาคม) ผู้สมัครจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ในกรณีนี้

ตารางเวลากิจกรรม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  พร้อมเพย์ 0105552107780
  บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ในการลงทะเบียนนี้ถือว่าผู้ปกครองและชาวค่ายรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเนื้อหาและค่านิยมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ 1, 2, 3
  2. ตรวจสอบค่าตั๋ว ณ ปัจจุบันจากทีมงาน และชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/chcjp7-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม
  5. ในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถยืนยันตั๋วเครื่องบินในราคาเดิมที่แจ้งกับผู้ปกครองไว้ได้
   • ในกรณีที่ส่วนต่างมีราคาสูงขึ้นไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ และต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
   • ในกรณีที่ส่วนต่างมีราคาสูงขึ้นเกิน 5,000 บาท จะสามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนและคืนเงินที่ชำระมาทั้งหมด

การรับส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินขาไปหรือขากลับในวันอื่น หรือประสงค์รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินเดียวกับคณะเดินทางด้วยตนเอง โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

ในการรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ทีมงานจะนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้ปกครองล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากกำหนดการกิจกรรมของค่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ทีมงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนแผนการตามกำหนดการใหม่ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการดำเนินการต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับชาวค่ายกลับที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 80,000 บาทล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายนี้จะถูกใช้ตามดุลพินิจของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดูแลสวัสดิภาพของชาวค่ายในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับชาวค่ายได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือชาวค่ายไม่สามารถเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของตนเองในเที่ยวบินเดียวกับทีมงาน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย, ค่าโรงแรม, ค่ารถโดยสาร หรือค่าอาหารของทั้งทีมงานและชาวค่าย และผู้ปกครองจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 3 วันหลังจากที่รับชาวค่ายกลับ หรือหากผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 80,000 บาท และมั่นใจว่าชาวค่ายสามารถดูแลตนเองได้ที่ประเทศญี่ปุ่น โปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสารยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟยุติความรับผิดชอบต่อชาวค่ายในกรณีดังกล่าว

โปรดติดต่อทีมงานหากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์