fbpx

Registration Information – Cubic Challenger Camp JP

ข้อมูลการลงทะเบียน

Cubic Challenger Camp JP 4
4 – 11 เมษายน 2566

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp JP 4 จะประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียม THB ชำระทันทีเมื่อลงทะเบียน

Standard
การลงทะเบียนแบบปกติ
ติดตามภาพกิจกรรมทั่วไปได้บนหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ
THB 32,500
Premium
การลงทะเบียนแบบพิเศษ
รายงานความเคลื่อนไหวระหว่างวันพร้อมภาพชาวค่ายส่งตรงถึงผู้ปกครอง
THB 47,500

ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียม JPY ชำระในวันแรกของค่าย

ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ชาวค่ายประสงค์จะเข้าร่วมในกิจกรรม Freestyle Adventure ในวันที่ 6 ของค่าย โดยชำระเป็นเงินสดสกุล JPY ในวันแรกของค่าย

Freestyle
ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระและรับผิดชอบตนเองในวันสุดท้ายของค่าย
JPY 85,000
Universal Studios Japan
เยี่ยมชม Universal Studios Japan รวมการเดินทางและทีมงานดูแล
เพิ่ม
JPY 12,000
คิวบิกครีเอทีฟจะเพิ่มเติมตัวเลือกอื่นๆ ในอนาคต หลังจากมีความชัดเจนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

อัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวม: ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด, ค่าอาหาร (ยกเว้นช่วงกิจกรรมท่องเที่ยวอิสระ), ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น, ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าธรรมเนียมไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหารช่วง Freestyle Adventure

การลงทะเบียนในอัตราปกติจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 14 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงในการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ อาทิเช่นค่าตั๋วรถไฟ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าบริการของบริษัทภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมส่วน JPY ตามจริง โดยจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

อัตราพิเศษและโปรโมชั่นปัจจุบัน

Super Early-bird

รับส่วนลดพิเศษในอัตราส่วน THB เหลือเพียง 18,900 บาทสำหรับแบบ Standard (จากปกติ 32,500 บาท) และ 28,900 บาทสำหรับแบบ Premium (จากปกติ 47,500 บาท) พร้อมรับเวาเชอร์มูลค่า 5,000 บาท สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 2 ที่ อัตราพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี โปรดติดต่อทีมงานเพื่อใช้สิทธิ์

โปรโมชั่นร่วมกับ Cubic Code Online แบบส่วนตัว

สะสมยอดใช้จ่ายจาก Cubic Code Online แบบส่วนตัวระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มาเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมได้สูงสุด 100% ของยอดใช้จ่าย เงื่อนไขตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ Cubic Code Online

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  พร้อมเพย์ 0105552107780
  บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด
  1. ในการลงทะเบียนนี้ถือว่าผู้ปกครองและชาวค่ายรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเนื้อหาและค่านิยมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ 1, 2, 3
  2. ตรวจสอบค่าตั๋ว ณ ปัจจุบันจากทีมงาน และชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 069-234331-9 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ด้านข้างนี้
  3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/chcjp-regis
  4. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

การรับส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินขาไปหรือขากลับในวันอื่น หรือประสงค์รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินเดียวกับคณะเดินทางด้วยตนเอง โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

ในการรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ทีมงานจะนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้ปกครองล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากกำหนดการกิจกรรมของค่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ทีมงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนแผนการตามกำหนดการใหม่ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการดำเนินการต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับชาวค่ายกลับที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 80,000 บาทล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายนี้จะถูกใช้ตามดุลพินิจของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดูแลสวัสดิภาพของชาวค่ายในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับชาวค่ายได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือชาวค่ายไม่สามารถเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของตนเองในเที่ยวบินเดียวกับทีมงาน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย, ค่าโรงแรม, ค่ารถโดยสาร หรือค่าอาหารของทั้งทีมงานและชาวค่าย และผู้ปกครองจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 3 วันหลังจากที่รับชาวค่ายกลับ หรือหากผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 80,000 บาท และมั่นใจว่าชาวค่ายสามารถดูแลตนเองได้ที่ประเทศญี่ปุ่น โปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสารยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟยุติความรับผิดชอบต่อชาวค่ายในกรณีดังกล่าว

โปรดติดต่อทีมงานหากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม

ติดต่อทีมงานของเรา

แบบฟอร์มออนไลน์

ช่องทางติดต่อ

083 159 0777
contact@cubiccreative.org

ไลน์
@cubiccreative