fbpx

Preparation Guide – Cubic Challenger Camp JP

ข้อมูลการเตรียมตัว

Cubic Challenger Camp JP 4
4 – 11 เมษายน 2566

คิวบิกครีเอทีฟขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจคิวบิกครีเอทีฟในการพาน้องๆ เข้าสู่สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง ณ ประเทศญี่ปุ่นใน Cubic Challenger Camp JP 4 ระหว่างวันที่ 4 – 11 เมษายน 2566 นี้

คิวบิกครีเอทีฟต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการศึกษาข้อมูลการเตรียมตัวนี้โดยละเอียดเพื่อให้การผจญภัยของน้องๆ ชาวค่ายมีความราบรื่น โดยหากผู้ปกครองมีข้อสงสัยใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน โปรดติดต่อทีมงานของเราได้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามปกติ

สำหรับข้อมูลอื่นๆ ผู้ปกครองสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คิวบิกครีเอทีฟแนะนำอย่างยิ่งให้ชาวค่ายเป็นผู้จัดกระเป๋าด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง

รายการแก้ไขเพิ่มเติม

สารบัญ

เกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตามข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องแสดงหลักฐานตามการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม โดยแต่ละเข็มต้องเป็นวัคซีนอย่างใดอย่างหนึ่งในรายการนี้

 • Pfizer / Fosun Pharma/BioNTech (Comirnaty)
 • Moderna (Spikevax)
 • Astrazeneca (Vaxzevria) / Serum Institute of India (Covishield)
 • Jcovden (Janssen)
 • Bharat Biotech (Covaxin)
 • Novavax (Nuvaxovid)
 • Serum Institute of India (Covovax)
 • Sinopharm / Beijing Institute of Biological Products (Covilo, BBIBP-CorV, Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell))
 • Sinovac (Corona Vac, Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell))
 • CanSino Biologics (Convidecia)

ผู้ปกครองต้องเตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีนของชาวค่ายในภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นให้กับทีมงานอย่างน้อย 7 วันก่อนวันแรกของค่าย โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิดในปี ค.ศ.
 • ชื่อวัคซีนและผู้ผลิต
 • วันที่ฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองและชาวค่ายในการศึกษา ติดตาม และดำเนินการตามข้อกำหนดล่าสุดของรัฐบาลญี่ปุ่น คิวบิกครีเอทีฟต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธการเดินทางได้ในทุกกรณี รวมถึงความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นโดยคิวบิกครีเอทีฟ

คิวบิกครีเอทีฟแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ปกครองศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นโดยละเอียดด้วยตนเองที่ https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html

ในกรณีที่ชาวค่ายฉีควัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม

หากยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม มีอีกตัวเลือกคือการตรวจโควิดก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยต้องใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้

 • PCR (Polymerase Chain Reaction)
 • LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification)
 • TMA (Transcription Mediated Amplification)
 • TRC (Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
 • Smart Amp (Smart Amplification process)
 • NEAR (Nicking Enzyme Amplification Reaction)
 • Next Generation Sequence

โดยเอกสารรับรองจะต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ใช้วันที่เป็นปี ค.ศ. และมีรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารตามที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดบนเว็บไซต์ https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_test.html

กลับไปยังสารบัญ

เกี่ยวกับการเตรียมสัมภาระ

โปรดศึกษาข้อมูลเหล่านี้โดยละเอียดเกี่ยวกับของที่ต้องนำมาร่วมกิจกรรม ข้อห้าม และการจัดการสัมภาระ

สิ่งของที่ต้องนำมา
 • เสื้อผ้าที่ที่มีความคล่องตัว กิจกรรมจำนวนมากจัดนอกสถานที่และจำเป็นต้องมีการเดิน วิ่ง หรือขยับร่างกายอย่างต่อเนื่อง
 • ควรมีอุปกรณ์กันหนาวที่เหมาะสม โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่เป็นไปได้คือ 5 °C สำหรับช่วง Nature Adventure และ 10 °C สำหรับช่วง City Adventure
 • เสื้อผ้าที่เตรียมมาควรที่จะสามารถซักและตากให้แห้งได้ง่าย ในจำนวนพอระยะเวลาอย่างน้อย 4 วัน 3 คืน โดยชาวค่ายจะมีโอกาสได้ใช้เครื่องซักผ้าด้วยตนเองตั้งแต่ช่วง City Adventure เป็นต้นไป
 • สำหรับน้องผู้หญิง โปรดเตรียมผ้าอนามัยแม้ว่าน้องจะไม่เคยใช้มาก่อน
 • รองเท้าผ้าใบที่ใส่สบายสำหรับการร่วมกิจกรรมทั่วไปและเหมาะกับการเดินเป็นระยะเวลานาน
 • แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ และยาสระผม โดยแนะนำเป็นแบบเหลวในขวดขนาดเล็ก
 • ผ้าเช็ดตัว แนะนำให้เป็นขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่ ห้องน้ำมีพื้นที่สามารถแต่งตัวในห้องน้ำได้
 • ครีมกันแดด แนะนำเป็นขวดขนาดเล็ก และร่มแบบพับได้
 • ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ประมาณ 2 – 3 ใบสำหรับใส่แยกใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว
 • เป้ขนาดเล็กสำหรับใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นหรือขวดน้ำระหว่างวัน
 • ยาประจำตัว ในกรณีที่ชาวค่ายมียาฉุกเฉินประจำตัวที่ต้องรับประทานหรือใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (เช่น EpiPen) โปรดแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้าว่าเก็บไว้ที่ใดของสัมภาระน้อง
 • เอกสารเกี่ยวกับวัคซีน หรือประกันสุขภาพ (ถ้ามี)
สิ่งของที่ห้ามนำมา
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ในกรณีที่ชาวค่ายจำเป็นต้องรับประทานอาหารพิเศษเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ โปรดเตรียมหลักฐานทางการแพทย์ดังกล่าวและติดต่อทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 • ของเล่น เกมการ์ด บอร์ดเกม หรือเครื่องเล่นเกม
 • มีดพับ ตะไบเล็บ คัตเตอร์ อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ
 • วัตถุไวไฟ หรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ
 • สุรา สารเสพติด หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา ในกรณีที่ชาวค่ายมียาประจำตัวที่จำเป็นที่อาจอยู่ในประเภทของสารเสพติด โปรดเตรียมหลักฐานทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ และติดต่อทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 • วัตถุอื่นๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดของสายการบิน โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ Thai Airways
 • วัตถุอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความรับผิดทางกฎหมายของชาวค่ายในทุกกรณี
โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ด

ชาวค่ายไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือตลอดช่วงระยะเวลาค่าย แต่ทีมงานแนะนำอย่างยิ่งให้ชาวค่ายมีโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมโรมมิ่งจากประเทศไทยที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในช่วง City Adventure

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ชาวค่ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ตลอดช่วงกิจกรรม Nature Adventure โดยทีมงานจะนำอุปกรณ์ของชาวค่ายมาดูแลรักษาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ปกครองมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องการติดต่อกับชาวค่าย สามารถติดต่อทีมงานได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังสามารถติดตามประมวลภาพกิจกรรมรายวันบนเพจ Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟได้ทุกๆ เวลา 10:00 ของวันถัดไปที่ https://www.facebook.com/cubiccreative

ขนาดและน้ำหนักสัมภาระทั้งหมด

การเดินทางทั้งหมดในค่ายจะใช้ขนส่งสาธารณะของประเทศญี่ปุ่น ชาวค่ายจำเป็นต้องขนย้ายสัมภาระต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างคล่องตัวโดยไม่มีผู้อื่นช่วย

 • หากเป็นกระเป๋าล้อลาก ควรมีขนาดไม่เกินสำหรับการนำขึ้นห้องโดยสาร (carry-on) และมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัมเพื่อความกระทัดรัดในการขนย้าย ทั้งนี้อาจมีกระเป๋าเพิ่มเติมที่สามารถสอดเข้ากับด้ามจับของกระเป๋าล้อลากได้อย่างมั่นคง
 • หากเป็นประเป๋าเป้ ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับความสูงของชาวค่าย และมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมสำหรับเป้แบบไม่คาดเอว หรือ 15 กิโลกรัมสำหรับเป้แบบคาดเอว
 • ชาวค่ายอาจใช้ทั้งกระเป๋าล้อลากและกระเป๋าเป้ร่วมกันได้ โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • ชาวค่ายต้องรับผิดชอบขนย้ายสัมภาระทั้งหมดได้อย่างคล่องตัวด้วยมือข้างเดียวเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางกับคณะทั้งหมด และจะถูกปฏิเสธการเข้าร่วมค่ายหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้

คิวบิกครีเอทีฟแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ปกครองเตรียมเสื้อผ้ามาพอดีให้เผื่อเพิ่มเติมจากระยะเวลา 4 วัน 3 คืนเพียงเล็กน้อยเพื่อประหยัดพื้นที่และน้ำหนักชาวค่ายจะมีโอกาสได้ซักเสื้อผ้าของตนเองในตั้งแต่ช่วง City Adventure เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ชาวค่ายจะได้เรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง โดยทีมงานยินดีช่วยดูแลแนะนำชาวค่ายเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้า

คิวบิกครีเอทีฟเข้าใจดีว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการจัดเตรียมสัมภาระภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด และอาจจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองและชาวค่ายต้องตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญและเลือกนำหรือไม่นำสิ่งใดไป โปรดติดต่อทีมงานของเราหากผู้ปกครองหรือชาวค่ายไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องนำสิ่งใดไปค่ายหรือไม่

เงินสดติดตัว

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนทั้งส่วน THB และ JPY จะรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้ว: ค่าตั๋วเครื่องบินไป/กลับโดยสายการบิน Thai Airways, ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด, ค่าอาหารช่วง Nature Adventure, ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น, ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชาวค่ายจะต้องมีเงินสดติดตัวสำหรับซื้ออาหารในช่วง City Adventure และค่ากิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในวันที่ 5 ของค่ายตามสมควร ทั้งนี้ทีมงานแนะนำให้ชาวค่ายมีเงินสดติดตัวอย่างน้อย 15,000 JPY

ทั้งนี้ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟจะไม่สามารถรับฝากเงินสดส่วนตัวของชาวค่ายได้ในทุกกรณี

ยาประจำตัว

ยาประจำตัวของชาวค่ายควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือสถานพยาบาลที่มีข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน และนำไปในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาค่ายประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้น ทั้งนี้มีรายการยาบางส่วนที่อาจไม่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ทั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองและชาวค่ายในการศึกษา ติดตาม และดำเนินการตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คิวบิกครีเอทีฟต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธไม่ให้นำเข้ายา หรือการถูกดำเนินคดีใดๆ ในประเทศญี่ปุ่น

กลับไปยังสารบัญ

เกี่ยวกับประกันการเดินทาง

ตามข้อมูลในระเบียบการฉบับเต็ม คิวบิกครีเอทีฟจะเตรียมประกันอุบัติเหตุให้กับชาวค่าย ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงการเจ็บป่วย

ทั้งนี้หากผู้ปกครองตัดสินใจให้ชาวค่ายทำประกันการเดินทางเพิ่มเติม คิวบิกครีเอทีฟแนะนำให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทีมงานทราบในวันเช็คอิน รวมถึงพิมพ์เอกสารต่างๆ ให้ชาวค่ายมีติดตัวไว้ตลอดเวลา

กลับไปยังสารบัญ

เกี่ยวกับเงินประกันความเสียหาย

ชาวค่ายจะต้องวางเงินประกันความเสียหายตามเงื่อนไขของที่พักและเจ้าของสถานที่ดำเนินกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตอนเช็คอิน โดยชำระผ่านการโอนบัญชีธนาคารเท่านั้น

คิวบิกครีเอทีฟจะคืนเงินให้กับผู้ปกครองตามหมายเลขบัญชีที่ระบุภายหลังจากสิ้นสุดค่ายไม่เกิน 2 วัน (ภายใน 23:59 วันที่ 13 เมษายน 2566)

กลับไปยังสารบัญ

เกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวอิสระ

ในกรณีที่ผู้ปกครองเลือกให้ชาวค่ายไปที่ Universal Studios Japan หรือ Osaka Aquarium Kaiyukan ชาวค่ายจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานตลอดเวลา และชาวค่ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้แยกออกจากกลุ่ม ค่าธรรมเนียมที่ชำระเข้ามาจะครอบคลุมถึงค่าเดินทางและค่าตั๋วเข้าสถานที่ต่างๆ ของทีมงานที่ดูแลด้วยแล้ว

เฉพาะกรณีที่ผู้ปกครองเลือกให้ชาวค่ายไปที่ Universal Studios Japan ผู้ปกครองอาจพิจารณาอนุญาตให้ชาวค่ายแยกเที่ยวเองภายในพื้นที่ Universal Studios Japan โดยทีมงานจะนัดหมายสถานที่และเวลาพบกับชาวค่ายในช่วงเย็นเพื่อเดินทางกลับที่พัก

ในกรณีที่ผู้ปกครองเลือกให้ชาวค่ายท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยอิสระ ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบตนเองในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ตนเองต้องการ และเดินทางกลับที่พักภายในเวลา 20:00

ในกรณีที่ผู้ปกครองประสงค์ที่จะจัดหาตั๋วเข้า Universal Studios Japan หรือ Osaka Aquarium Kaiyukan ด้วยตนเอง โดยเลือกให้ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระ คิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องขอปฏิเสธที่จะดูแลชาวค่ายในกรณีดังกล่าว ในเนื่องจากใช้จ่ายที่ผู้ปกครองท่านอื่นชำระเข้ามานั้นครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของทีมงานในการดูแลชาวค่าย และคิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรทีมงานให้สอดคล้องกับจำนวนชาวค่ายที่เลือกไปสถานที่ต่างๆ ตามที่ผู้ปกครองเลือกไว้

ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ชาวค่ายอยู่นอกการดูแลของทีมงาน และผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทีมงานในการติดตามชาวค่ายเพิ่มเติมหากชาวค่ายไม่มาพบกับทีมงานในเวลาและสถานที่ที่กำหนด

ภายหลังจากที่ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวอิสระและชำระค่าธรรมเนียมส่วน JPY ในวันแรกของค่ายแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกในทุกกรณี

เกี่ยวกับการเลือก Universal Studios Japan

เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้า Universal Studios Japan มากกว่าปกติ จึงทำให้ตั๋วที่จำหน่ายล่วงหน้ามีจำนวนจำกัด และอาจส่งผลให้ทีมงานอาจประสบปัญหาในการจัดเตรียมตั๋วให้กับชาวค่ายตามการตัดสินใจเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2566

คิวบิกครีเอทีฟจึงเพิ่มตัวเลือกในการยืนยันเลือก Universal Studios Japan ล่วงหน้าในอัตรา 4,280 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ภายหลังจากการชำระเงินแล้วจะไม่จำเป็นต้องชำระเงิน 15,000 JPY ณ เวลาเช็คอินอีก หากผู้ปกครองประสงค์จองสิทธิ์ล่วงหน้าโปรดติดต่อทีมงานเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงิน และภายหลังจากการชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกได้อีกในทุกกรณี

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังคงสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกชำระเป็นเงินสด 15,000 JPY ในวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยหากทีมงานไม่สามารถจัดหาตั๋วให้กับชาวค่ายได้ ชาวค่ายจะถูกย้ายไปกลุ่ม Osaka Aquarium Kaiyukan และได้รับเงินส่วนต่างคืนเป็นเงินสด

กลับไปยังสารบัญ

ข้อมูลเที่ยวบิน

ชาวค่ายทุกคนจะเดินทางโดยเที่ยวบินของ Thai Airways (TG) ยกเว้นเฉพาะท่านที่ได้รับการติดต่อจากคิวบิกครีเอทีฟเป็นรายบุคคล จะเดินทางโดย Japan Airlines (JL) แทน

เที่ยวบินขาไปเที่ยวบินขากลับ
TG622
ออกจากกรุงเทพ 23:59 (4 เม.ย. 66)
TG623
ถึงกรุงเทพ 15:35 (11 เม.ย. 66)
JL728
ออกจากกรุงเทพ 00:25 (5 เม.ย. 66)
JL727
ถึงกรุงเทพ 04:40 (12 เม.ย. 66)

ทั้งนี้เที่ยวบินหรือสายการบินที่เดินทางจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการ และตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ก่อนการลงทะเบียน หากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่เกินก่อนและหลังกำหนดการปกติ 1 วันตามปฏิทิน ผู้สมัครจะยังไม่สามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือขอคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ทีมงานแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ปกครองวางแผนกิจกรรมหรือการเดินทางของชาวค่ายในช่วงก่อนและหลังค่ายให้ยืดหยุ่น

ในกรณีที่ผู้ปกครองมีแผนการจะเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับชาวค่าย เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลความปลอดภัยของชาวค่าย คิวบิกครีเอทีฟต้องขอความร่วมมือไม่อนุญาตผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับชาวค่ายตลอดการเดินทาง คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการยุติการร่วมกิจกรรมของชาวค่ายทันทีหากผู้ปกครองปฏิเสธการให้ความร่วมมือดังกล่าว และจะไม่มีการชดเชยค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

กลับไปยังสารบัญ

กำหนดการส่งชาวค่าย (อังคาร 4 เมษายน 2566)

เนื่องจากช่วงระยะเวลาค่ายตรงกับพยากรณ์ซากุระบาน จึงทำให้คาดว่าจะมีการเดินทางหนาแน่น ทีมงานจึงจำเป็นต้องขอนัดหมายการเช็คอินเร็วกว่าปกติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

เที่ยวบินสถานที่ตั้งแต่เวลาไม่ช้ากว่า
TG622ชั้น 4 แถว H20:4021:00
JL728ชั้น 4 แถว H20:4021:00
 • ทีมงานจะตรวจสอบหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และเอกสารประกอบการเดินทางอื่นๆ
 • ทีมงานจะตรวจสอบสัมภาระของชาวค่ายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ผู้ปกครองวางเงินประกันความเสียหายผ่านการโอนบัญชีธนาคาร และชำระค่าธรรมเนียมส่วน JPY ด้วยเงินสดตามจำนวนพอดีกับจำนวนที่ต้องชำระเท่านั้น ในกรณีที่มีการชำระเงินเกิน คิวบิกครีเอทีฟจะทอนเงินส่วนต่างผ่านคืนผ่านการโอนบัญชีธนาคารในสกุลเงินบาทเท่านั้นในอัตราแลกเปลี่ยน 22 บาทต่อ 100 JPY
 • ค่าธรรมเนียมส่วน JPY จะเป็นตามที่คิวบิกครีเอทีฟประชาสัมพันธ์ ณ เวลาที่ชาวค่ายลงทะเบียน ซึ่งอาจแตกต่างกันตามสิทธิ์การลงทะเบียนหรือโปรโมชั่นของชาวค่ายแต่ละคน หากไม่แน่ใจจำนวนที่ถูกต้องโปรดสอบถามทีมงานล่วงหน้า
 • ผู้ปกครองรับเอกสารสำคัญสำหรับแสดงในการรับชาวค่ายกลับ หรือเซ็นเอกสารสำคัญและมอบกลับให้ทีมงานหากประสงค์ให้ชาวค่ายเดินทางกลับด้วยตนเอง
 • ทีมงานจะพาชาวค่ายไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินเพื่อรับบัตรโดยสาร (boarding pass)
 • ผู้ปกครองสามารถพาชาวค่ายที่มีบัตรโดยสารแล้วไปพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย โดยโปรดพาชาวค่ายมาแสดงตัวที่จุดเช็คอินอีกครั้งในเวลา 22:00 หากชาวค่ายไม่แสดงตนในเวลาที่กำหนด จะถือเป็นความรับผิดชอบของชาวค่ายในการเดินทางตามคณะของค่ายด้วยตนเองโดยไม่มีทีมงานดูแล

เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาการเช็คอิน ผู้ปกครองสามารถถ่ายภาพสำเนาเอกสารต่างๆ ที่ผู้ปกครองเตรียมไว้ใช้เดินทางให้ทีมงานช่วยตรวจสอบได้ล่วงหน้าผ่านทางไลน์ @cubiccreative อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคิวบิกครีเอทีฟได้ที่นี่

ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มาส่งชาวค่ายตามเวลาที่กำหนด มีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยสารการบินหรือหน่วยงานรัฐ จะต้องเป็นความรับผิดชอบของชาวค่ายและผู้ปกครองในการติดตามและเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมด้วยตนเอง

กลับไปยังสารบัญ

กำหนดการรับชาวค่าย

ผู้ปกครองจะต้องนำเอกสารสำคัญมาแสดงเพื่อรับชาวค่ายกลับที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณทางเชื่อมลานจอดรถ 3 ชั้น 3 ตั้งแต่ 30 นาทีหลังเครื่องลงจอด แต่ไม่ช้ากว่า 90 นาทีหลังเครื่องลงจอด โดยเวลาในตารางนี้เป็นเวลาประมาณตามกำหนดการเที่ยวบินปกติ เวลาจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาลงจอดจริงของเที่ยวบิน

เที่ยวบินกำหนดลงจอดตั้งแต่เวลาไม่ช้ากว่า
TG623 (11 เม.ย. 66)15:3516:0517:05
JL727 (12 เม.ย. 66)04:4005:1006:10
 • ในกรณีที่ผู้มารับไม่ได้แสดงเอกสารสำคัญ แต่เป็นผู้ปกครองที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับที่ใช้ในการลงทะเบียนตัวจริงมารับ สามารถแสดงบัตรประชาชนแทนได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับชาวค่ายหรือผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้
 • ในกรณีที่ผู้มารับไม่ได้แสดงเอกสารสำคัญ และไม่ใช่ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้ จะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่ระบุชื่อผู้มารับแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้ และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
 • คิวบิกครีเอทีฟจะปฏิเสธการรับชาวค่ายกลับหากผู้ที่มารับไม่สามารถแสดงเอกสารที่ระบุไว้ได้ในทุกกรณี
 • คิวบิกครีเอทีฟจะยังไม่พาชาวค่ายออกจากพื้นที่รับกระเป๋าจนกว่าผู้ปกครองของชาวค่ายคนนั้นๆ จะมารับ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของชาวค่าย ดังนั้นโปรดเผื่อเวลาประมาณ 30 นาทีหลังจากที่ผู้ปกครองมาถึงเพื่อรอทีมงานพาชาวค่ายออกมาในแต่ละรอบ
 • ในกรณีที่ผู้ปกครองมารับชาวค่ายช้ากว่า 90 นาทีหลังเครื่องลงจอด ทีมงานจะพาชาวค่ายกลับไปยัง Cubic Creative PlayCube พร้อมทีมงานดูแลชาวค่ายจนกว่าจะมีผู้ปกครองมารับกลับ ในกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าล่วงเวลาของทีมงานผู้ดูแล 5,000 บาท / 6 ชั่วโมง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ในกรณีที่ผู้ปกครองเซ็นเอกสารสำคัญเพื่ออนุญาตให้ชาวค่ายเดินทางกลับด้วยตนเอง และส่งมอบให้กับทีมงานตั้งแต่วันที่มาส่งแล้ว ชาวค่ายจะสามารถเดินทางกลับด้วยตนเองได้ทันที

กลับไปยังสารบัญ

ในกรณีที่ผู้ปกครองประสงค์รับชาวค่ายกลับที่ประเทศญี่ปุ่น

โปรดติดต่อทีมงานของเราล่วงหน้าเพื่อนัดหมายเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการรับชาวค่ายกลับ ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ของค่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการหรือเหตุสุดวิสัย คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการสื่อสารกับผู้ปกครองถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แต่อาจไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลความปลอดภัยของชาวค่าย คิวบิกครีเอทีฟต้องขอความร่วมมือไม่อนุญาตผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับชาวค่ายตลอดเวลาที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เว้นแต่จะมีการประสานงานกับทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟเพื่อจัดหาเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการยุติการร่วมกิจกรรมของชาวค่ายทันทีหากผู้ปกครองปฏิเสธการให้ความร่วมมือดังกล่าว และจะไม่มีการชดเชยค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

คิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องเตรียมตั๋วเดินทางกลับประเทศไทยของชาวค่ายในกำหนดการปกติ แม้ว่าผู้ปกครองจะแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าว่าต้องการรับชาวค่ายกลับที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถรับชาวค่ายกลับได้ ทีมงานจะยังสามารถพาชาวค่ายกลับประเทศไทยได้ตามกำหนดการเดิม และให้ชาวค่ายอยู่ในการดูแลของทีมงานตลอดเวลาจนกว่าจะสามารถประสานงานให้ผู้ปกครองมารับชาวค่ายได้

ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าว คิวบิกครีเอทีฟจะสามารถส่งมอบตั๋วขากลับให้ผู้ปกครองดำเนินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขากลับได้ภายหลังจากที่ผู้ปกครองรับชาวค่ายไว้ในการดูแลแล้วเท่านั้น หากผู้ปกครองต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาทีมงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ต่างๆ ในการรับชาวค่ายกลับที่ประเทศญี่ปุ่น โปรดติดต่อทีมงานของเราล่วงหน้า

กลับไปยังสารบัญ

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์