fbpx

Registration Information – Cubic Challenger Camp JP 5

ข้อมูลการลงทะเบียน

Cubic Challenger Camp JP 5
4 – 11 กรกฎาคม 2566

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp JP 5 จะประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียม THB ชำระทันทีเมื่อลงทะเบียน

Standard
การลงทะเบียนแบบปกติ
ติดตามภาพกิจกรรมทั่วไปได้บนหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ
THB 32,500
Premium
การลงทะเบียนแบบพิเศษ
รายงานความเคลื่อนไหวระหว่างวันพร้อมภาพชาวค่ายส่งตรงถึงผู้ปกครอง
THB 47,500

ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียม JPY ชำระในวันแรกของค่าย

ค่าธรรมเนียมส่วน JPY
ชำระในวันแรกของค่าย (4 กรกฎาคม 2566)
JPY 95,000

สำหรับกิจกรรม Freestyle Adventure ในวันที่ 6 ของค่าย จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ชาวค่ายเลือก โดยชำระในวันแรกของค่าย

Freestyle
ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระในวันที่ 6 และรับผิดชอบตนเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
Osaka Aquarium Kaiyukan
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
JPY 5,000
Universal Studios Japan
พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง
เพิ่ม
JPY 15,000

อัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวม: ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด, ค่าอาหาร (ยกเว้นช่วงกิจกรรมท่องเที่ยวอิสระ), ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น, ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าธรรมเนียมไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหารช่วง City Adventure และประกันสุขภาพ

การลงทะเบียนในอัตราปกติจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 14 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงในการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ อาทิเช่นค่าตั๋วรถไฟ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าบริการของบริษัทภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมส่วน JPY ตามจริง โดยจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นปัจจุบัน

อัตราพิเศษ Super Early-bird

เหมาจ่ายทั้งค่าธรรมเนียม THB/JPY และค่าตั๋วเครื่องบินในยอดเดียวเพียง 69,500 บาท (จากปกติประมาณ 85,000 บาท) หมดเขต 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะหมด 2 สิทธิ์

ผู้สมัคร Cubic Creative Camp 23 ในอัตรา Super Early-bird (1 คน) รับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท

อัตราพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับการรับ/ส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

อัตราพิเศษสำหรับผู้สมัคร Cubic Creative Camp 23

ผู้สมัคร Cubic Creative Camp 23 ในอัตรา Super Early-bird สามารถลงทะเบียน Cubic Challenger Camp JP 5 ในอัตราพิเศษเพียง 19,900 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสกุลเงิน JPY และค่าตั๋วเครื่องบิน

พิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร Cubic Creative Camp 23 ในอัตรา Standard หรือ Premium รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท

อัตราพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี ชื่อผู้ลงทะเบียนของแต่ละค่ายจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น จำกัด 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ ไม่รวมผู้ลงทะเบียนด้วยสิทธิ์พิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุบนเว็บไซต์ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้ส่วนลด ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับการรับ/ส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นได้

อัตราพิเศษสำหรับผู้เรียน Cubic Code Online แบบส่วนตัว

ผู้เรียน Cubic Code Online แบบส่วนตัวสามารถสะสมยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2566 มาใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp JP 5 ได้สูงสุด 30,000 บาท

อัตราพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี ผู้สมัครค่ายต้องเป็นบุคคลเดียวกันหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้เรียนเท่านั้น จำกัด 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้ส่วนลด ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับการรับ/ส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นได้

อยู่ต่างจังหวัดรับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินฟรี!

น้องๆ จากเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา หรืออุบลราชธานีและจังหวัดข้างเคียง สามารถขอรับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินฟรีเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเดินทางภายในกรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Cubic Provincial Connection Program

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางค่ำวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กลับถึงกรุงเทพฯ ช่วงเย็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่เกินก่อนและหลังกำหนดการปกติ 1 วันตามปฏิทิน (เช่น เปลี่ยนแปลงจากค่ำวันที่ 4 กรกฎาคมมาเป็นเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม) ผู้สมัครจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ในกรณีนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  พร้อมเพย์ 0105552107780
  บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ในการลงทะเบียนนี้ถือว่าผู้ปกครองและชาวค่ายรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเนื้อหาและค่านิยมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ 1, 2, 3
  2. ตรวจสอบค่าตั๋ว ณ ปัจจุบันจากทีมงาน และชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/chcjp5-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม
  5. ในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถยืนยันตั๋วเครื่องบินในราคาเดิมที่แจ้งกับผู้ปกครองไว้ได้
   • ในกรณีที่ส่วนต่างมีราคาสูงขึ้นไม่เกิน 3,000 บาท จะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ และต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
   • ในกรณีที่ส่วนต่างมีราคาสูงขึ้นเกิน 3,000 บาท จะสามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนและคืนเงินที่ชำระมาทั้งหมด

การรับส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินขาไปหรือขากลับในวันอื่น หรือประสงค์รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินเดียวกับคณะเดินทางด้วยตนเอง โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

ในการรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ทีมงานจะนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้ปกครองล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากกำหนดการกิจกรรมของค่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ทีมงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนแผนการตามกำหนดการใหม่ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการดำเนินการต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับชาวค่ายกลับที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 80,000 บาทล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายนี้จะถูกใช้ตามดุลพินิจของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดูแลสวัสดิภาพของชาวค่ายในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับชาวค่ายได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือชาวค่ายไม่สามารถเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของตนเองในเที่ยวบินเดียวกับทีมงาน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย, ค่าโรงแรม, ค่ารถโดยสาร หรือค่าอาหารของทั้งทีมงานและชาวค่าย และผู้ปกครองจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 3 วันหลังจากที่รับชาวค่ายกลับ หรือหากผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 80,000 บาท และมั่นใจว่าชาวค่ายสามารถดูแลตนเองได้ที่ประเทศญี่ปุ่น โปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสารยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟยุติความรับผิดชอบต่อชาวค่ายในกรณีดังกล่าว

โปรดติดต่อทีมงานหากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์